Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zasedala mezinárodní porota 19. ročníku studentské soutěže Xella

Ve dnech 13. a 14. března vyvrcholil 19. ročník mezinárodní studentské soutěže vyhlášené vypisovatelem soutěže, společností Xella Slovensko a Xella CZ, které jsou lídry na trhu s pórobetonem. Tématem soutěže byl SM(ART) HOUSE – dům umění v bratislavské proluce.

První hlavní úlohou soutěžního zadání byl koncept urbanistického řešení Michalského příkopu v celé jeho délce, jeho zpřístupnění veřejnosti a revitalizace za účelem vytvoření nového atraktivního bezbariérového veřejného prostoru pro Bratislavany i turisty. Návrat Michalského příkopu do živého organismu města je věcí veřejnou a nad soutěží proto převzal záštitu primátor hlavního města Bratislavy doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. a členkou poroty byla hlavní architektka Bratislavy Ing. arch. Ingrid Konrad.

Další úlohou zadání, jehož autorkou a zároveň odborným garantem soutěže je Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD., byl návrh domu umění SM(ART) HOUSE v proluce netradičně malých rozměrů na Župním náměstí, který by byl inspirativním místem pro všechny kulturní lidi mladé duchem. Zároveň i domem úsporným na spotřebu energie, inteligentním, efektivním, zkrátka „smart“ – jako flexibilní a nekonvenční moderní tvořivý prostor.

Letošní 19. ročník skončil vyhlášením výsledků soutěže na vernisáži výstavy soutěžních návrhů v Justiho síni bratislavského Primaciálního paláce za přítomnosti zástupců společnosti Xella Ing. Petra Markoviče a PaedDr. Hany Šimánové, hlavní architektky města Bratislava Ing. arch. Ingrid Konrad a děkanky Fakulty architektury STU doc. Ing.  arch. Ľubicy Vítkové, PhD., jako zástupkyně školy, která měla v soutěži zastoupených nejvíce studentských projektů. „Pro nás architekty je taková architektonická soutěž svátkem. Protože je atraktivní nejen pro studenty, ale i pro porotce, kteří mohou nad pracemi společně meditovat, diskutovat, tříbit si názor na konkrétní lokalitu, která jakoby volá po změně, a díky takové soutěži je výzvou pro všechny, aby se s ní něco udělalo.“

Vernisáži studentských prací předcházelo dvoudenní zasedání mezinárodní poroty ve složení významných českých a slovenských architektů Ingrid Konrad, Aleše Brotánka, Ľubomíra Závodného, Jaromíra Kročáka, Ivana Kubíka, Ľubomíra Králika, Imricha Pleidela, Vlada Milunića, Petra Moravčíka v čele s předsedou Jánem Stempelem.

Na úvod vyhlášení výsledků studentské soutěže Peter Markovič poděkoval bratislavskému Magistrátu za podanou pomocnou ruku během celého průběhu soutěže. Dále poděkoval fakultám za podporu soutěžení, studentům a též porotcům za svědomité, odborné a korektní dvoudenní posuzování 66 zúčastněných návrhů z 12 škol architektury z Čech, Slovenska, Rakouska a Maďarska. Architekt Ján Stempel jako předseda mezinárodní soutěžní poroty ocenil Xellu za její soutěžní formu podpory a spolupráci mezi univerzitami. „Vybírání vítězných prací nebylo vůbec jednoduché. Během dvou dní si porotci prohlédli všechny práce, z nichž některé postoupily do prvního a druhého kola. Z těch jsme později vybrali 13 prací do předposledního kola, až jsme vybrali 6 projektů do posledního kola, z nichž jsme určili finální pořadí.“

První cenu udělili porotci Bc. Lukášovi Rešutíkovi ze Stavební fakulty STU, která byla navržena pod pedagogickým vedením Ing. arch. Z. Nádaské, PhD. a Ing. T. Miklóšiové, PhD. Jedním z porotců, kteří hlasovali za 1. cenu pro tento projekt, byl architekt Vlado Milunić, který o projektu řekl: „Porota velmi vysoce ocenila jasný a stručný koncept řešení úlohy. V přízemí domu je zajištěn důstojný horizontální průchod domem včetně sochařského ztvárnění schodiště a náznaku vertikálního výtahu. Nad průchodem je variabilní vestavba mezi oběma štíty sousedních domů s vyhlídkovou terasou v nejvyšším patře, odkud může návštěvník domu pochopit širší kontext, ve kterém se nový dům nachází. Na jižní straně do klidové parkové proluky je dům citlivě vykonzolován, tak aby se zvětšila jeho užitná plocha.“

Druhou cenu získal návrh studentů z Fakulty umění TU v Košicích Bc. Jakuba Lenarta, Bc. Jána Olexíka a Bc. Matúša Gibalu. Jejich projekt podle slov porotců vnáší do prostorové mezery akcent v podobě výrazně vertikálně komponované hmoty v jinak kompaktní historické struktuře.

třetí cenu se zasloužila studentka Fakulty architektury Ivana Čobejová. Porotci se o návrhu vyjádřili, že s lehkostí vkládá do proluky éterický objekt čistě kulturního obsahu. Vzdušné propojení interiéru a exteriéru vhodně nabízí účast okolních objektů na představení, divadelních, hudebních, či výtvarných akcí.

1. cena
1. cena
2. cena
2. cena
3. cena
3. cena

Výstava soutěžních prací v Justiho síni Primaciálního paláce skončila 21. března, avšak před námi je další setkání s porotci, vítězi a oceněnými a jejich soutěžními návrhy v rámci slavnostního odevzdávání hlavních cen a cen slovenských a českých odborných médií, jakož i speciální ceny Společnosti Ferdinanda de Martinenga, která byla udělena návrhu studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze Janu Rýparovi a Lucii Náhlovské, na které pracovali pod pedagogickým vedením doc. Ing. arch. Schlegera. Tuto speciální cenu přijde odevzdat předseda společnosti Peter Kurhajec společně se známým režisérem Dušanem Rapošem.

Soutěžní návrhy všech studentů budou k dispozici na webové stránce www.ytong.cz a je na každém návštěvníkovi stránky, zda a které z nich naplnily samotné motto soutěže, kterým jsou slova britského architekta Richarda Rogerse: „Naděje do budoucnosti má kořeny v paměti minulosti. Žádná vize do budoucnosti nemůže být formována bez odkazu na minulost. Minulost, současnost a budoucnost, paměť a vize se proplétají v jeden souvislý celek. V jasném pochopení minulosti spočívá naděje naší budoucnosti.“

Věříme, že výsledky soutěže napomohou skutečné revitalizaci tohoto historicky cenného a pro obyvatele i návštěvníky Bratislavy atraktivního staroměstského prostoru.

Kompletní informace o 19. ročníku studentské soutěže - akademický rok 2013/2014
zadání: SM(ART) HOUSE, Dom umení v bratislavskej prieluke
Fotogalerie projektů 19.ročníku


Xella CZ, s.r.o.
logo Xella CZ, s.r.o.

Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.