Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Multipor pro zateplení stropů suterénu

Kdo někdy bydlel v bytě nad nevytápěnou garáží, suterénem nebo sklepem, potvrdí základní fakt: Obyvatelé pociťují chlad od podlahy. Ten může částečně kompenzovat důkladná kročejová izolace nebo podlahové topení, ale v takových případech rostou náklady na energie či dodatečná opatření.

Řešení spočívá v minimalizaci průniku chladu do samotné stropní, resp. podlahové konstrukce. Materiálů je k dispozici celá řada, v tomto článku se ale zaměříme na Multipor, který přináší do této oblasti novou kvalitu. Podíváme se na jeho výhody i nevýhody.

Příznivé vlastnosti materiálu Multipor

Jak název napovídá, vychází Multipor z pórobetonu osvědčené značky Ytong, ale jeho „receptura“ prošla zásadním vývojem. Na prvním místě jsou tepelněizolační vlastnosti Multiporu. Kontaktní obložení stropu nebo jiné vodorovné konstrukce podzemního nebo přízemního podlaží se většinou provádí deskami o tloušťce 50 až 100 mm. Ytong patří mezi tradiční materiály pro jednovrstvé zdění (díky výborným izolačním parametrům pórobetonu bezpečně postačuje pro kategorie energeticky úsporných a nízkoenergetických staveb), ale produktem Multipor vychází výrobce vstříc všem, kteří z různých důvodů preferují dodatečné zateplování.

Díky extrémnímu odlehčení mají desky Multipor srovnatelné tepelněizolační schopnosti jako tradiční tepelné izolace stejné tloušťky (tepelná vodivost λ = 0,045 W/m.K, tepelný odpor 2,22 m2.K/W pro tloušťku 100 mm). Klíčové je také zachování vlastností pórobetonu, mezi kterými vyniká minimální difuzní odpor. Tím se mj. eliminuje vznik tepelných mostů na přechodech materiálů. Multipor je vhodný i k zateplení stropů sklepů panelových domů, jež procházejí rekonstrukcí a u nichž se snažíme o snížení energetické náročnosti. Vzhledem k velkému počtu bytů v panelácích má Multipor potenciál stát se v blízké budoucnosti široce používaným materiálem. Deska Multipor o tloušťce 80 mm jednoduše nalepená pod strop dokáže přinést úsporu v nákladech na vytápění až do výše 8 %.

 

Vynikající požární i mechanická odolnost

Nehořlavost
Nehořlavost

Při výběru izolantu pro prostory, kde je zvýšené riziko požáru (garáže, kotelny apod.), představuje zásadní hledisko požární odolnost, ke které obklady Multipor podstatným způsobem přispívají. Materiál nehoří, a pokud dojde k požáru v suterénu nebo v garáži, neuvolňují se z něj jedovaté plyny, jež by mohly ohrozit obyvatele domu nebo hasiče. Tepelněizolační desky Multipor splňují kritéria třídy A1 podle normy EN 13501–1. Pro přibližné srovnání si můžeme říci, že 1 mm Multiporu nahradí 1,5 mm krytí výztuže betonem.

Pórobetonový obklad se nemusí omítat. Zcela splňuje nejen estetické a další požadavky, ale také si ve srovnání s jinými materiály (polystyren, minerální vata apod.) udržuje svou mechanickou odolnost. Pokud se ale stavebník rozhodne pro finální povrchovou úpravu, může tím jen získat. V případě omítnutí vznikne výrazně pevnější a odolnější podhled, který vykazuje podobné znaky jako zděná omítnutá stěna. Takto upravený strop lze pak dále natírat, obecně se v tomto případě doporučují kvalitní silikátové barvy.

Suterénní prostory nebo garáže mohou být vystaveny působení vlhka, v krajním případě může dojít k zatečení vody. Testování různých izolačních materiálů prokázalo, že Multipor odolává případnému zatopení nejlépe. Desky z polystyrenu nebo minerální vaty se musí po zatečení většinou odstranit – buď brání vysoušení podkladové konstrukce, nebo slehnou a ztratí tepelněizolační schopnosti. Multipor si zachovává stabilitu i všechny požadované vlastnosti.

Snadná práce pro řemeslníky

Multipor se lepí na rovný podklad za použití prodyšné malty Multipor, kterou se i stěrkuje. Pro lepší uchycení se může (ale nemusí) fixovat jednou talířovou hmoždinkou se šroubovacím ocelovým trnem. Šikovní pracovníci se s Multiporem nenadřou. Rozměry i hmotnost desek jsou optimalizovány pro ruční manipulaci. Do požadovaného tvaru se dají upravovat obyčejnou pilkou na dřevo, což vyhovuje například tam, kde musíme obklad pečlivě tvarovat kvůli vedení inženýrských sítí či vzduchotechniky nebo tam, kde je povrch velmi členitý. Pro zpracování 1 m2 je potřeba 10–15 minut.Dražší materiál, ale levnější realizace


Jediným aspektem, který může znesnadňovat investorům rozhodnutí pro Multipor, je vyšší cena materiálu. Každá stavba má individuální řešení a je třeba zajistit ekonomický propočet vždy na míru konkrétní realizaci. S tím mohou poradit i techničtí a energetičtí poradci Ytongu, kteří běžně počítají spotřebu materiálu. Připomeňme ale obecné souvislosti ekonomického propočtu. Jednu z nevyšších položek ve stavebnictví tvoří bezpochyby náklady na pracovní sílu. To je ukazatel sledovaný nejen velkými developery, kteří zejména v této době usilují o minimalizaci pořizovacích nákladů. Jak bylo řečeno, desky Multipor lze při správné aplikaci považovat za „pohledový“ materiál. I když můžeme použít dodatečné armovací stěrky, narozdíl od aplikace polystyrenu nebo minerální vlny to není nutné. Díky přesnosti a jednoduché montáži vytvářejí desky i bez omítnutí esteticky kvalitní finální vzhled. Tím dochází k značné finanční i časové úspoře celé realizace. Sekundární úspora pak může vznikat v prostorách, které vykazují vlhkost nebo kde může dojít k zatopení. Zatímco ostatní izolanty je třeba z konstrukce odstranit, Multipor nikoliv.

Zkráceně řečeno, kdo při výběru materiálu uvažuje v kontextu celé výstavby a budoucího provozu objektu, může s Multipor získat nejen řadu unikátních vlastností, ale také ušetřit.

Příklady využití materiálu Multiporu

Rezidenční park Na Vackově

V pražské čtvrti Žižkov vzniká obytný komplex, který staví společnost Metrostav. Do podzemních garáží dělníci instalovali celkem 5000 m2 desek Multipor o tloušťce 120 mm. Investor na materiálu oceňuje především skutečnost, že představuje tepelněizolační a současně protipožární opatření.

Bytový dům, Dolní Chabry

„Použití materiálu Multipor jsme navrhli v našich projektech poprvé. Rozhodující pro nás byly tepelněizolační vlastnosti. Hledali jsme materiál, s jehož využitím bychom naplánovali jednoduchou, ekonomicky výhodnou, funkční a estetickou konstrukci stropu a stěny mezi vytápěnými a nevytápěnými částmi objektu, splňující tepelně-technické normy,“ řekl Ing. Libor Votočka, vedoucí týmu projektantů ateliéru Hlaváček & Partner, který navrhoval bytový dům v Dolních Chabrech. Na stropy garáží bytového domu byly aplikovány desky tloušťky 60 mm, současně byl ale Multipor použit i na obložení železobetonové schodišťové stěny v prvním nadzemním podlaží.

Bytový dům, Praha-Ďáblice

Podhledy z desek Multipor byly použity při i realizaci podzemních garáží bytového domu v pražských Ďáblicích. Investorem byla společnost Moravská stavební, která se rozhodla použít desky o tloušťce 120 mm. Po příznivé zkušenosti uvažuje investor o použití Multiporu také pro svou další stavbu na pražském Proseku.

Sportovní centrum Aircraft, Bratislava

V podzemní části objektu se nachází více než 200 parkovacích míst. Investor – společnost Aircraft Diagnostik Company – se rozhodla použít desky Multipor. Důvodem bylo nejen zajištění tepelného komfortu, ale také požární bezpečnosti.

Xella CZ, s.r.o.
logo Xella CZ, s.r.o.

Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.