Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Dřevostavby s Knaufem

Až doposud byla otázka volby vnějšího pláště budovy otázkou ceny, ale od loňského roku nabízí firma Knauf systémy pro konstrukci difuzně uzavřené, difuzně otevřené i provětrávané obvodové stěny. Z pohledu ceny je tak ideálním řešením „zlatá střední česká cesta“, kdy lze využít vlastností systémů s provětrávanou fasádou a cenově přístupnou variantou kontaktní fasády.

Během roku 2012 společnost Knauf Praha zkoušela a vyvíjela nové konstrukce a systémy, které přinášejí do oblasti dřevostaveb podstatné novinky. Tyto inovace oceníte jak po praktické, tak po uživatelské stránce. Pokud jste přesvědčení enviromentálně založení stavebníci, nebo jste si na prstech obou rukou spočítali výhody dřevostavby, dojdete k otázce, jak postavit dřevostavbu se shodnými kvalitami bytového domu z 60.–90. let minulého století (na co jste zvyklí). Vzhledem k tomu, že fyzikálním zákonům nelze poručit, je nejjednodušší odpověď na tuto otázku…stavět se systémem.

V roce 2012 jsme zavedli nové sádrokartonové desky Knauf Topas, které jsou schopny plnit funkci staticky nosné desky (jako Knauf Diamant) pro dřevěné rámy a zároveň nabízí shodné vlastnosti s protipožárními deskami Knauf RED.

Vzhledem k tomu, že systémy sádrovláknitých desek Vidiwall již jsou dávno známou praxí v oblasti dřevostaveb, jsme došli k názoru, že je třeba navzdory zvyklostem zavést systém, který nabízí podstatně větší požární rezervu pro obvodové stěny, který je postavený na výhodách zpracování sádrokartonové desky a zároveň na jejich užitných vlastnostech.

Díky zkouškám, které jsme provedli na „modelové“ konstrukci dřevostavby, bylo zjištěno, že desky Knauf Vidiwall, Knauf Diamant i Knauf Topas jsou materiály, které pro konstrukci dřevostavby představují ideální kombinaci, a to jak z pohledu ekonomiky, tak z pohledu získaných vlastností. Všechny obvodové panely i vnitřní nosné konstrukce tak lze „naladit“ podle požadavků investora.

Zkouška požární odolnosti
Zkouška požární odolnosti
I 120 minut požáru bylo na tuto obvodovou stěnu málo
I 120 minut požáru bylo na tuto obvodovou stěnu málo
Pohled do dutiny stěny po 120 minutách požáru – vysypaná celulóza je stále plamenem netknutá
Pohled do dutiny stěny po 120 minutách požáru – vysypaná celulóza je stále plamenem netknutá

Až doposud byla otázka volby vnějšího pláště budovy otázkou ceny, ale od loňského roku nabízí firma Knauf systémy pro konstrukci difuzně uzavřené, difuzně otevřené i provětrávané obvodové stěny. Z pohledu ceny je tak ideálním řešením „zlatá střední česká cesta“, kdy lze využít vlastností systémů s provětrávanou fasádou a cenově přístupnou variantou kontaktní fasády. Tato konstrukce dosáhla výborných výsledků při náročném testování nejen požárních, ale i tepelně technických a akustických kvalit. Tato konstrukce je plně certifikována a dozorována VVÚD, což zjednodušuje výstavbu „na zakázku“ při individuální bytové výstavbě (stěna Knauf-Natur House). I přes jisté „zamrznutí“ trhu v segmentu bytové / individuální výstavby je každý pátý rodinný dům postaven ze dřeva.

Dřevostavba a mokré procesy jsou si stejně vlastní jako olej a voda. V tomto úhlu pohledu si tak do náruče padnou systémy suché výstavby s dřevěnou nosnou konstrukcí, kdy je plně využito rychlé a jednoduché montáže vlastní nosné konstrukce s rychlým a jednoduchým systémem pro ochranu proti hluku a ohni.

V tomto segmentu je ideálním řešením všech problémů spojených s akustikou, použít systém „tichých dřevěných stropů“, neboli suchých podlah Knauf a zavěšených nebo samonosných podhledů s deskami Knauf.

Pouze volbou vhodného systému suché podlahy a podhledu lze efektivně dosáhnout vynikajících akustických kvalit masivních konstrukcí v dřevostavbách.

Rodinný dům 21. století – dřevostavba knauf
Rodinný dům 21. století – dřevostavba

Na investorovi tak zůstává pouze rozhodnutí, jestli si za stejný finanční obnos nechá konstrukci prodražit skrze neefektivní nadbetonávku a přitížení dřevěného stropu, nebo jestli využije již známých konstrukcí, které využívají hmotnost efektivně (Silentboard a suché podlahy).

Závěrem lze říci, že otázka efektivní dřevostavby spočívá pouze v přístupu ke konstrukci jako takové. Díky provedeným zkouškám tak lze zvolit spolehlivou typovou konstrukci, která splní všechny legislativně požadované hodnoty s ekonomicky dostupnou technologií.


Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...