Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Střecha Ytong Komfort - jedinečný systém pro šikmé střechy

Ytong nabízí kompletní pórobetonový stavební systém pro hrubou stavbu od sklepa až po střechu. Všechny produktové formáty jsou vzájemně dokonale přizpůsobeny, zaručují rychlé a snadné zpracování a nabízí optimální řešení pro každou aplikaci, z pohledu technického, ekonomického i ekologického. Klasické tvárnice Ytong lze výborně kombinovat s dalšími produkty. Jsou to zejména vápenopískové tvárnice Silka, které se používají na výstavbu akustických a nosných stěn u vícepatrových domů. Dalším systémovým řešením jsou izolační desky Multipor, které propojují skvělé izolační schopnosti, pevnost, mechanickou odolnost a extrémní protipožární odolnost. Vše zastřešuje novinka na trhu, a to stropní systém Ytong Ekonom a střešní systém Ytong Komfort.

 • Excelentní ochrana před přehříváním interiéru, jedinečný systém pro šikmé střechy
 • Vysoká požární odolnost (nehořlavá konstrukce)
 • Nulové riziko napadení plísněmi, hnilobou nebo hmyzem
 • Zvýšená akustická ochrana ve městech
 • Vysoká vzduchotěsnost konstrukce střechy (vhodné pro NED a PD)
 • Rychlá, snadná a bezpečná montáž jedním dodavatelem (absence tesařských konstrukcí)
 • Kompletní dokumentace s autorizovanou statikou v ceně dodávky střechy

Konstrukce stropů a střech systému YTONG

Popis výrobku a použití

Ytong Komfort – montovaný konstrukční systém pro střechy, skládající se z ŽB nosníků Ytong a vložek Ytong+. Každá pátá vložka, pokud statik neurčí jinak, je snížená a vytváří bednění pomocného příčného spolupůsobícího žebra, vyztuženého ocelí 1x Ø 8 mm, zakotvenou do protilehlých věnců.

Montáž tradičním postupem:

 1. uložení nosníků,
 2. podepření konstrukce (případné nadvýšení viz tabulka stropní nosníky),
 3. položení vložek,
 4. zálivka betonem.

Položená konstrukce Ytong Komfort se nenadbetonovává, pouze se vybetonují žebra a věnce po úroveň jejich horní hrany. Minimální třída betonu pro zálivku je C20/25. Konstrukce je určena především pro rodinné domy, bytové a občanské stavby.

Stavebněfyzikální vlastnosti – střecha Ytong Komfort
tloušťka konstrukce
[mm]
průměrný tepelný odpor
stropní konstrukce
Ru [m².k/W]
index stavební
vzduchové neprůzvučnosti
w [dB]
2500,6847 (−2; −5)
2000,6545 (−1; −4)

Střešní nosníky

Střešní nosníky tvoří příhradová prostorová svařovaná výztuž kotvená do betonové patky obdélníkového průřezu s rozměry 120 × 40 mm.
Beton: C20/25
Výztuž: 10 505 (R), BSt. 500 S, KR, WR, M
Vyztužení: viz tabulka
Standardní osové rozteče nosníků: 680 mm
Délky nosníků: od 1,00 m do 7,60 m po 0,20 m, do 8,60 m výroba na zakázku
Rozměrové tolerance: délka +50/−10 mm, šířka ±3 mm, výška ±3 mm

Standardní nosník Y175C ve střešní konstrukci Komfort tl. 200 mm
Navrženo podle:EN 1992, EN 15037-1
Výška nadbetonávky:0 mm ( bez nadbetonávky)
Vložky:Ytong+ 200 mm
Nosník:v. 175 mm, rozměr betonového trámce 40 × 120 mm
Min. uložení nosníků:150 mm
Výztuž:B500A, B500B, Bst500G
Beton příruby nosníků:C20/25 XC1
Beton monolitu:C20/25
Spotřeba betonu na zmonolitnění:0,041 m³/m²střechy

Střešní vložky

Základní údaje – střešní vložka Ytong+
názevrozměry š × v × d
[mm]
kusů na m² stropu
[ks/m²]
kusů na paletě
[ks/pal]
objem na paletě
[m³/pal]
obsah palety
[m²/pal]
expediční hmotnost
[kg/ks]
expediční hmotnost palety
[kg/pal]
ytong+ 250249 × 250 × 5995,5361,2696,545*24,70909
ytong+ 200249 × 200 × 5995,5421,1677,636*19,50839
ytong+ 100125 × 100 × 5991,0960,7005,11510
* Celková plocha stropu včetně příčných žeber v odstupech po 1,0 m a stropních nosníků, které se objednávají na základě výkresu skladby.
Vlastnosti materiálu – střešní vložka Ytong+
Vlastnosti materiáluJednotkaP4-500
Maximální střední hodnota objemové hmotnostikg/m³500
Normalizovaná pevnost zdicích prvků fbN/mm²4,2
Součinitel tepelné vodivosti λ10 dryW/(m.K)0,130
Výpočtová hodnota součinitele tepelné vodivosti λuW/(m.K)0,137
Faktor difúzního odporu µ [ČSN EN 1745]5/10
Měrná tepelná kapacita c [ČSN EN 1745]kJ/(kg.K)1,0
Součinitel konvenčního smrštění εmm/m−0,20
PřídržnostN/mm²0,3

Pórobeton tř. P4-500.
Tepelná vodivost: λ = 0,13 W/(m.K)

Rozměry vložek (d × š × v):
599 × 249 × 250 mm
599 × 249 × 200 mm
599 × 125 × 100 mm

Rozměrové tolerance:
šířka ±1,5 mm
výška ±1,5 mm
délka ±1,5 mm

Uložení vložek: min. 20 mm

 

Ukázka konstrukčních detailů

Stropní a střešní vložky Ytong+
Stropní a střešní vložky Ytong+
Řez stropem
Řez stropem
Podélný řez
Podélný řez
Geometrie nosníku a betonového žebra
Geometrie nosníku a betonového žebra


Reakce na oheň

Třída A1 – nehořlavé ČSN EN 13501-1

Požární odolnost

REI 30 bez omítky
REI 60 s 20 mm omítky

Služby Ytong

Strop z nosníků a vložek je vodorovnou nosnou konstrukcí. Pro její realizaci je nutno vypracovat kladečský plán ověřený autorizovanou osobou. Za neodbornou aplikaci a vzniklé škody nepřebírá výrobce odpovědnost. Zákazníkům nabízíme novou bezkonkurenční službu, kdy pro stropní a střešní konstrukce Ytong zpracováváme kladečské plány včetně ověření autorizovaným statikem.

K objednaným stropním konstrukcím je zpracování 1. varianty kladečského plánu vždy zdarma. Služba bez dodávky materiálu a nebo další varianty KP jsou zpoplatněny sazbou 33 Kč/m² bez DPH.

 
 
Reklama