Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Masivní střecha YTONG

Masivní střecha YTONG Pro celoroční pohodlí

Pro plnohodnotnépodkroví

Největším problémem podkrovních prostor pod šikmou střechou je jejich nízká tepelná stabilita, která se nejčastěji projevuje špatným klimatem a rychlým přehříváním v letním období. Jediným řešením jak vytvořit z podkrovních prostor plnohodnotné místnosti s kvalitním celoročním klimatem, je využití střešních konstrukcí s dostatečnou tepelnou akumulací, vzduchotěsností a tepelnou izolací.

Masivní střecha

Konstrukce masivních střech ještě nikdy nebyly tak jednoduché jako nyní díky izolačním deskám Ytong Multipor WAP. Nosnou konstrukci masivní šikmé střechy Ytong tvoří vyztužené pórobetonové dílce o tloušťce 150 - 200 mm, případně 240 mm, které disponují výbornými izolačními vlastnostmi, brání vzniku běžných tepelných mostů v konstrukci střechy a mají dostatečnou hmotu ke stabilizaci teploty. Izolační desky Ytong Multipor WAP se celoplošně lepí přímo na vnější stranu panelů, lehkým difuzně otevřeným lepidlem Ytong Multipor, čímž vznikne homogenní střešní konstrukce s dokonalými izolačními parametry a optimální tepelnou akumulací.

Jednoduchý postup realizace

Dílce Ytong se položí na nosnou konstrukci a všechna napojení a prostupy skrze konstrukci se vzduchotěsně uzavřou (vybetonování věnců, tmely a pásky na prostupech). Okraje střešní roviny se dozdí až po vrchní hranu tepelné izolace. Desky Ytong Multipor WAP se přilepí přímo na dílce pomocí difuzně otevřeného lepidla Ytong Multipor. Na aplikaci používáme ozubený hřeben 10 mm a konzistenci malty zvolíme takovou, aby se vytvořila co nejtenčí vrstva. Parozábrana není třeba. Při tloušťce tepelné izolace vyšší než 200 mm se desky Ytong Multipor WAP kladou ve dvou vrstvách a mezi vrstvami se též lepí maltou Multipor. Nejmenší vrstva tepelné izolace je 100 mm. Izolační desky se kladou na vazbu jako zdivo a spáry v rámci jedné vrstvy se nelepí.

V případě dvou vrstev desek spáry zásadně nedáváme nad sebou (střídání vazby a posun řad). Při vzniku nerovností plochu pečlivě přebrousíme a odstraníme prach. Veškerá místa napojení desek Ytong Multipor WAP na bocích střechy se musí oddilatovat (např. pomocí minerální vlny). Na horní stranu desek Ytong Multipor WAP položíme difuzně otevřenou pojistnou hydroizolaci (sd ≤0,2 m) a detaily provedeme v souladu s pokrývačskými předpisy. Následně se kladou kontralatě a ukotví přes izolační desky až do dílců Ytong. Kontralatě nesmí mít rozměry menší než 40 x 60 mm. Kotvení se provádí pomocí speciálních vrutů vhodných do pórobetonu (šrouby Spax ∅ 8 mm). Množství a umístění kotev závisí na konkrétních statických požadavcích. Rozestup kotev nesmí přesáhnout 1,75 m. Kotvy se přišroubují ke kontralati pod úhlem 60-90° v závislosti na stavu zatížení. Otvory na kotvy je vhodné vyvrtat do kontralatí předem, aby se nerozštíply. Kotvení slouží jako pojistka proti sání větru.

Vnitřní povrch

Vnitřní podhled konstrukce tvoří stejné omítky, které se používají na vnitřní stěny (příčky) Ytong. Jednoduše tak sjednotíte celý interiér, ušetříte čas a náklady při realizaci.

Bez parozábrany a bez kondenzátu

Podmínkou pro jejich bezchybnou funkčnost je použití provětrávané vrstvy mezi střešní krytinou a vrstvou Ytong Multipor. V takovém případě se masivní střecha Ytong Multipor obejde bez problematických parotěsných fólií v konstrukci, jejichž kvalitní zhotovení je na běžné stavbě velmi komplikované, a závady jsou kvůli umístění uvnitř střešní konstrukce jen těžko opravitelné. Konstrukce celé střechy je tedy difuzně velmi otevřená, nedochází v ní k nežádoucí kondenzaci vodní páry, a proto se v každém okamžiku můžete spolehnout na její dokonalé izolační schopnosti a pozitivní vliv na celkovou kvalitu vnitřního prostředí.

YTONG Multipor pro dřevěné šikmé střechy

Nestlačitelná minerální izolace v konstrukci střechy

V čem je jiná dřevená střecha s Ytong Multiporem WAP

V České republice je nejběžnějším typem šikmé střechy dřevěný krov pokrytý skládanou krytinou. Složení je téměř vždy stejné: sádrokarton, parozábrana, nosné prvky - krokve, tepelná izolace mezi krokvemi, pojistná hydroizolace na bednění nebo napnutá mezi krokvemi, kontralatě, laťování a krytina. Použití Ytong Multiporu přináší při návrhu střechy větší volnost. Krokve a bednění můžeme nechat viditelné jako prvek dotvářející atmosféru interiéru. Bez výrazného zvyšování nákladů můžeme zvětšovat tloušťku izolace, protože krytina není položená na krokvích, ale na izolačních deskách. Výhodou může být i pevnost a stabilní struktura Ytong Multiporu, do kterého hůř proniknou různí škůdci. Složení hmoty z písku, vápna a cementu vylučuje hnilobný proces a alkalita tlumí růst plísní.

Pokyny pro zpracování

Desky Ytong Multipor WAP se kladou volně na bednění. Desky jsou proti sesmeknutí zajištěné dřevěným profilem u okapu a při okrajích. Pod rovinou tepelné izolace musí byt aplikovaná parobrzda, která je zároveň ochranou objektu proti nežádoucí infiltraci. Fólie musí být vzduchotěsně napojená na přilehlé konstrukce a všechny prostupy musí být rovněž vzduchotěsně uzavřené. Při tloušťce tepelné izolace vyšší než 200 mm se desky Ytong Multipor kladou ve dvou vrstvách a mezi vrstvami se mohou zafixovat PUR lepicí pěnou. Spáry mezi dřevěnými konstrukcemi (nerovnosti krokví apod.) a izolačními deskami můžeme rovněž vyplnit PUR pěnou. Nejmenší vrstva tepelné izolace je 100 mm. Izolační desky se kladou na vazbu jako zdivo a spáry v rámci jedné vrstvy se nelepí.

V případě dvou vrstev desek spáry zásadně nedáváme nad sebou (střídání vazby a posun řad). Při vzniku nerovností plochu pečlivě přebrousíme a odstraníme prach. Na horní stranu desek Ytong Multipor položíme difuzně otevřenou pojistnou hydroizolaci (sd ≤ 0,2 m) a detaily provedeme v souladu s pokrývačskými předpisy. Následně se kladou kontralatě a ukotví se přes izolační desky až do krokve. Kontralatě nesmí mít rozměry menší než 40 x 60 mm. Množství a umístění kotev závisí na konkrétních statických požadavcích. Rozestup kotev nesmí přesáhnout 1,75 m. Kotvy se přišroubují ke kontralati pod úhlem 60-90° v závislosti na stavu zatížení. Otvory na kotvy je vhodné vyvrtat do kontralatí předem, aby se nerozštíply. Kotvení slouží jako pojistka proti sání větru. Přesahy střechy se řeší pomocí zkrácených upravených krokví vhodně připevněných na nosné krokve. Délka a profil těchto krokví závisí na přesahu.

Xella CZ, s.r.o.
logo Xella CZ, s.r.o.

Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.