Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Minerální šlechtěné omítky KNAUF Kbelorit (Struktural, Dekoral, Piko)

Minerální šlechtěné omítky řady Kbelorit jsou určeny především na povrchové úpravy minerálních fasád, sanačních systémů Kbelosan případně dekorativních interiérů. Ve spojení s podkladní vyzrálou jádrovou omítkou vytváří pevnou, difuzně otevřenou a stabilní ochranu fasády. Minerální omítka Kbelorit výrazně odolává plísním (má vysoké pH) a biologickému napadení fasádových pavoučků.

Minerální šlechtěné omítky řady Kbelorit lze s úspěchem použít pro vytvoření šlechtěné omítky na zateplovacím systému rodinných domů. Omítky mají vyšší savost (dáno jejich složením), a proto může dojít na fasádě působením srážkové nebo vzdušné vlhkosti k jejich smočení a určité změně barevnosti povrchu. Proto je pro zajištění stejnobarevnosti a stálobarevnosti nutné povrch opatřit egalizační nátěrem, nejlépe Silikonovou barvou. To platí jak pro probarvený Kbelorit, tak pro bílý neprobarvený.

Rozdíl ceny minerální omítky probarvené a bílé je v současné době ve srovnání s hotovou probarvenou pastózní omítkou skoro zanedbatelný (počítáno včetně penetrace). Minerální omítku je nutno opatřit egalizační Silikonovou fasádní barvou KNAUF, což tento rozdíl ještě snižuje a výsledná cena m2 se prakticky shoduje. Tento rozdíl ceny zůstává výrazný pouze u DIY zákazníků, kteří při rekonstrukcích provádí aplikace svépomocí a nekalkulují s cenou svojí práce a času. Navíc omítka je v suchém stavu, nehrozí přemrznutí při uskladnění v garáži nebo plesnivění omítky, které může nastat u pastózní akrylátové omítky. Je tedy možné rekonstrukce RD a přilehlých stavení rozplánovat do delších časových úseků, za správného uskladnění pytlů v suchém prostředí.

Aplikace minerálních šlechtěných omítek řady Kbelorit – pracovní návody

Aplikace Kbeloritů je zpracovatelsky nenáročná. Minerální podklad – omítku je vždy nutné opatřit penetračním nátěrem Putzgrund Mineral (POZOR na přeředění a na částečné sedání jemného kameniva v penetraci, při aplikaci je nutné ji průběžně míchat), ostatní podklady vždy penetrací Putzgrund (např. sádrokartonové desky).

Kbelorit neschne tak rychle jako pastózní omítka (při srovnatelných podmínkách) a je možno přizpůsobit konzistenci přidáním i částečným přidáním vody (do 10 % navíc záměsové vody na pytel). Hmotu míchejte vždy vrtačkou s čistou vodou ve dvou cyklech (1. rozmíchání, nechat cca 5–10 min stát a provést 2. míchání).

Na penetrací připravený podklad je nutné natáhnout nerezovým hladítkem rozmíchanou omítku vždy na tloušťku zrna (pouze u Pika je to v tloušťce 1–2 mm).

Kbelorit Struktural (1,5 mm a 2,5 mm) je vhodné zpovrchovat a zatočit neoprénovým hladítkem (struktura je potom jednolitá bez tvorby krátkých rýh), je možné zatočit povrch i plastem nebo nerezem, ale struktura je pak s krátkým rýhováním – otočení kamínku na délku 1–2 průměrů zrna.

Kbelorit Dekoral (2 mm a 3,15 mm) je ideální rýhovat plastem, doporučujte svislé rýhování, ve kterém se nejméně usazuje voda a nečistoty.

Kbelorit Piko (0,5 mm) je zpracovatelné klasickým filcováním houbovým nebo pěnovým hladítkem, je vhodné na ostění případně na vytvoření bosáží, šambrán a jiných dekorativních prvků. Celoplošná aplikace na zateplovací systém celého domu není doporučena. V případě zájmu investora je možno doporučit dvojité armování podkladu skelnou výztuhou, případně doporučit aplikaci SM 700.

UPOZORNĚNÍ na HBW = stupeň světlosti

Stupeň světlosti vyjadřuje stupeň odrazu barevného odstínu mezi černým bodem (= 0) a bílým bodem (= 100). Přeměnou světla v teplo se ohřeje povrch fasády. Tato charakteristická veličina je důležitá především při použití na zateplovacích systémech. Kritickou oblast představuje stupeň světlosti < 30 (pod tuto hodnotu nedoporučujeme celoplošně aplikovat odstín omítky na zateplovací systém bez dodatečných opatření).

Knauf Praha minerální omítky Kbelorit Dekoral 3,15 mm
Kbelorit Dekoral 3,15 mm
Knauf Praha minerální omítky Kbelorit Struktural 1,5 mm
Kbelorit Struktural 1,5 mm
Knauf Praha minerální omítky Kbelorit Struktural 1,5 mm
Kbelorit Struktural 1,5 mm


Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...