Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Schodiště Ytong

Od dubna 2010 je účinná ČSN 73 4130 určující požadavky pro rozměry a tvar schodišť a šikmých ramp, které jsou trvalou součástí interiéru a exteriéru stavebních objektů a jsou určeny jako komunikace pro pěší. Ytong dodává prováděcí dokumentaci obsahující přesné tvary schodišťových stupňů a způsob uložení.

Téma schodiště řeší samostatná norma: Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky ČSN 73 4130 (Stairways and sliding ramps – Basic requirements). Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4130 z 1985-11-16.

Norma platí pro navrhování schodišť a šikmých ramp s funkcí komunikace pro pěší, které jsou trvalou součástí stavební části staveb. Při změnách staveb tato norma platí jen tehdy, je-li schodiště nebo šikmá rampa předmětem změny. Norma neplatí pro navrhování: schodišť a šikmých ramp tvořících součást technologických zařízení a místních komunikací, pohyblivých schodišť, a schodišť a šikmých ramp při rekonstrukcích nemovitých kulturních památek.

Nejmenší dovolená podchodná a průchodná výška  • podchodná výška – svislá vzdálenost mezi výstupní čárou schodišťového ramene a spodním lícem konstrukcí nad výstupní čarou, do níž nezasahuje žádná překážka
  • průchodná výška – vzdálenost mezi výstupní čarou a spodním lícem konstrukcí nad výstupní čarou měřená kolmo k výstupní čáře, do níž nezasahuje žádná překážka
Podchodná výška ramene h1 se měří jako svislá vzdálenost mezi hranou schodišťového stupně na výstupní čáře a konstrukcí (podhledem) nad touto hranou (viz. obrázek). Nejmenší dovolená podchodná výška h1 v mm se určí v závislosti na sklonu schodišťového ramene podle vzorce:
h1 = 1500 + 750 / cos ­­­α, kde α je úhel sklonu schodišťového ramene.

ČSN 73 4130 Šířka stupně


Šířka stupně v rameni se zakřivenou výstupní čarou


Návaznost schodišťového ramene na podestu


Schodišťové stupně Ytong - expedice
Schodišťové stupně Ytong - expedice

Výhody schodiště Ytong?

  • Schody v realizační fázi dopracujeme zdarma za Vás
  • Stačí vynechat ve stropě dostatečný prostor
  • Změny v dispozici umíme podchytit v realizační dokumentaci
  • Prováděcí výkresy jsou dle skutečného stavu
  • Cenově výhodné řešení celé konstrukce
  • Požární odolnost konstrukce schodiště
  • Rovinnost, rychlost, cena jsou naše konkurenční výhody

Schodiště Ytong - jednoduchá montáž

Schodiště Ytong - jednoduchá montáž

Výrobce pórobetonu Ytong, společnost Xella CZ, dodává prováděcí dokumentaci obsahující přesné tvary stupňů a způsob uložení podle stávajícího stavu na stavbě.
Výsledkem této spolupráce je jednoduše smontovatelné a přesné schodiště odpovídající projektové dokumentaci.
Tato služba je poskytována v ceně dodávky.


Vlevo točité schodiště bez dozdívek, uprostřed přímé schodiště s podestou ze schodišťových prvků, vpravo Ytong schodiště uložené na nerezové plechy

Co nabízíme


Schodišťové stupně Ytong - možnosti a příklady cen:


Xella CZ, s.r.o.
logo Xella CZ, s.r.o.

Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.