Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Izolace stropních podhledů u bytového domu v Dolních Chabrech

Při výstavbě podzemních garáží v bytových komplexech je zapotřebí respektovat celou řadu specifických stavebně technických požadavků. Nevytápěná a hlučná podzemí mohou snižovat komfort bytových jednotek, které se nacházejí nad nimi v prvních nadzemních podlažích domů. Kromě akustiky a tepelné techniky je u podobných projektů nutné pamatovat i na přísná protipožární opatření.

Volba vhodné stavební technologie pro odizolování podzemních a nadzemních částí bytových domů je proto důležitým, přesto ale často zanedbávaným aspektem v činnosti developerů.

Ochrana proti tepelným únikům

Nedostatečná, případně chybějící vrstva tepelné izolace podhledů vede ke zbytečným únikům tepla skrze podlahu v přízemí. Velmi jednoduché řešení izolace stropních podhledů nabízí výrobce pórobetonu Ytong v podobě unikátních tepelněizolačních desek Ytong Multipor. Toto řešení využil i tým projektantů ateliéru Hlaváček & Partner, pod vedením Ing. Libora Votočka při navrhování bytového domu v Dolních Chabrech. „Použití tohoto materiálu jsme navrhli v našich projektech poprvé. Rozhodující pro nás byly tepelně izolační vlastnosti. Hledali jsme materiál, s jehož využitím bychom naplánovali jednoduchou, ekonomicky výhodnou, funkční a estetickou konstrukci stropu a stěny mezi vytápěnými a nevytápěnými částmi objektu, splňující tepelně technické normy,“ vysvětluje pan Votoček. Díky maximálnímu odlehčení materiálu mají desky Ytong Multipor srovnatelné izolační vlastnosti s tradičními tepelnými izolacemi stejné tloušťky. Na stropy garáží bytového domu v Dolních Chabrech byly aplikovány desky tloušťky 6 cm, současně byl ale Ytong Multipor použit i na obložení železobetonové schodišťové stěny v 1 NP.

ytong ytong

Jednoduchá montáž

Z pohledu dodavatele stavby byla klíčová jednoduchá a rychlá montáž desek a jejich snadné opracování. Ytong Multipor se na rovný podklad upevní pomocí prodyšného lepidla Ytong Multipor a desky se již nemusí zajistit dodatečnými hmoždinkami.

Desky mají ideální rozměr i hmotnost pro ruční manipulaci a dají se upravovat do požadovaných formátů obyčejnou pilkou na dřevo. „Realizace probíhala v podzimních měsících loňského roku a snadná montáž tepelněizolačních desek nám umožnila bez zvláštních technologických přestávek plynule a rychle postupovat. Vylehčený Ytong Multipor byl pro řemeslníky montážní lahůdkou,“ komentuje stavbyvedoucího projektu
David Poustka ze společnosti Swietelsky stavební, s.r.o. Bílé pórobetonové desky se v garážích bytového domu v Chabrech instalovaly bez dodatečné povrchové úpravy, u schodišťové stěny ale byly povrchově upraveny tenkovrstvou omítkou. „Jednak jsme chtěli sjednotit povrch s ostatními stěnami, jednak zvýšit mechanickou odolnost,“ pokračuje Ing. Votoček. Jako další alternativu pro povrchovou úpravu tepelněizolační stěny Ytong Multipor doporučuje výrobce silikátový nátěr. „Podhledy ale vypadají dobře samy o sobě, u stropů navíc nehraje mechanická odolnost takovou roli,“ říká Ing. Votoček. Na závěr pak za generálního dodavatele stavby dodává pan Poustka: „Díky eliminaci povrchových úprav a rychlé montáži vyšly náklady na realizaci podhledů s izolací Ytong Multipor ve výsledku výhodněji než z jiných materiálů. Přitom se jedná o výjimečný materiál s nepřekonatelnými vlastnostmi.
ytong ytong

Dokonalá požární bezpečnost

Zásadním kritériem při výběru izolantu pro podzemní podlaží je požárně bezpečnostní hledisko. Na sklepní a garážové prostory, které slouží ke skladování nebo k parkování a mohou být plné vysoce hořlavých a výbušných kapalin, se vztahují zvýšené bezpečnostní předpisy a je třeba dostatečně zajistit únikové cesty. Obklad Ytong Multipor významně zvyšuje požární odolnost stropních konstrukcí podzemních garáží a sklepů. V případě použitých obkladů Ytong Multipor nahradí jejich krytí v tloušťce 1 cm betonovou výztuž tloušťky 1,5 cm. Nehoří a je bezpečný, v případě požáru se z desek ani malty neuvolňují žádné jedovaté plyny. Tepelněizolační desky Ytong Multipor splňují kritéria třídy A1, podle normy EN 13501–1.

ytong

Další přínosy podhledů z Multiporu

Při dodatečném zateplení podhledů Ytong Multiporem nedochází ke snížení akustického útlumu izolované konstrukce díky otevřenému jemnému pórovitému povrchu desek. Nezanedbatelnou výhodou této unikátní stavební technologie je rovněž vysoká odolnost vůči navlhnutí. Testování různých izolačních materiálů prokázalo, že Ytong Multipor nejlépe odolává případnému zatopení. Polystyrenové desky je nutné po povodni odstranit, aby došlo k vysušení zděných konstrukcí, minerální vlna při navlhnutí izolační schopnosti ztrácí. Pouze Ytong Multipor umožňuje i bez odstranění rychlé vysychání podkladové konstrukce a zároveň si zachová svou izolační schopnost.

Ytong Multipor je ukázkou jedinečných technologických možností pórobetonu Ytong. V Dolních Chabrech už to na vlastní kůži pocítili po první topné sezóně majitelé přízemních bytů, protože ačkoliv bydlí přímo nad garážemi, nepociťovali žádné nepříjemné táhnutí od podlahy, jenž bývá zvykem u domů bez izolačních konstrukcí.

Xella CZ, s.r.o.
logo Xella CZ, s.r.o.

Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.