Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Obvodová stěna Protect Wall pro dřevostavby, nízkoenergetické a pasivní domy

Obvodové stěny Protect Wall jsou určeny pro dřevostavby a nabízejí difuzně otevřenou skladbu obvodového pláště složenou z dřevovláknité izolační desky a nosné zavětrovací sádrokartonové desky Knauf Diamant. Systém nabízí velmi slušné akustické parametry (61 dB) a teplotní fázový posun až 14 hodin, požární odolnost REI 120. Při správné dimenzaci vnitřní dutiny lze tuto stěnu použít pro pasivní domy.

Obvodové stěny Protect Wall jsou určené pro dřevostavby. Společnost Knauf je vyvinula ve spolupráci s firmou Natur Haus a VVÚD (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s. p.). Cílem bylo vytvořit a v praxi vyzkoušet difúzně otevřenou stěnu, která využije technologie a know-how firmy KNAUF v oblasti suché výstavby i omítkových systémů. Protect Wall je průlomová konstrukce s instalační rovinou v pasivním standardu a s požární odolností REI 30–120 minut, akustika: Rw = 55–62 dB.

Princip Protect Wall

Jedná se v podstatě o skladbu obvodového pláště složenou z dřevovláknité izolační desky a nosné zavětrovací sádrokartonové desky Knauf Diamant. Toto revoluční řešení, které na trhu zatím nikdo nevyzkoušel, mělo několik úskalí, které bylo nutné vyřešit. Musela být vyvinuta vhodná lepící a armovací stěrka Uniritmo na dřevovláknitou desku, která nabídne dostatečně nízký faktor difuzního odporu při zachování přídržnosti na tomto izolantu, a současně byla navržena vhodná sádrokartonová deska s jednoduchým zpracováním a mechanickými vlastnostmi desek sádrovláknitých potažmo dřevotřískových. Lepící a armovací cementová stěrka Knauf Uniritmo funguje s dostatečně nízkým difuzním odporem (v tomto případě µ = 11) na vnější straně dřevovláknité desky a zároveň si zachovává lepící a armovací vlastnosti jako nosič finální omítky (silikonové omítky Knauf nebo minerální omítky Knauf Kbelorit).

Aby byla zaručena 100% funkčnost obvodové stěny, bylo nutné najít nehořlavý materiál, který dokáže zajistit rámovou tuhost, bude možné jej rovněž snadno zpracovat a bude navíc cenově přijatelný. Tímto materiálem se stala sádrokartonová deska Knauf Diamant 15 mm, která je v této skladbě použita pouze z vnitřní strany rámu.

Knauf dřevostavby dřevovláknité desky
Skladba konstrukce
Knauf dřevostavby dřevovláknité desky
Tabulka technických vlastností

Proč vybrat difúzně otevřenou konstrukci?

Proč vlastně dělat difúzně otevřenou konstrukci s izolantem z dřevovláknitých desek? Důvod je prostý. Na trhu je mnoho variant s EPS a minerální vatou a možnosti vývoje jsou prakticky v tomto směru vyčerpány. Cílem konstrukční varianty Protect Wall bylo využít montážní výhody tuhé dřevovláknité izolační desky s vysokou objemovou hmotností a podstatně větší odolností proti povětrnostním podmínkám v čase montáže ve srovnání s hmotami na bázi čedičové vaty, která musí být vždy lepena nebo mechanicky kotvena k plošnému podkladu. Dřevovláknitá deska je naopak pouze mechanicky upevněna (přistřelena) k svislým nosným KVH hranolům a zajišťuje tak montážní tuhost celé stěny. Z vnitřní strany zajišťuje ochranu dřevěného rámu proti ohni kombinace desky Knauf Diamant 15 mm a instalační předstěna z CD profilů a desky Knauf White 12,5 mm. Tato základní varianta vnitřního opláštění může být vždy zaměněna za desku požárně i mechanicky hodnotnější (např. desky Knauf RED, Knauf Diamant, Knauf Vidiwall atd.).

Požární odolnost a další výhody

Knauf dřevostavby dřevovláknité desky
Zkouška požární odolnosti stěny Protect Wall v laboratoři Fires

Požární odolnost této konstrukce je klasifikována hodnotou REI 120 – čili 2 hodiny plného působení požáru a to se zkouškou z obou stran. Neméně revoluční je i fakt, že v dutině mezi KVH hranoly a ani v předsazené stěně není minerální izolace (ani skelná ani kamenná), ale je zde použita foukaná resp. stříkaná celulózová izolace Climacell, která je klasifikována ve třídě reakce na oheň D dle ČSN EN 13 501. Dalo by se tedy říci, že stěna je složena, až na dvě sádrokartonové desky, ze dřeva a papíru, a přesto dosahuje neuvěřitelné požární odolnosti 120 minut.

Směrnice pro výstavbu a provádění

Aby byl zajištěn správný postup montáže a používání této unikátní konstrukce, vypracovala firma Knauf pro tuto stěnu ve spolupráci s VVÚD Směrnici pro výstavbu a provádění konstrukce Protect Wall. V této směrnici jsou popsány jednotlivé kroky a technologické postupy, která mají zajistit to, že zákazník dostane skutečně to, za co si zaplatil a to včetně velmi důležitého Blowerdoor testu, který zjistí míru těsnosti vnější obálky budovy.

Protect Wall i pro pasivní domy

Knauf dřevostavby dřevovláknité desky
Konstrukce pro dřevostavby

Obvodová stěna Protect Wall má mnoho dalších výhod – kromě požární odolnosti REI 120 – nabízí velmi slušné akustické parametry (Rw = 55–62 dB) a teplotní fázový posun až 14 hodin díky velké tepelné kapacitě použitých izolačních materiálů na bázi celulózového a dřevěného vlákna. Samozřejmě při správné dimenzaci vnitřní dutiny (pouze volbou jiného průřezu nosného prvku) lze tuto stěnu použít i jako obálkovou vrstvu pro pasivní domy a to při minimálních nárocích na zastavěnou plochu. Lepších akustických a mechanických vlastností lze dosáhnout záměnou desek Knauf White za desky Knauf Diamant. Požární konstrukce DP2 lze dosáhnout jednoduchou záměnou opláštění.

 
Knauf dřevostavby dřevovláknité desky

Podívejte se na videoreportáž

Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost Knauf Praha, s.r.o. je významným dodavatelem sádrokartonových stavebních systémů a materiálů, suchých maltových směsí a stavební chemie. Na českém trhu působí od roku 1992.