Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Novostavba vinařství Krásná hora

kombinuje architektonické prvky slováckého regionalismu s moderním tepelněizolačním stavebním systémem

Stavba objektu vinařství Krásná hora je ztělesněním novodobého pojetí tradiční venkovské architektury. Jeho poloha a zasazení mezi zastavěnou část obce Starý Poddvorov téměř předurčilo budoucí architektonické ztvárnění.

Neorustikální podoba budovy vzdává hold lidovým stavebním formám a přitom splňuje všechny současné požadavky pro komfortní místo, kde se potkává provoz pro výrobu a dozrávání vína s prostorem pro společenské večery určené pro pořádání koštů a gastronomických seancí.

Investor byl okouzlen původní výstavbou charakteristickou pro region Moravského Slovácka, a proto i jeho zadání architektovi bylo velmi konkrétní.„Pan Vybíral měl jasnou představu o budoucí podobě objektu, přál si, aby stavba měla neorustikální výraz. Odpovědí je mu bílá omítka a barevné skleněné tvárnice – luxfery, tradiční koření stavební kultury našeho venkova. Při projektování stavby jsem bral v potaz i velikost okolních staveb a měřítko nových budov jsem tomuto přizpůsobil. Proto i velká tanková hala, která slouží jako prostor pro výrobu vína je řešená jako dvoulodí, neboť požadované vnitřní rozměry byly cca 10x10 m,“ říká o svém návrhu objektu Ing. arch. Tomáš Havlíček z ateliéru Létající inženýři.

Při realizaci projektu byl maximálně využit prostor, který již neslouží původním účelům. Dvojpodlažní vstupní a výrobní trakt stojí na stávajícím starém vinném sklepě a tanková hala se pro změnu nachází na místě bývalého dvorku. Architekt si velmi prozíravě poradil i s umístěním novostavby mezi stávající objekty a citlivě zakomponoval do svého návrhu pietně reastaurovaný objekt zhruba 200 let stavé viniční búdy, která dotváří historickou podobu celého areálu. Významný český historik a teoretik umění a architektury Prof. PhDr. Rostislav Švácha ocenil u vinařství Krásna Hora použití archetypu domu, jehož tělo ve tvaru podlouhlého hranolu kryje sedlová střecha. Motiv hranolů se sedlovou střechou se u vinařství opakuje třikrát. Ze dvou takových forem vytvořil Ing. arch. Havlíček dvoulodí s vinařskými tanky. Toto dvoulodí spojil s vyšším, delším a širším, stejnou střechou však opatřeným objektem, který ve třech svých podlažích slouží jako prodejna, stáčírna, sklad vína, kancelář a místo pro důvěrnější společenství přátel nebo zákazníků.

Samotná konstrukce stavby ač působí velmi tradičním dojmem, představuje opravdový neo přístup v podobě použitých nejmodernějších stavebních materiálů. Klasické dřevěné krovy s keramickou krytinou navazují na zděný systém Ytong, z něhož byla instalována i střecha.
Použití tvárnic Ytong Lamba P2-350 jen potvrzuje investorův záměr postavit takový objekt, který bude mít vynikající tepelněizolační vlastností i bez následného zateplení. Jednolitý konstrukční materiál bez dodatečného doizolování představuje ideální řešení pro pohledové styky materiálů a kotvení konstrukcí. Sourodý vnější plášť budovy zajišťuje plnohodnotnou ochranu před nebezpečím jeho poškození, které by mohl zapříčinit vydatný venkovní provoz. Pro tak náročný chod vinařství, který potřebuje celoroční zajištění regulované vnitřní teploty, bylo zvolení zdiva s vysokou izolační schopnostní nutností. Pórobeton Ytong se právě při instalacích v zařízeních náročných na tepelnou izolaci již několikrát osvědčil jako nejlepší řešení pro zajištění optimálního vnitřního prostředí. Reaguje totiž na přírodní klimatické podmínky v okolí stavby a vytváří tak ideální mikroklima. V interiéru navíc pomáhá přirozeně usměrnit či dokonce zcela odstranit vlhkost a tím výrazně ovlivnit tvorbu plísní a bakterií.

Systémové řešení Ytong výrazně ulehčilo majiteli stavby komunikaci s dodavateli, protože závoz veškerého materiálu probíhal najednou z nedalekých stavebnin. Investorem zvolené tvárnice Ytong Lambda výrazné tloušťky 350 mm podpořily tradiční konstrukční sílu stěny, která splývá s okolní zástavbou. Ovšem na tloušťku stěn v interiéru byl kladen zcela opačný požadavek. Jako u každé stavby, která má sloužit zároveň i jako skladovací prostory, byl i zde brán ohled na vytvoření co největší užitné plochy. Tvárnice Ytong jsou stavebníky oblíbeny mimo jiné z důvodů, že i při malé tloušťce mezibytových stěn si zachovávají tepelný odpor a izolační vlastnosti shodné s obvodovým zdivem a tím pádem dochází k maximálnímu navýšení podlahové plochy.

Investor již od samého počátku projektu počítal s komplexní materiálovou skladbou z Ytongu, protože jeho zvolení urychluje výstavbu jak obvodového pláště, tak i vnitřních dispozic. Přesnost zdění je zaručena díky jednoduché opracovatelnosti tvárnic a rychlá manipulace s materiálem zase šetří čas a tím i finanční náklady investora. Tvárnice jsou svým složením přizpůsobeny k úpravě do požadované velikosti pomocí obyčejné pilky na dřevo a povrch tvárnic lze snadno vybrousit klasickou bruskou. Rovnost stěn poddvorské stavby podtrhuje bílá omyvatelná omítka doplněná barevnými luxfery. Bez této precizní rovinnosti by kontrast hlazené omítky a zářivých čtvercových bodů ozvláštňující bílé plochy zdaleka tak nevynikl.

Objekt vinařství Krásná Hora patří dle názoru pana profesora Šváchy k tomu nejlepšímu co se na půdě Starého Poddvorova kdy postavilo. Přestože budova používá formy a materiály, které se podobají vesnickému stavitelství ještě před tím, než jej stačily zkazit prvky městské výstavby, poskytuje jejím majitelům dokonalý uživatelský komfort se stálou tepelnou pohodou po celý rok.


Více informací o společnosti Xella a výrobním sortimentu najdete na www.xella.czwww.ytong.cz.


Xella CZ, s.r.o.
logo Xella CZ, s.r.o.

Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.