Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Materiál a vlastnosti Ytongu

Kompletní sortiment Ytong nabízí ucelený systém pro hrubou stavbu domu a šetří čas i peníze.Není nutné dodatečné zateplení, je Mercedes stavebních látek v oblasti požární odolnosti, má řešení pro akustické stěny.

Materiál a vlastnosti Ytongu

Kompletní sortiment Ytong nabízí ucelený systém pro hrubou stavbu domu a šetří čas i peníze, jak stavebníkovi tak i zedníkovi.

Pro výrobu pórobetonu Ytong platí jednoduchá rovnice: písek + cement + vápno + voda + přírodní hliník = Ytong. Při výrobě se nepoužívají žádné odpadní ani druhotné suroviny!!! Pórobeton je nejčistší stavební materiál na trhu, obsahuje jen čisté přírodní suroviny, žádné těžké kovy a škodlivé látky ani odpadní materiál či druhotné suroviny jako je popílek.

Univerzální výhodou jsou stejné vlastnosti ve všech směrech

Ytong díky homogenní struktuře má ve všech směrech stejné vlastnosti, jak statické tak tepelně technické. To omezuje jak odpad na stavbě, tak případné důsledky technologické nekázně na stavbě a je významnou ochranou budoucího nájemníka a investorovi peněženky.

Pevnost jednotlivého kusu zdiva, tzn. tvárnice nebo cihly, není vypovídající pro celkovou pevnost stěny. I přes čtyřnásobně vyšší pevnost jedné cihly oproti tvárnici Ytong Lambda+ má celá hotová stěna u obou materiálů podobné pevnostní parametry. Je nutné posuzovat finální stěnu a ne její jednotlivé části.

Proč není nutné dodatečné zateplení?

  • Z fyzikálního hlediska je pórobeton Ytong, ten nejlepší produkt pro izolaci
  • Čím je materiál lehčí, tím lepší má tepelně izolační vlastnosti
  • Miliony vzduchových pórů v Ytongu jsou dokonalým izolantem

Jednoplášťové stěny z tvárnic Ytong splňují parametry požadované normou na úrovni doporučených hodnot už i s nejslabší obvodovou tvárnicí tl. 375mm Ytong Lambda+, pro ještě lepší hodnoty tepelného odporu lze použít silnější stěnu, 450mm nebo 500mm. U stěny tl. 500mm se dostáváme již k hodnotám pasivních domů

Při porovnávání energetické náročnosti rodinného domu na vytápění má stěna z Ytongu Lambda+ tl. 375 velmi podobnou spotřebu energie jako stěna masivně zateplená izolantem z polystyrenu tl. 200mm. Pro úspory na vytápění není potřeba zateplovat obvodovou konstrukci, ale hledat optimálně vyváženou obálku budovy z pohledu tepelně-izolačních vlastností.

StěnaLambda+Cihla+Polystyren
Zateplení tl. [cm]020
Celková tl. stěny včetně omítek [cm]3947
Vlastnosti (U)0,2600,190
Ceníková cena [Kč/m2]1151624
Sleva celkem [%]45%50%
Cena zdiva [Kč/m2]633312
Prořez, odpad na stavbě2%5%
Pracovní náklady [Kč/m3]375250
Náklady na m2 stěny [Kč/m2]1041578
Zateplení komplet tl. 100mm [Kč/m2]0820
Fasádní lešení190190
Vnější omítka komplet [Kč/m2]450200
Vnitřní omítka komplet [Kč/m2]285285
Náklady na m2 hotové stěny [Kč/m2]19662073

Zajímavé je i cenové srovnání:

Náklady na vyzdění jednoplášťové konstrukce jsou ekonomičtější nežli zateplená cihelná stěna s polystyrenem, kdy polystyrénové zateplení je nejlevnější variantou s omezenou životností a velmi špatnými užitnými vlastnostmi. Vždy je nutno porovnávat kompletní dokončenou stěnu a ne v rozpracované fázi, kdy cena není vypovídající jak finančně tak i z pohledu užitných vlastností.

Jednovrstvé řešení nevytváří podmínky pro vznik plísní mezi konstrukcí a zateplením, dosahuje nejvyšší požární bezpečnosti a odolává destrukci způsobenou škůdci. Díky homogenní struktuře má Ytong ve všech směrech stejné vlastnosti a není potřeba dodatečných tvarovek pro ukončení u oken a dveří a na rozích konstrukce.

Co nehrozí u jednoplášťové konstrukce?


a) Polystyrénové zateplení může jednoduše shořet a při špatné aplikaci může dojít k odlepení celého zateplení.

b) Pod polystyrénovým zateplením může být živná půda pro různé druhy živočichů, od mravenců a brouků přes ptáky, kteří jsou schopni si v zateplení vytvořit hnízda a nebo postupně ničit izolant, kdy pod slupkou fasády nezůstane skoro žádný izolant.

c) Polystyrénové zateplení nám skoro znemožňuje prostup vodních par skrz stěnu a díky tomu je nutné více větrat okny a tím snižovat vlhkost vzduchu v místnosti, když toto neděláme může dojít k nahromadění vlhkosti až na takovou úroveň, že dojde k vysrážení v rozích místnosti a následně je toto živná půda pro vznik plísní, atp.

Proč dělat dočasné řešení s dodatečným zateplením, když můžu mít jednoplášťovou konstrukci se zaručenou životností.

Ytong je Mercedes stavebních látek v oblasti požární odolnosti

  • Zkušební laboratoře pro simulace požáru jsou postaveny z YTONGU
  • YTONG snese teploty do výše 1300 °C
  • Stěny od tl. 125mm a výše mají požární odolnost 180 minut a stěna tl. 75mm a 100mm má požární odolnost 120 minut.

Nejen přestupem plamene se šíří požár objektem. I vedením tepla stěnou může dojít k rozšíření požáru, zde má Ytong opět výjimečné vlastnosti a ochrání okolní místnosti před rozšířením požáru.

Ytong má řešení pro akustické stěny

Jako ochranu před hlukem nabízíme použití příslušné vápenopískové tvárnice Silka. Také je možné variantně použít lehkou skládanou konstrukci se sádro-vláknitou deskou Fermacell a minerální vatou. Ytong má perfektní řešení pro akustické dělicí příčky!

Mýtus: Nasákavost, vzlínání

Je pravda, že Ytong se chová jako houba? Ytong není nasákavý, je to mýtus. Díky uzavřeným pórům nedochází k volnému šíření vody materiálem a Ytong nasaje několikanásobně méně vody než cihelný materiál, který díky kapilární struktuře transportuje vodu až do výše jednoho podlaží. Nasákavost Ytong je menší než u pálené cihly.

Ytong – i po povodni v plné síle

Ytong odolá mrazu, i když je předtím vystaven vodě. Voda, která pronikne do pórů, je na povrchu pórů a póry nejsou nikdy ze 100% zaplněny vodou a následně při zmrazení má led možnost se rozpínat do prostoru aniž by materiál roztrhal a nějakým způsobem zhoršil jeho vlastnosti.

Odolnost proti mrazu:

  • 15 cyklů: -15oC/+20oC při každé teplotě 8 hodin ve vodní lázni
  • úbytek hmotnosti - 1,6 % (norma 5%)
  • úbytek pevnosti v tlaku - 3,9 % (norma 20%)

Cihla mrazu neodolá, protože kapilární struktura nám funguje stejně jako láhev s vodou umístěna do mrazáku. Led se rozpíná a láhev nám roztrhá, stejně jako cihlu.

Díky předchozím vlastnostem Ytong odolává povětrnostním podmínkám po desetiletí i bez venkovní fasády.

Kompletní systém pro hrubou stavbu domu

Kompletní systém není jen o tvárnicích a doplňkových prvcích, ale o komplexnosti stavby. O použití správné zakládací malty a přesném založení první řady tvárnic na základovou desku, následně použití systémové zdící malty a pro lehké kosmetické úpravy a zachování výborných vlastností materiálu použití vysprávkové malty.

Aby byly zachovány výjimečné vlastnosti zdiva Ytong a stěna mohla „dýchat“ je nutné stěnu správně omítnout. Na vnitřní stranu proto patří sádrové nebo vápenosádrové omítky a na vnější stranu patří lehčená minerální nebo tepelněizolační omítka. Jakékoliv jiné řešení nám může znehodnotit kvalitu stěny a degradovat vlastnosti Ytongu .

Ytong je od roku 1928 první obchodní značkou stavebního materiálu na světě. Historie značky se začala psát v tomto roce, od této doby se výrobní postup materiálu nezměnil, dnešní materiály se vyrábějí z kvalitnějších surovin a různé objemové hmotnosti se upravují poměrem těchto surovin, ne přidáváním různých chemikálii či jiných látek do výrobního procesu. Proto Ytong může říct, že životnost materiálu je prověřena praxí a ne pouze laboratorními testy.

Jako celosvětová společnost se podílíme na vývoji materiálu a určování trendů na poli stavebních prvků s vlastním výzkumným a vývojovým centrem.


Xella CZ, s.r.o.
logo Xella CZ, s.r.o.

Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.