Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Detaily např. francouzského okna, parapetu, překladu a stěny u pozednice z pohledu tepelné techniky

Praktická příručka Ytong: Tepelná technika pro navrhování energeticky efektivních staveb

Příručka obsahuje přehled doporučených konstrukcí Ytong pro obvodové stěny a střešní konstrukce a pomůže při dimenzování při dosažení potřebné kategorie energetického štítku nebo průkazu stavby a k přehledu vlivu parametrů jednotlivých konstrukcí nebo jejich tvarové charakteristiky na energetický standard stavby.

Jednou z hlavních předností pórobetonu Ytong jsou nadstandardní tepelně izolační schopnosti.


Filozofií značky je nabízet zákazníkům jednoduchá funkční řešení, která jim umožní snadnější dosažení vyššího standardu bydlení s minimálními provozními náklady.
Energeticky efektivní domy lze s tímto materiálem stavět jednodušeji než u jiných staviv. Se stejnými náklady je tak možné dosáhnout vyššího energetického standardu staveb.
Společným jmenovatelem všech doporučovaných systémových řešení je bezchybná funkce obvodových obálek, bez kompromisů a omezení. Předností všech doporučovaných variant je pozitivní vliv na kvalitu mikroklimatu staveb a jejich uživatelský komfort.

  • Pórobeton Ytong se vyrábí v různých třídách, které se liší objemovou hmotností, pevností a tepelně izolačními schopnostmi. Proto se různé třídy pórobetonu používají pro různé konstrukční účely. Principiálně platí, že čím nižší objemová hmotnost materiálu, tím je vyšší objem vzduchových pórů a tím vyšší je také izolační schopnost materiálu Ytong.
  • S rostoucí vlhkostí pórobetonu jeho izolační schopnosti klesají. Podle normy ČSN EN 1745 se ve výpočtech používá hodnot λ změřených při vlhkosti u = 4,5 %.
  • Obrovskou výhodou pórobetonu Ytong proti jiným zdicím materiálům jsou stejné vlastnosti materiálu ve všech směrech. Vlastnosti zdiva proto nejsou závislé na orientaci tvárnic ve zdivu, usnadňuje to jednoduché řešení řady detailů bez dodatečného zateplení a bez vzniku tepelných mostů.
  • U Ytongu je vliv spár díky nízké tloušťce ložné spáry, přesným rozměrům a zámkům tvárnic jen minimální. Tento vliv je již zahrnut ve výpočtových hodnotách (ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti λ)

OBJEDNEJTE SI ZDARMA praktickou příručku TEPELNÁ TECHNIKA

VYBRANÉ PŘÍKLADY ŘEŠENÍ DETAILŮ Z PŘÍRUČKY TEPELNÁ TECHNIKA.

Francouzské okno

Detail 4 – Ytong Lambda 375 mm
Parametr YTONG Lambda
Teplota
v místě styku
obvodové
stěny a rámu
okna
Teplotní faktor fRsi [-] 0,903
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,097
Vnitřní minimální povrchová teplota
[°C] pro teplotu interiéru 21 °C
a exteriérových teplotách:
-13,0 17,7
-15,0 17,5
-17,0 17,3
Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψe [W/(m.K)] -0,022
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψi [W/(m.K)] -0,022
Detail a průběh teplot v konstrukci 4 – Ytong Lambda 375 mm
Francouzské okno: Detail 4 - Ytong Lambda 375 mm

Průběh teploty

Francouzské okno

Detail 4 – Ytong Theta 500 mm
Parametr YTONG P1,8 tl. 500
Teplota
v místě styku
obvodové
stěny a rámu
okna
Teplotní faktor fRsi [-] 0,931
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,094
Vnitřní minimální povrchová teplota
[°C] pro teplotu interiéru 21 °C
a exteriérových teplotách:
-13,0 17,8
-15,0 17,6
18,4 17,4
Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψe [W/(m.K)] -0,021
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψi [W/(m.K)] -0,021


Detail a průběh teplot v konstrukci
Ytong
ytong

Obvodová a vnitřní stěna

Detail 6b – Ytong P1 Theta 500 mm
Parametr YTONG P1,8 tl. 500
Teplota
v místě
napojení
vnitřní stěny
na obvodovou
Teplotní faktor fRsi [-] 0,942
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,058
Vnitřní minimální povrchová teplota
[°C] pro teplotu interiéru 21 °C
a exteriérových teplotách:
-13,0 19,0
-15,0 18,9
18,4 18,8
Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψe [W/(m.K)] -0,004
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψi [W/(m.K)] 0,051


Detail a průběh teplot v konstrukci Ytong P1 Theta 500
Detail
ytong teplotní úniky

Parapet

Detail 9 - Ytong Theta 500 mm
Parametr YTONG P1,8 tl. 500
Teplota
v místě styku
rámu okna
se zdivem
v interiéru
Teplotní faktor fRsi [-] 0,850
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,150
Vnitřní minimální povrchová teplota
[°C] pro teplotu interiéru 21 °C
a exteriérových teplotách:
-13,0 15,9
-15,0 15,6
18,4 15,3
Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψe [W/(m.K)] 0,028
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψi [W/(m.K)] 0,028


ytong

Nosný překlad – stropní dílce

Detail 11 – Ytong Lambda 375 mm
ParametrYTONG Lambda
Minimální
teplota
v horní
místnosti
v rohu
Teplotní faktor fRsi [-] 0,914
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,086
Vnitřní minimální povrchová teplota
[°C] pro teplotu interiéru 21 °C
a exteriérových teplotách:
-13,0 18,1
-15,0 17,9
-17,0 17,7
Teplota
v místě styku
rámu okna
se zdivem
v interiéru
Teplotní faktor fRsi [-] 0,850
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,150
Vnitřní minimální povrchová teplota
[°C] pro teplotu interiéru 21 °C
a exteriérových teplotách:
-13,0 15,9
-15,0 15,6
-17,0 15,3
Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψe [W/(m.K)] 0,053
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru pro horní místnost
(část detailu) ψiH [W/(m.K)]
0,043
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru pro dolní místnost
(část detailu) ψiD [W/(m.K)]
0,100


Detail a průběh teplot v konstrukci Ytong Lambda 375
ytong ytong

Stěna u pozednice

Detail 13 – Ytong Theta 500 mm
Parametr YTONG P1,8 tl. 500
Teplota
v místě styku
rámu okna
se zdivem
v interiéru
Teplotní faktor fRsi [-] 0,922
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,078
Vnitřní minimální povrchová teplota
[°C] pro teplotu interiéru 21 °C
a exteriérových teplotách:
-13,0 18,4
-15,0 18,2
-17,0 18,0
Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψe [W/(m.K)] -0,055
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψi [W/(m.K)] 0,006


Detail a Průběh teplot v konstrukci Ytong Theta 500
ytong
ytong

Obvodová stěna a masivní střecha

Detail 15 – Ytong Theta 500 mm
Parametr YTONG P1,8 tl. 500
Teplota
v místě styku
střechy
a stěny
Teplotní faktor fRsi [-] 0,819
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,181
Vnitřní minimální povrchová teplota
[°C] pro teplotu interiéru 21 °C
a exteriérových teplotách:
-13,0 14,9
-15,0 14,5
-17,0 14,1
Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψe [W/(m.K)] 0,019
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψi [W/(m.K)] 0,103


detail a průběh teplot v konstrukci obvodové stěny a masivní střechy
ytong
ytong

Atika nad masivní střechou

Detail 17 - Ytong Lambda 375 mm
Parametr YTONG P1,8 tl. 500
Teplota
v místě styku
střechy
a stěny
Teplotní faktor fRsi [-] 0,783
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-]Rsi [-] 0,217
Vnitřní minimální povrchová teplota
[°C] pro teplotu interiéru 21 °C
a exteriérových teplotách:
-13,0 13,6
-15,0 13,2
-17,0 12,8
Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψe [W/(m.K)] -0,016
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψi [W/(m.K)] 0,146


Detail a průběh teplot atiky
ytong průběh teplot

Vzorová stavba - bungalov

Popis budovy

Přízemní rodinný dům půdorysu písmene „Z“ se sedlovou střechou. Rodinný dům má dispozici 3 + 1 a užitnou podlahovou plochu 110 m2. Rodinný dům má centrální obývací pokoj spojený s kuchyní a jídelnou, dva samostatné pokoje, jednu prostornou koupelnu, malý sklad a zádveří. Prostor poskytuje účelné bydlení pro tří až čtyřčlennou rodinu.

Tvarová charakteristika

Poměrně členitý půdorys a jednopodlažní dispozice není nejpříznivější z hlediska tepelné techniky a energetické náročnosti domu. Dům má při relativně malé užitné ploše velkou plochu obálkových konstrukcí. Tvarová charakteristika není optimální, což se projeví ve zvýšené energetické náročnosti budovy přepočtené na metr čtvereční užitné plochy.

Obvodové konstrukce

Objekt je nepodsklepený, větší část půdorysu je zastřešena masivním stropem Ytong s dodatečnou tepelnou izolací, který tvoří tepelně izolační konstrukci mezi obytnými místnostmi a nevytápěným podkrovím, které slouží jako sklad a technická místnost. Pouze obývací pokoj je zčásti otevřen a jeho strop tvoří podhled šikmé sedlové střechy, která v této části stavby představuje tepelně izolační obálku. V následujících výpočtech je dům prověřen při použití různých izolačních standardů obvodových konstrukcí dle kapitoly 3.4.

ytong

Parametry domu pro výpočet dle tří energetických standardů

poloha Energeticky
úsporný standard
Ytong Lambda
Nízkoenergetický
standard
Ytong Theta
Pasivní standard
Ytong
+ Ytong Multipor
zastavěná plocha 138,3 m2 138,3 m2 138,3 m2
celková podlahová plocha 116,60 m2 110,16 m2 111,04 m2
objem budovy 493,13 m3 493,13 m3 493,13 m3
vytápění teplovodní teplovodní teplovzdušné
větrání přirozené nucené nucené
rekuperace ne ano ano
solární systém ne ne ano
počet bytových jednotek / počet osob 1/4 1/4 1/4

Poznámka na závěr:
Příručka se zaměřuje na budovy určené pro dlouhodobý pobyt lidí.
Vzhledem k tomu, že výpočet energetické bilance staveb je podle současných platných norem poměrně složitý a nelze jej realizovat bez výpočetních programů, zaměřuje se příručka spíše na definování okrajových podmínek pro zadání výpočtu, a následně na vyhodnocení výsledků a jejich vzájemné porovnání.


Xella CZ, s.r.o.
logo Xella CZ, s.r.o.

Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.