Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tepelněizolační desky Ytong Multipor - masivní izolace podhledů stropů

Tepelněizolační minerální bezvláknité desky Ytong Multipor jsou nehořlavé a splňují kritéria třídy A1. Stabilně drží tvar, odpuzují vodu a jsou odolné vůči tlaku. Jsou vhodné pro zateplení garáží, stropů sklepů, podjezdů a pro zateplení šikmých střech. Jednoduché zpracování a nízká hmotnost.

YTONG MULTIPOR - Řešení pro prémiové stavby

Ytong Multipor jsou minerální bezvláknité tepelněizolační desky nové generace s výhodami masivního zdiva. Jejich tvarová stálost, vynikající paropropustnost, nehořlavost a jednoduchá aplikace nachází uplatnění všude tam, kde běžné tepelné izolanty nedokážou zaručit požadované parametry konstrukcí. Stabilně drží tvar, odpuzují vodu a jsou odolné vůči tlaku.

Univerzální použitelnost díky ideální kombinaci vlastností

Ytong Multipor je ukázkou jedinečných technologických možností pórobetonu značky Ytong.

Složení výlučně z prvotřídních přírodních surovin, jakými jsou: vápno, písek, cement a voda, do kterých se přimíchává prostředek na tvorbu pórů, zaručuje absolutní zdravotní a hygienickou nezávadnost materiálu. Díky maximálnímu odlehčení materiálu mají desky Ytong Multipor porovnatelné tepelněizolační schopnosti jako tradiční tepelné izolace stejné tloušťky. Zachovávají si ale všechny důležité vlastnosti pórobetonu.

  • Dlouhá životnost
  • Vynikající paropropustnost
  • Nehořlavost
  • Jednodušší aplikace

Nehořlavost

Tepelněizolační desky Ytong Multipor jsou nehořlavé a splňují kritéria třídy A1, podle normy EN 13501 - 1. Toto umožňuje využití v mnohých oblastech, kde není možné použít jiné tepelné izolanty, jako například v podzemních garážích nebo chráněných únikových cestách.

Jednodušší aplikace

Masivní a vůči tlaku odolné desky se dají rychle a jednoduše zpracovat. Jejich nízká hmotnost usnadňuje manipulaci. Jelikož nemají vláknitou strukturu, je jejich opracování jednodušší než u jiných tepelněizolačních materiálů.

MASIVNÍ IZOLACE PODHLEDŮ STROPŮ

Nehořlavá YTONG Multipor minerální izolační deska DI spolu s lehkou lepicí maltou splňuje absolutní požární bezpečnost na stropech sklepů a podzemních garáží, podchodů i průjezdů.

TEPELNÁ IZOLACE POD STROPEM, JAKO VYŘEŠENÍ PROBLÉMU "STUDENÝCH" PODLAH

Jednoduchou aplikací izolačního podhledu z desek YTONG Multipor si zvýšíte povrchovou teplotu vaší podlahy o + 3 °C.

Cenná topná energie neuniká pouze přes stěny, ale i přes nedostatečnou izolaci stropů podzemních garáží a podchodů, nebo stropů nad sklepy. Právě ve stávajících stavbách existuje množství stropů nad sklepy, které buď nejsou vůbec, nebo jsou jen nedostatečně izolované, a kromě toho mohou být po stránce protipožární ochrany provedené chybně. Tím vzniká efekt studené podlahy, který je v bytech a obývacích prostorech nepříjemný. Pro znovuobnovení pohody a ušetření nákladů na vytápění je ideálním řešením jednoduchá minerální izolační deska YTONG Multipor DI. Už deska YTONG Multipor DI o tloušťce 80 mm jednoduše nalepená pod strop, dokáže přinést úsporu v nákladech na vytápění až do výše 8 %.

SVĚTLÁ A PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

Prosvětlení podzemních garáží je z ekonomických a z užitných důvodů důležitým aspektem. Na mnohé systémy se musí z důvodu světlé optiky buď přímo při jejich výrobě, nebo dodatečně s vysokými náklady nanášet další vrstvy. Ojediněle jsou dodatečně potřeba i další zdroje světla. Světlé minerální izolační desky nepotřebují žádnou dodatečnou barevnou vrstvu, a tím se výrazně liší od jiných produktů.

Protipožární ochrana podzemních garáží

Novostavba nebo městská zástavba administrativními a obchodními domy je už bez zaizolované podzemní garáže téměř nemyslitelná. Na stropech sklepů, nebo podzemních garáží zajišťuje zvýšenou bezpečnost nehořlavá izolace a příslušná lehká malta, které v případě požáru nehoří a neuvolňují jedovaté plyny.

Odolnost proti vlhkosti

Přechodný účinek vlhkosti v hrubé stavbě se na minerální izolační desce neprojeví. Navíc jsme pro podzemní garáže v rizikových záplavových oblastech (u řek apod.) provedli následující test: YTONG Multipor minerální izolační deska DI byla přilepená k betonovému stropu a na několik dní ponořená pod vodu. Výsledek byl ohromující: Desky zůstaly nepoškozené, slepení kompletně drželo a několik dní po vysušení vzduchem se obnovila i plná izolační funkce stropu. Jiné izolační systémy to nedokážou a musí se s vysokými náklady vyměňovat a likvidovat.

Dlouhá životnost

Unikátní výhodou izolačních desek YTONG Multipor je jejich tvarová stálost, což v praxi znamená, že jsou odolné vůči tlaku, stabilně si zachovávají svou formu, jsou odolné proti vlivům chemických látek a nestárnou.

Schopnost propouštět páru výrazně přispívá k schopnosti YTONG Multiporu vypořádat se s případnou vlhkostí v konstrukcích bez jakýchkoliv následků.

Šetřit energii a myslet ekologicky

Desky Ytong Multipor zlepšují tepelnou pohodu interiérů, šetří energii a přispívají tak k ochraně životního prostředí. Složení výlučně z prvotřídních přírodních surovin činí z desek Multiporekologicky přijatelný a nezávadný stavebný materiál. Zbytky po zpracování je možné plnohodnotně recyklovat.

MASIVNÍ, MINERÁLNÍ A TVAROVĚ STÁLÁ IZOLACE

Jednoduché pro řemeslníky i laiky

Jak odborný řemeslník, tak i řemeslně zručný laik dokáže minerální izolační desku rychle, nekomplikovaně a hospodárně opracovat a zpracovat. Nejrozličnější tvary stropů se dají zateplit pouze s malým vynaložením síly. Šikovný formát minerální izolační desky 600 x 390 mm, zaručuje rychlé zpracování. S YTONG Multipor brusným hladítkem se dají snadno a do roviny vybrousit poslední nerovnosti. Jelikož YTONG Multipor může sloužit i bez povrchové úpravy, lze nátěry nebo stěrky realizovat až časem, když se povrch zapráší nebo zašpiní. Je to výhoda, jakou alternativní stavební materiály (jako vláknité tepelné izolace) neposkytují.

Tyto předpoklady jsou podkladem vzorové kalkulace:

  • pro zpracování 1 m2 je potřeba 10 až 15 minut (podle zkušeností z praxe),
  • plocha, která se má izolovat, neobsahuje žádné větší otvory resp. nerovnosti styků, lemování nebo podobně,
  • vyrovnávání omítky a podobné přípravné práce nejsou zahrnuté do kalkulace,
  • případně je třeba také zohlednit jiné příplatky (jako např. pro ochranné zaomítací profily apod.)
  • hmoždinky se používají pouze při omítání tepelněizolačních desek YTONG Multipor
  • je potřeba zohlednit i bezprostřední přepravu na staveništi resp. doby montáže lešení

Prodyšné lepidlo Multipor

Při aplikaci desek Ytong Multipor se používá výlučně lehké, na Multipor doporučené lepidlo, které zaručuje ideální prodyšnost konstrukce. Díky pevné porézní struktuře není potřeba k lepení materiálu na podkladové zdivo používat disperzní lepidla s vyšším difuzním odporem, jako u jiných tepelných izolantů, čímž se zajistí příjemné a vyvážené klima vnitřních prostorů.

VŠEOBECNÝ ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ
Jednodušší aplikace

Příprava a posouzení podkladu

Stejně jako u izolací stropů v novostavbách, tak i v existující zástavbě je nutné předem vyzkoušet vhodnost a únosnost podkladu. Aby se na podklad dalo lepit, musí byt čistý, suchý a zbavený zbytků, které by snižovaly jeho přilnavost. Přídržnost povrchu musí dosahovat minimálně 80,0 kN/m2. V případě pochybností je třeba dát podklad posoudit odborníkovi.

Zejména u podkladů, ze kterých se uvolňuje písek a u velmi silně nasákavých podkladů, jaké často nacházíme ve stávající zástavbě, je nutná aplikace prostředků na zvýšení soudržnosti a přilnavosti (prostředky určené pod vápenocementové omítky) nebo přilnavá stěrka. Barvy, znečistění a neúnosná omítka se musí odstranit.

Chybná místa na omítce je potřeba vyspravit vápenocementovou omítkou. Odstraní se existující betonové výrony. Často stačí tato vytečená místa pouze seškrábnout zednickou lžící [1] a pak zamést metlou [2].

Betonové povrchy, na kterých jsou stopy po separačních prostředcích, je třeba nejdříve vhodně ošetřit, resp. očistit. U čerstvě omítnutých podkladů je třeba dbát na dobu vysychání omítky.

Namíchání lepidla

Lehká lepicí malta se při dodržení informací ohledně jejího zpracování a bezpečnosti namíchá s předepsaným množstvím vody. Maltu například možno zpracovávat při teplotě vzduchu a konstrukce nad 5 °C. Malta se míchadlem zapojeným do elektrické vrtačky pomalými otáčkami rozmíchá až do zpracovatelsky vhodné konzistence [3]. Malta by měla v závislosti na povětrnostních podmínkách přibližně 5 minut zrát a potom by se měla znovu promíchat, aby se následně zpracovala. Bezprostředně po použití důkladně očištěná míchadla zajišťují stále optimální výsledky míchání.

Nanesení lepidla na minerální izolační desku

Bezchybné slepení je zaručené pouze při použití doporučené lehké lepicí malty. Ta se dá nanést celoplošně na izolační desku Ytong Multipor ozubenou lžící (ozubená lžíce o velikosti 10 mm do tloušťky izolačního materiálu 140 mm, u materiálu s tloušťkou od 160 mm použijte ozubenou lžíci o velikosti 12 nebo 15 mm) a pročesat [4].

Výška stojiny po pročesání lehké lepicí malty se může měnit; se lžící o velikosti zubů 10 mm je výška malty cca 8 mm, se lžící 12 mm je výška malty cca 10 mm a se lžící 15 mm je výška malty cca 13 mm. Potřeba malty představuje přibližně 3 až 4 kg/m2 lehké lepicí malty.

Přitom se dají vyrovnat malé nerovnosti v podkladě. Vyrovnávání podkladu se dá v případě potřeby zvýšit pokládkou minerálních izolačních desek systémem čerstvé do čerstvého (metoda Buttering-Floating / cca 5 kg / m2) až na cca 10 mm na bm.

Nalepení minerální izolační desky Ytong Multipor DI

Minerální izolační desky Ytong Multipor DI se lepí ve vazbě a s odsazením spár vrstev ≥ 15 cm na celou plochu lehkou lepicí maltou [5]. Montážní deska může pokládku usnadnit a zabezpečí plošnější přitlačení, její použití však není nutné. Styčné spáry izolačních desek nesmí být slepené, musí být však těsně přiřazené. Nalepení typu "nechat vplavat a přitlačit" se provádí rukou nebo pomocí hladítka [6].

Tip z praxe:

Desky se kladou kolmo na delší stranu stropu a lepí se s přesahem přes spáru. Abyste dosáhli co nejtenčího a celoplošného slepení, zkontrolujte pravoúhlost a lícování plochy před začátkem montáže. Vytýčení můžete provést pomocí vyznačovací šňůry s barvivem nebo pomocí laseru.

Řezání a přizpůsobování desky Ytong Multipor

Desky se dají snadno přiřezat na libovolné rozměry ruční pilkou s jemnými zuby [7]. Minerální izolační desky se dají rychle přizpůsobit i k existujícím vedením nebo k vybráním ve stěně nebo ve stropu, a zajistí tak homogenní izolační rovinu [8]. Aby se navíc daly snadno a rychle napojovat na okrouhlé nebo rohové prvky, pomáhá při tomto přizpůsobování brusné hladítko Ytong Multipor [9].

   

Dodatečné ukotvení minerální izolační desky Ytong Multipor DI hmoždinkou

Často se dá podklad na existujících masivních stropech posoudit z hlediska jeho únosnosti ve spojení s lepeným izolačním systémem pouze podmíněně. Pokud se tak stane, ukotvují se minerální izolační desky DI dodatečně uprostřed desky jednou hmoždinkou [10].

Závěsy a zatížení ve stropu

Často dochází k dodatečné montáži vedení a kabelových tras pod stropem. Pokud kvůli tomu není potřeba odstranit izolační materiál, dá se toto zatížení upevnit do podkladu pomocí podložky (≥ Ø 60mm) nebo pomocí upevňovací desky přes minerální izolační desku.

Minerální izolační desku je možno brousit, není to však třeba

U nerovných povrchů stropů je možné bezproblémové přebroušení povrchu desky pomocí speciálního brusného hladítka [11]. Mokrá štětka pomůže odstranit prach z broušení.

Tip z praxe

Izolování stropní plochy probíhá rychle a čistě. Speciální brusné hladítko umožňuje jednoduché vyrovnávání nad hlavou, protože se z něho nesype prach.

YTONG Multipor je jedinou izolační deskou, kterou je možno dodatečně opracovat, aniž by tím ztratila svůj vzhled.

Finální vrstva

Výhodou oproti jiným materiálům je, že se desky YTONG Multipor nemusí dále finálně upravovat a mohou být nainstalované jako přiznané, případně upravené běžnou difuzně otevřenou barvou. Případné další úpravy jako nátěr, stěrka nebo omítka se provedou podle individuálních nároků a požadavků. Rozmanitost ztvárnění je obrovská.

Celoplošné stěrkování

Pro celoplošné vystěrkování se musí lehká lepicí malta tence nanést na povrch [12] a musí se včas vyhladit plstěným hladítkem [13]. Doporučuje se to především pro prostory, ve kterých má vzhled pouze druhořadý význam, protože se nedá vyloučit tvorba vlasových trhlin v oblasti styků desek. 2 až 2,5 kg/m2 lehké lepicí malty postačuje pro tloušťku vrstvy 2 až 3 mm.

Celoplošné omítnutí

K celoplošnému omítnutí je nejprve potřeba vyztužující vrstva z lehké lepicí malty se střední tloušťkou vrstvy 5 mm včetně vyztužovací tkaniny [14]. Vzápětí nato se provede dodatečné ukotvení závitovými hmoždinkami přes čerstvou vrstvu a přes tkaninu do únosného podkladu.

Před osazením závitových hmoždinek by se měla vyztužovací tkanina v místě navrtaného otvoru nožíkem naříznout do kříže [15]. Takto se dají hmoždinky zašroubovat [16], aniž by se změnila poloha uložené tkaniny. Na ploše je třeba uvažovat přibližně se čtyřmi hmoždinkami na jeden m2.


Celková tloušťka omítky z vyztužující vrstvy a z vrchní omítky nesmí přesáhnut 10 mm. Tloušťka vrchní omítky činí přitom přibližně 5 mm.

   

Izolování částí staveb

Snadné zpracování a opracování minerální izolační desky YTONG Multipor DI umožňuje jednoduše řešení nejrůznějších detailů napojení. Bez dodatečného nářadí nebo dodatečných profilů se dá snadno provést napojení na oblé nebo hranaté tvary, a ani zakončení izolace kovovými profily (aby se zabránilo odloupnutí resp. odvláknění) není třeba.

Izolování průvlaků

Obrázek "Postup montáže" [17] objasňuje, že se má nejdříve izolovat spodní strana průvlaku, a pak následují boční plochy. Na minerální izolační desku, určenou na spodní stranu průvlaku, se lepidlo nanese tak, aby vyčnívající oblasti zůstaly čisté.

Tak lze zabránit tomu, aby se vodorovné a svislé minerální desky YTONG Multipor DI navzájem neslepily a neodtrhly při průhybu průvlaku. Zaizolovaná plocha stropu probíhá ve směru proti boční izolaci průvlaku [18].

Izolování atypických tvarů

Minerální izolační deska se dá bez problémů přizpůsobit oblým nebo hranatým tvarům [19].

Pružné napojení

Je třeba se vyhýbat tuhým spojům mezi stěnou a stropem [20]. V takových případech se musí vytvořit trvale pružné napojení [21].

 

Vestavěné prvky

Svítidla se ukotvují do nosného podkladu, minerální izolační deska YTONG Multipor DI a omítka jim přitom poskytují stabilní úložnou plochu. Přitom je třeba neustále zohledňovat požárně technické předpisy.

Dilatační spáry

Dilatační spáry je nutné zásadně přiznat a vytvarovat je v úrovni izolace. Nechráněné otvory ve stavebních dílcích nevyhovují požárně technickým požadavkům a jsou nepřípustné. Platí to mimo jiné pro spáry mezi stavebními konstrukcemi umožňujícími vzájemný pohyb celků [22] [23] [24].

   

Bezpečnost při práci na staveništi

Aby se zabránilo úrazům a nehodám na staveništi, je neustále třeba dbát na pravidla a předpisy bezpečnosti práce. Stejně tak je třeba dodržovat všeobecně platná ochranná a hygienická opatření [25].


Xella CZ, s.r.o.
logo Xella CZ, s.r.o.

Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.