Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Knauf: s námi opravíte podlahu správně!

Dobře naplánovat a správně opravit podlahu je základ u běžných typů konstrukce. Někdy je to snadné, někdy méně, ale co udělat, když bude podlaha extrémně zatěžovaná provozem? Například ve skladu, v hale nebo v garážích. Takové konstrukce už vyžadují jiný přístup a jiné materiály. Dynamická zátěž působící na podlahu s provozem pojezdů nebo VZV je zpravidla nejvyšší v místech spojů, dilatací nebo nejrůznějších dříve prováděných vysprávek.

Zejména u podlah extrémně zatěžovaných provozem se nesmí stát, že budete několikrát do roka své podlahy ve výrobním procesu opravovat, vyspravovat, případně vymetat.

Dynamická zátěž působící na podlahu s provozem pojezdů nebo vysoko zdvihů je zpravidla nejvyšší v místech spojů, dilatací nebo nejrůznějších dříve prováděných vysprávek.

Pro zajištění koheze celého souvrství je nutné postupovat následujícím způsobem:

 • Podklad musí být zbaven prachu, mastnot, nepevně držících částí, nečistot, odbedňovacích přípravků a veškerých nesourodých látek.
 • Pro zlepšení přilnavosti doporučujeme povrch nejprve opískovat.
 • Soudržnost podkladu musí vykazovat dostatečnou únosnost (≥1,5 N/mm2).
 • Obnažené plochy výztuže očistěte na čistý kov (veškerá rez musí být z povrchu výztuže mechanicky odstraněna, zároveň ale nesmí dojít k odlupování šupinek výztuže a tím oslabování jejího profilu).
 • Betonový podklad vydatně navlhčete a nechejte krátce vyschnout tak, aby získal matně vlhký vzhled. (foto 1) Naneste vždy podle návodu připravený produkt KNAUF TS 110, což je polymer-cementová ochrana výztuže a adhezní můstek určený pro opravy betonových a železobetonových konstrukcí.
 • Naneste vždy podle návodu připravený produkt KNAUF TS 110, což je polymer-cementová ochrana výztuže a adhezní můstek určený pro opravy betonových a železobetonových konstrukcí.
 • Adhezní můstek nanášejte na podklad rovněž středně tvrdým širokým štětcem. (foto 2)
 • Připravený rozsah plochy musí být úměrný možnosti aplikace následné vrstvy metodou mokrý do mokrého.
 • Na připravený podklad ručně naneste potřebné množství směsi TS 210, zhutněte ji a srovnávací latí ji srovnejte na požadovanou tloušťku. (foto 3 a 4)
 • Knauf TS 210 je jednosložková reprofilační malta určená pro ochranu a opravy betonových konstrukcí, jež jsou zatěžovány pojezdovým, ev. pochozím zatížením. Výhodou této směsi je aplikační rozsah 10–40 mm a omezené smrštění.
 • Úprava povrchu TS 210 filcováním není nutná, pokud srovnávacím hladítkem můžete vykonávat pohyb do stran.
 • Hotová vyzrálá opravená plocha zatížená plným provozem. (foto 7)
Knauf podlahy
Foto 1
Knauf podlahy
Foto 2
Knauf podlahy
Foto 3

Knauf podlahy
Foto 4
Knauf podlahy
Foto 5
Knauf podlahy
Foto 6


Foto 7

Ověřené funkční vlastnosti TS 210 a vlastnosti pro speciální aplikace

Deklarace vlastností výrobku TS 210 v rozsahu dle TKP 31 Opravy betonových konstrukcí (Technické a kvalitativní podmínky MD ČR pro použití v pozemních komunikacích).

Pevnost v tlaku ČSN EN 12390-3≥ 45 MPa
Pevnost v tahu za ohybu ČSN 722450≥ 5,5 MPa
Soudržnost s podkladem ČSN EN 1542≥ 2,0 MPa
Objemová hmotnost ČSN EN 12390-7≥ 1800 kg/m3
Statický modul pružnosti ČSN EN ISO 6784< 30 GPa
Odolnost proti chemickým romzrazovacím látkám ČSN 731326< 1000 g/m2 / 150 cyklů

Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...