Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Knauf vyhlásil cyklus odborných seminářů pro rok 2013

Vědomosti jsou náskok

Knauf pro vás stejně jako v minulých letech i na začátek roku 2013 připravil odborné semináře v teorii a praxi. Jednotlivé tematické okruhy se zaměřují na suchou výstavbu, podlahy, stavební chemii, dřevostavby, kontaktní zateplovací systém, sanace betonových konstrukcí. Kromě tradičních témat je nově zařazeno téma Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy Knauf.

I letos Vás chceme prostřednictvím našich odborných seminářů informovat o systémech Knauf a předvést jejich praktické využití. Teoretický a praktický obsah semináře Vás seznámí i s nejnovějšími trendy v technologiích a stejně tak s rozšířenými možnostmi využití a umožní Vám přistupovat ještě cíleněji a hospodárněji k přáním Vašich zákazníků.

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém trhu v oblasti výroby a prodeje sádrokartonových stavebních systémů a materiálů od roku 1992. Sádrokartonové stavební desky a nosné profily jsou od roku 1994 vyráběny v závodě KNAUF Počerady a jsou distribuovány do sítě smluvních prodejců po celé České republice. KNAUF distribuuje na trh také příslušenství nezbytné k realizaci jednotlivých systémů příček, podhledů a podlah, ale také tzv. hobby program od základních nátěrových hmot, přes stěrky, speciální lepidla na obkládačky, těsnící hmoty, dekorativní šlechtěné omítky, akrylové tmely, PU pěny a čistící prostředky a širokou škálu výrobků stavební chemie. Bohatý výrobní program zahrnuje suché maltové směsi, zdící malty a štuky, betony, spárovací hmoty a lepidla.

Výhody systémů KNAUF

 • jednoduchá zpracovatelnost minimální odpad
 • rychlé a čisté konstrukční řešení
 • snadná demontáž a přemístění příček
 • bezproblémové vedení instalací umístěných v dutinách konstrukce
 • výborné tepelněizolační vlastnosti
 • vysoký zvukový útlum
 • zvýšená požární odolnost
 • použití ve vlhkém prostředí
 • tvarová variabilita
 • optimální mikroklima
 • vybudované prostory ihned k používání
 • atesty a certifikáty na celý systém
 • modernizace a rekonstrukce bytových jáder
 • výstavba podkroví

Samozřejmostí je možnost zapůjčit si nebo zakoupit omítací a dopravní techniku PFT.

 

Obsah a termíny školení KNAUF v teorii a praxi

TémaTermínMísto
Efektivní řešení dřevostaveb + základy stavební chemie – lepení a obkládání15. 1. 2013Praha
Efektivní řešení dřevostaveb + základy stavební chemie – lepení a obkládání22. 1. 2013Prostějov
Jděte na to od podlahy (Podlahy od 2 do 50 mm)16. 1. 2013Praha
Jděte na to od podlahy (Podlahy od 2 do 50 mm)23. 1. 2013Prostějov
Suchou cestou v interiéru i exteriéru – systémy suché výstavby, základy stavební chemie – lepení a obkládání17. 1. 2013Praha
Suchou cestou v interiéru i exteriéru – systémy suché výstavby, základy stavební chemie – lepení a obkládání24. 1. 2013Prostějov
Systémy suché výstavby – základní školení29. 1. 2013Praha
Systémy suché výstavby – základní školení31. 1. 2013Prostějov
Sádrové omítky (Moderní a rychlé úpravy povrchů)22. 1. 2013Praha
Sádrové omítky (Moderní a rychlé úpravy povrchů)15. 1. 2013Prostějov
ETICS – Kontaktní zateplovací systémy23. 1. 2013Praha
ETICS – Kontaktní zateplovací systémy16. 1. 2013Prostějov
Materiály pro opravy betonových konstrukcí31. 1. 2013Praha
Materiály pro opravy betonových konstrukcí29. 1. 2013Prostějov
Semináře ČKAIT
Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy Knauf 201219. 3. 2013Praha
Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy Knauf 201226. 3. 2013Brno
Každý prostor má své řešení – akustika, vlhkost, požární ochrana (Baufysik)24. 1. 2013Praha – Knauf Akademie
Každý prostor má své řešení – akustika, vlhkost, požární ochrana (Baufysik)7. 2. 2013Brno – Kongresové centrum BVV
Každý prostor má své řešení – akustika, vlhkost, požární ochrana (Baufysik)31. 1. 2013Ostrava – Club hotel Harmony
Materiály pro inteligentní stavby7. 3. 2013Praha – Knauf Akademie
Materiály pro inteligentní stavby14. 3. 2013Brno – Kongresové centrum BVV
Materiály pro inteligentní stavby21. 3. 2013Ostrava – Club hotel Harmony

Jednotlivá témata podrobně:

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy Knauf 2012

– seminář akreditovaný v rámci ČKAIT

Termíny:
Praha 19. 3. 2013
Brno 26. 3. 2013

 • Nové vydání požárního katalogu Knauf 2012
 • Nové pojetí samonosných podhledů
 • Pokrok v uspořádání i konstrukci dřevěných podhledů
 • Rozšíření požárních odolností zejména stropních konstrukcí
 • Podklady usnadňující rychlejší orientaci
 • Detaily konstrukcí
 • Nosné dřevěné stěny s klasifikací REI 15 až 60 min. s izolací Climacell
 • Bezpečnostní stěny RC 3 s klasifikací 15 až 90 min.

Účastníci: zaměřeno na požární specialisty staveb
Trvání: 1 den
Začátek/konec: 9:00–11:00
Účastnický poplatek: ZDARMA
Přihlášky: Přihlašování na semináře je možné na www.azpromo.cz v sekci semináře
Místo konání: Praha: AKADEMIE KNAUF a Brno: Kongresové centrum BVV

Materiály pro inteligentní stavby

– seminář akreditovaný v rámci ČKAIT

Termíny:
Praha 7. 3. 2013
Brno 14. 3. 2013
Ostrava 21. 3. 2013

 • Tvrzené akustické sádrokartonové desky
 • Akustické desky pro nízké frekvence a jejich aplikace
 • Lehké konstrukce proti rentgenovému záření
 • Masivní časově úsporné desky
 • Nové generace suchých podlah
 • Desky do vlhkého prostředí a exteriéru
 • Lehké prostorově a energeticky úsporné fasády
 • Materiály pro zvýšení vnitřní povrchové teploty budov
 • Materiály pro sanace betonových konstrukcí
 • Materiály pro sanaci balkónu
 • Sádrové omítky nové generace
 • Difuzně otevřená lepidla na zateplovací systém
 • Účinná lepidla podle druhu obkladu
 • Novinky roku 2013

Každý prostor má své řešení – akustika, vlhkost, požární ochrana

– seminář akreditovaný v rámci ČKAIT

Termíny:
Praha 24. 1. 2013
Brno 7. 2. 2013
Ostrava 31. 1. 2013

 • Zkušenosti ze zkoušek požárních konstrukcí
 • Pasivní požární ochrana konstrukcemi suché výstavby
 • Konstrukce a jejich skladby pro různé stupně vlhkostního zatížení
 • Praktická pravidla pro dosažení vysokého akustického standardu
 • Akustický komfort vhodně volenými skladbami a deskami
 • Příklady jednotlivých řešení
 • Novinky roku 2013

Suchou cestou v interiéru i exteriéru

Systémy suché výstavby, základy stavební chemie – lepení a obkládání

Termíny:
Praha 17. 1. 2013
Prostějov 24. 1. 2013

 • Základní přehled konstrukcí – příčky, předsazené a šachtové stěny, podhledy, podlahy
 • Výhody systémů suché výstavby
 • Vlastnosti jednotlivých materiálů – sádrokartonové desky, Vidiwall, Aquapanel, Fireboard, Diamant, GiFa, Brio, F146, Cleaneo, Silent board, Safeboard
 • Podlahy – sádrokartonové, sádrovláknité, cementové, dutinové, zdvojené
 • Dokonalost v detailech – Trennwandkitt, Trennfix, povrchové úpravy, tmelení
 • Lepení obkladu na instalační příčku – penetrace, hydroizolace, lepení, spárování
 • Standardní úprava sádrokartonu před malbou, malba, volba penetrace a barvy
 • Stěrkové úpravy na sádrokarton
 • Speciální obkládání a nezbytná opatření
 • Standardní úprava sádrokartonu před malbou, malba, volba penetrace a barvy
 • Stěrkové úpravy na sádrokarton
 • Speciální obkládání a nezbytná opatření
 • Chyby staveb
 • Praktické předvedení a vyzkoušení vybraných materiálů
 • Novinky roku 2013

Jděte na to od podlahy – Podlahy od 2 do 50 mm

Termíny:
Praha 16. 1. 2013
Prostějov 23. 1. 2013

 • Jak se správně rozhodnout při výběru podlahy
 • Na co mám dávat pozor před pokládkou
 • Je pro mě lepší suchá podlaha, litá sádrová podlaha, betonový potěr nebo podlaha AQUAPANEL do vlhka
 • Co použít když jsem limitován tloušťkou, případně jiným fyzikálním nebo technickým parametrem
 • Jak správně postupovat při pokládce – příprava podkladu, penetrace, vyrovnání, nastavení výšky
 • Možné povrchové úpravy – kdy a jak je provádět
 • Vyzkoušíte si montáž suché podlahy Knauf F 146
 • Provedete přípravu podkladu před litím sádrové podlahy, nastavíte výšku a provedete vlastní lití podlahy FE 50
 • Vyzkoušíte si vyrovnat podklad stěrkou BP 4
 • Ukážeme Vám, možné rizikové oblasti při pokládce podlah
 • Způsob provádění povrchových úprav lepením a nátěrem
 • Novinky roku 2013

Systémy suché výstavby – základní školení

Termíny:
Praha 29. 1. 2013
Prostějov 31. 1. 2013

 • Přehled systémů suché výstavby
 • Výhody suché výstavby oproti tradičním konstrukcím
 • Produkty pro příčky
 • Produkty pro podhledy
 • Produkty pro suché podlahy
 • Provádění příček a předsazených stěn
 • Provádění podhledů
 • Provádění suchých podlah
 • Práce s technickými listy
 • Praktické předvedení a montáž vybraných konstrukcí
 • Novinky roku 2013

Efektivní řešení dřevostaveb + základy stavební chemie – lepení a obkládání

Termíny:
Praha 15. 1. 2013
Prostějov 22. 1. 2013

 • Obvodové stěny – kontaktní zateplení, provětrávané konstrukce, difuzně otevřená skladba
 • Výhody a shrnutí vlastností jednotlivých řešení – PO, akustika, tepelná technika
 • Stropní konstrukce – skladby z hlediska požární ochrany a akustiky
 • Návaznosti jednotlivých konstrukcí – vliv na akustickou kvalitu objektu
 • Speciální řešení – koupelny, sauny, bazény
 • Podklady pro certifikaci a legislativní rámec certifikace dřevostaveb
 • Akustické vlastnosti ovlivněné volbou desky
 • Lepení obkladu na instalační příčku – penetrace, hydroizolace, lepení, spárování
 • Standardní úprava sádrokartonu před malbou, malba, volba penetrace a barvy
 • Stěrkové úpravy na sádrokarton
 • Speciální obkládání a nezbytná opatření
 • Chyby staveb
 • Novinky roku 2013

ETICS – Kontaktní zateplovací systém

Termíny:
Praha 23. 1. 2013
Prostějov 16. 1. 2013

 • Knauf Marmorit a Knauf Marmorit Plus, vnější omítky
 • Základní informace
 • Názvosloví
 • Související normy
 • Technické údaje
 • Skladba systému
 • Materiály
 • Přednosti systémů Knauf Marmorit
 • Chyby a vady při provádění
 • Detaily kotvení
 • Praktická část (ukázka kotev, skladeb, lišt, montáže systému, aplikace pastózních omítek)
 • Dotace
 • Sanace vad a poruch
 • Ochrana před plísní, řasou a ostatním biologickým napadením fasády
 • Využití minerálních šlechtěných omítek pro fasády a zateplovací systémy
 • Novinky roku 2013

Sádrové omítky – Moderní a rychlé úpravy povrchů

Termíny:
Praha 22. 1. 2013
Prostějov 15. 1. 2013

 • Vlastnosti sádry, její použítí ve stavebnictví a přínos pro realizační firmu a investora
 • Co je nutné připravit, zajistit a promyslet
 • Jak se dá nejlépe připravit podklad před omítáním (penetrace, lištování, příprava rohů a armování)
 • Vyzkoušíte si aplikaci sádrové strojní omítky MP 75 na stěnu
 • Ručně pomocí sádrové omítky Rotband omítnete i připravené ostění
 • Vyzkoušíte si stěrkování stěny do kvality Q4 a poznáte vhodné stěrky na vyrovnání podkladu
 • Jak správně lepit obklad na sádrovou omítku
 • Opatření v oblasti vlhkostního zatížení sádrové omítky
 • Vhodné nátěry na sádru a sádrové omítky
 • Kalkulační modely při používání různého způsobu aplikace a typů omítek
 • Možnosti provádění omítky suchou cestou – předsazená stěna W 611
 • Novinky roku 2013

Materiály pro opravy betonových konstrukcí

Termíny:
Praha 31. 1. 2013
Prostějov 29. 1. 2013

 • Základní rozdělení výrobků pro sanace betonových konstrukcí
 • Betonové konstrukce z hlediska charakteru namáhání
 • Fyzikálně chemické a mechanické předpoklady pro úspěšnou sanaci betonových konstrukcí
 • Legislativní podklady při sanaci betonových konstrukcí
 • Příprava podkladu před samotnou sanací betonu
 • Sanace betonu jednotlivými skupinami materiálů Knauf TS
 • Povrchové úpravy betonových i ostatních konstrukcí Knauf TS Colors
 • Referenční stavby a zkušenostni z nich
 • Knauf Zahradní program pro pojezdové a pochozí plochy
 • Praktické předvedení a práce s materiály Knauf TS, TS Colors
 • Zahradního programu
 • Novinky roku 2013

V případě dotazů nás kontaktujte:
Romana Lásková marketing koordinátor
Telefon: +420 272 110 171
Mobil: +420 733 100 511
E-mail: laskova.romana@knauf.cz

Ke stažení: Knauf – brožura Odborné semináře 2013

Akademie zateplování

Pořádá KNAUF INSULATION, Tel: +420 234 714 027, Fax: +420 234 714 022, Mobile: +420 602 627 219

Termíny:

Hradec Králové 26. 3. 2013, Praha 4. 4. 2013, Ostrava 9. 4. 2013, Brno 11. 4. 2013, České Budějovice 16. 4. 2013


Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...