Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Bytové domy, historické objekty, kostely... Zateplení zevnitř je funkční a bezpečné

Nikdo se nechce procházet centry měst, jejichž historická hodnota zůstala skryta pod unifikovanými fasádami. Majitelé domů zase nechtějí platit vysoké sumy za vytápění. Donedávna dva zcela protichůdné požadavky mají nyní společné řešení.

Energetické požadavky na soukromé i veřejné budovy se neustále zpřísňují. Mohou za to rostoucí ceny energií i snaha o ochranu životního prostředí a úsporu zdrojů. Procházka centrem prakticky jakéhokoliv města ale nutně vyvolává otázku, jakým způsobem lze tyto nároky splnit v budovách, které mají historický charakter či hodnotné fasády, jež nelze opatřit venkovním zateplovacím systémem. Co s tím?

Velmi dobrou variantu představuje zateplení zevnitř. K vnitřnímu zateplení měli stavitelé donedávna oprávněné výhrady založené především na špatných zkušenostech s polystyrenem, který nemá pro tento typ použití vhodné parametry. Velká část podobných realizací dopadla tak, že v konstrukcích vznikaly poruchy, které způsobily tvorbu plísní. Tomuto stavu lze předejít použitím difúzně otevřených izolantů. Na trhu je jich několik, ale v poslední době se začíná razantně prosazovat certifikovaný systém vnitřního zateplení bez parozábrany Tex Therm In, a to díky příznivému poměru cena/výkon i charakteristikám materiálu.

Proč vnitřní izolace

  • snížení tepelných ztrát,
  • odstranění příčiny a zabránění dalšímu vzniku plísní,
  • regulace vlhkosti v době vlhkostních extrémů,
  • kapilární transport vlhkosti,
  • výrazné snížení času potřebného k zátopu,
  • zlepšení mikroklimatu vnitřního prostředí.

Izolace, která aktivně pracuje s vlhkostí – certifikovaný systém vnitřního zateplení bez parozábrany Tex Therm In

Tento u nás zcela nový certifikovaný systém je založen na tepelněizolačním materiálu Multipor ID, který svými přirozenými vlastnostmi zabraňuje tvorbě plísní a zároveň působí jako tepelná izolace, která dýchá při zachování součinitele prostupu tepla cca 0,045 W/mK.

Systém vnitřního zateplení Tex Therm In se skládá z lepidla (lehká malta Multipor), tepelněizolačních desek Multipor ID a povrchové úpravy, která je tvořena difuzně otevřenou stěrkou, resp. difuzně otevřenou omítkou a finálním difuzně otevřeným nátěrem. Dodavatelem tepelněizolačních desek Multipor ID a malty je společnost Xella CZ.

Podívejme se, jaký je základní princip a jak systém funguje. Multipor obsahuje stejné suroviny jako zdivo Ytong, který čeští stavitelé velmi dobře znají a mají s ním příznivé zkušenosti. Zásadní rozdíl spočívá v množství a struktuře pórů, čímž se Multipor řadí mezi nevláknitou minerální izolaci. Multipor obsahuje jen 5 % hmoty a 95 % tvoří vzduch uzavřený v mikro a makropórech. Multipor využívá základní fyzikální jevy, kdy vlivem rozdílu teplot a částečných tlaků vodních par mezi vnitřním a vnějšímprostředím, na povrchu stěny a v konstrukci, dochází v určitém momentu ke kondenzaci vodních par (rosný bod). Difúzně otevřená izolace Multipor dokáže pracovat s působením vlhkosti. Kapilární síly jsou schopné odvést vlhkost po povrchu stěn pórů z místa kondenzace k místu odpaření, případně až k povrchu konstrukce, odkud se vlhkost vrací ve formě vodní páry zpět do prostoru. Transport vlhkosti z izolace mimo konstrukci vylučuje možnost vzniku plísní. Systém tedy funguje bez nutnosti parozábrany, která vyvolává zbytečně zvýšené nároky při provádění, vyžaduje preciznosti a zároveň je náchylná k porušení.

Průzkumy před prováděním

Prvním krokem je provedení kvalitní diagnostiky objektu. Rovněž je nezbytné provést vlhkostní bilanci celého systému v programu založeném na pokročilých výpočetních simulacích zohledňující kapilární transport vlhkosti v materiálu v závislosti na měnícím se čase, programem Delphin. Dodavatelem je společnost Tex Colour Ostrava, která je poskytovatelem i garantem souvisejících služeb – diagnostiky i provedení vlhkostní bilance celého systému.

Před samotným provedením vnitřního zateplení musí proběhnout stavebně technický průzkum, který identifikuje všechny potenciální vlhkostní nedokonalosti v konstrukci. Jde zejména o možné průsaky potrubí, narušení vodorovné hydroizolační vrstvy či různé formy zatékání. Na základě zjištění přímo na stavbě se přijmou potřebná opatření. Před samotnou instalací se doporučuje provést výpočty teplotní a vlhkostní bilance, které dokážou ověřit předpoklady spojené s prací systému s kondenzátem, zvláště u konstrukcí obsahujících dřevěné prvky.Výpočty ověří chování zejména kritických partií – ostění, rohy, parapety, záhlaví trámových sloupů, spojení příček a obvodových zdí. Aby se předešlo nežádoucímu promrzání konstrukce pod vnitřním izolantem, provádějí se simulace vedoucí ke zjištění potenciálního poklesu teploty.

Jednoduchost provádění

S izolačními deskami Multipor se pracuje velmi snadno. Nejdříve je třeba očistit stěnu, povrch musí být soudržný, nesprašující. Pro vnitřní použití není potřeba desky Multipor kotvit hmoždinkami, pokud podkladový materiál vykazuje odtrhovou pevnost vyšší než 0,08 N/mm2.

Desky Multipor se lepí celoplošně. Malta má nejen kotvicí funkci, ale částečně pracuje jako parobrzda zabraňující dalšímu postupu vlhkosti do konstrukce. Na lepení desek se používá výhradně lehká lepicí malta Multipor. Nanáší se rovnoměrně po celé ploše desky ozubeným hladítkem se zubem 10–12 mm. Tato tloušťka malty umožní vyrovnávat nerovnosti podkladu až do 5 mm. Maltu je potřeba nanést na alespoň 80 % plochy. Desky musí být jedna k druhé zcela přitlačeny. Na přilepené desky se jednoduše nanese lehká malta Multipor a následně se po celé ploše aplikuje perlinka. Přes ni se ještě jednou přetáhne lehká malta Multipor, stěna se přebrousí a lze udělat finální úpravy (barevnost apod.). K systému existuje řada doplňků, které zjednodušují úpravy v elektro a tzb instalacích.

První volba

Kromě toho Multipor poskytuje i další benefity, např. díky vysokému pH zabraňuje tvorbě plísní. Nadstandardní tlaková odolnost poskytuje dojem masivních zdí, což se cení zejména v interiérech. Optimální formátování desek a jejich nízká hmotnost bez nutnosti kotvení přispívají k tomu, že řemeslníci mohou pracovat rychleji než s jinými izolačními materiály. Více než 15leté zkušenosti ukazují, že Multipor přesvědčil svou spolehlivostí, časově nenáročnou aplikací, vysokou produktivitou práce a možností realizace ve všech ročních obdobích.

Reference

Památkově chráněný bytový dům v Drážďanech

V Drážďanech přebudovali bytový dům v Erna-Berger-Straße 13. Hlavní úkol spočíval v redukci energetické náročnosti budovy, kterou ale nebylo možné zateplit zvenku. Jde o památkově chráněnou stavbu se štukovou fasádou. Řemeslníci společnosti Fira Bau instalovali 600 m2 desek Ytong Multipor.

 

Spichern Höfe

V Kolíně nad Rýnem se nachází Spichern Höfe, památkově chráněné domy přebudované v luxusní obytné lofty a výstavní prostory designového nábytku. Území přibližně 10 000 m2 bývalé papírny a tiskárny knih se přeměnilo na sedm budov se systémem propojených dvorů a zadních traktů. Z důvodu zachování historických fasád byl zvolen zateplovací systém Multipor o tloušťce 60 mm, který byl položen na přibližně 6000 m2.
 

Mládežnická ubytovna Warnemünde

Mládežnický hostel Warnemünde s jedenácti patry a meteorologickou stanicí byl rekonstruován za účelem vylepšení tepelně-izolačních schopností. Fasáda věže prošla vnějším i vnitřním zateplením pomocí minerálních izolačních desek Multipor. Pracovníci položili přibližně 800 m2 desek v tloušťkách 60 a 80 mm.

 

Norimberský kostel sv. Martina

Vnější vzhled kostelů bývá klíčový a vnitřní zateplení umožňuje respektovat tuto prvořadou stránku budovy. V Norimberku se nachází kostel sv. Martina, jenž se honosí masivní fasádou z pálených cihel. Při energetické sanaci padla volba na difúzně otevřený a kapilárně aktivní systém vnitřní izolace Ytong Multipor, který zaručuje přirozené přijímání vlhkosti a vydávání zpět do okolního vzduchu. Úpravu projektovali architekti z PBW Grötsch a realizovala firma Scholten Malerfachbetrieb. Celkem zde našlo uplatnění téměř 800 m2 izolačních desek.

Bytové domy, Lipsko

Vnější zateplovací systém nemohli z důvodu památkové ochrany použít ani v Lipsku v ulici Dieselstraße. Přesto měla budova podle norem snížit energetickou náročnost o 30 %. Na 1000 m2 se instalovala vrstva Ytongu Multipor o tloušťce 140 mm. Akci projektovalo studio Ingenierbüro Zangenmeister a uskutečnila firma Kötz & Partner Bau.
 

Renthof, Kassel

V historickém centru města Kassel přímo na řece Fulda se nachází památkově hodnotná budova. Ze zcela nezatepleného objektu vznikla pod přísným dohledem památkářů moderní funkční budova s kancelářemi a obchody. Zadání spočívalo v ochraně venkovní fasády a instalaci vnitřní izolaci obvodových stěn bez poškození původní stavební podstaty. Řemeslníci položili celkem 400 m2 materiálu Ytong Multipor o tloušťce 60 mm. Stavební akci financovaly společnosti Hartl, Dentale Technologien a město Kassel.

 

Rodinné bydlení, Postdam

Před několika lety provedli vnitřní zateplení také v německém Potsdamu. V rezidenční oblasti Garde-Karree se původně nacházely nevyužité koňské stáje s velmi pěkným venkovním vzhledem. Investor je přestavěl pro účely rezidenčního bydlení.

 
PožadavkyYtong Multipor
tepelná izolacetepelný odpor: 1,78 m2.K/W pro tloušťku 80 mm
požární odolnosttřída A1 (EN 13501–1)
tvarová stálostvytváří dojem masivní vnitřní zdi
odolnost vůči vlhkuodpuzuje vodu a v případě zvlhčení dobře vysychá

Xella CZ, s.r.o.
logo Xella CZ, s.r.o.

Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.