Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Certifikace systémů dle ČSN aneb radosti a strasti výrobce ve střední Evropě

Začneme zdánlivě zeširoka. Firma Knauf má jako součást ISO certifikování i výzkum a vývoj, který mimo jiné zajišťuje, že firma Knauf uvádí a vyvíjí výrobky se známými, otestovanými a dokumentovanými vlastnostmi. Nejde samozřejmě pouze o nové výrobky, ale rovněž o zajištění kvality výrobků stávajících, které musí být neustále a průběžně sledovány a testovány kontrolními výrobními zkouškami. Pokud by tomu tak nebylo, velmi snadno by se mohlo stát, že budeme uvádět výrobky, o jejichž vlastnostech se pouze dohadujeme a v případě jakéhokoli problému nejsme schopni z firemních dat určit nejen příčinu, ale dokonce ani odchylku od deklarovaných dat.

Certifikace systémů a materiálů Knauf či jejich shoda s evropskými normami není tedy pouhý byrokratický nástroj státu, ale rovněž poměrně důležitý předpoklad zajištění alespoň minimálních předepsaných vlastností očekávaných od daného typu výrobku či systému a předchází tak mnohým možným reklamacím nejenom ve vztahu zákazník - Knauf, ale rovněž brání zákazníka samotného před škodami vzniklými montáží či použitím výrobku.

Je jistě dostatečně známo, že v Evropské unii, a tedy i u nás, platí množství převážné výrobkových harmonizovaných evropských norem, ale zrovna tak velké množství norem národních, které normy evropské nahrazují tam, kde ještě norma není, nebo je pouze doplňují v návaznosti na lokální podmínky. Národní normy se vztahují především k systémům suché výstavby (zde žádná EN norma prakticky neexistuje) a bez shody s nimi by nebylo možné konstrukce suché výstavby zabudovat do stavby ani deklarovat jejich základní bezpečnostní, hygienické ani statické vlastnosti. Obdobné je to v oblasti malt tam, kde není harmonizovaná evropská norma.

Knauf (a k tomu směřuje tento článek) je tedy vlastníkem těchto certifikátů, a je tedy povinen zajistit shodu vlastností všech komponentů či výrobku s údaji a parametry certifikátu či ostatních deklarovaných vlastností.  Je tedy v našem vlastním zájmu, abychom prodávali či dováželi pouze takové výrobky, které splňují v ČR deklarované vlastnosti. Tyto vlastnosti poměrně pečlivě testujeme. Výrobky dovezené mimo kontrolu firmy Knauf v ČR se tak od deklarovaných vlastností mohou podstatně lišit. To je dáno regionálním zvyklostmi a požadavky na daný výrobek.

Krásným příkladem je dovoz desek či dalších komponentů z Polska. Polský trh je z hlediska spotřebitelského i prodejního výrazně odlišný od českého. Přestože Polsko dokáže vyrobit i velmi kvalitní výrobky, heslo dne zní „kup to nejlevnější“. Zdá se, že zde to platí také, ale zdaleka to není pravda. Vážíme sice každou korunu a spor o ni je národním sportem každého prodejce, ale jen velmi málo z nás včetně investorů, generálních dodavatelů i zpracovatelů je ochotno v zájmu ceny rezignovat zcela na kvalitu. Na sever od ČR tomu bohužel často tak je. Tato analýza není závěrem autora, ale samotných Poláků. Nízká cena zde zdaleka není pouze kombinací velké množství s nízkou prodejní marží. Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že z Polska jsme dováželi i velmi kvalitní výrobky, které však často v běhu času podlehly výše popsanému diktátu trhu vedoucímu sice k poklesu ceny, ale rovněž i drastické změně kvality.

Je tedy třeba se velmi dobře rozmyslet, především u sádrokartonových desek snadno transportovatelných na velké vzdálenosti, zdali si koupím desku šířky 1200 mm z Polska nebo desku 1250 mm širokou s číslem 94 na rubu (rok zahájení výroby Knauf desek v ČR). Překvapení vás může potkat v akustických vlastnostech, tuhosti desky, kvalitě kartonu, savosti desky při tmelení a velmi často i v geometrické přesnosti.

Na závěr bych chtěl podotknout, že mám v Polsku mnoho přátel, kterých si hluboce vážím nejenom pro ně samé, ale rovněž pro jejich ať již technické či obchodní schopnosti a s mnohými úzce spolupracuji. Většina toho, co je výše napsáno, je jejich charakteristika z úst jich samotných. Poznání rozdílů, často velmi těžko rozlišitelných, je klíč k pochopení různorodosti v jednotě Evropy a schopnosti naučit se pracovat s jejími přednostmi a zápory.

Ale přesto všechno budeme raději, když budete kupovat desky z Počerad.


Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...