Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

KOTI Hyacint – první certifikovaný bytový dům v pasivním standardu

Výstavba objektů v pasivním standardu v naší zemi opustila dětskou kolébku a po prvních krůčcích se má čile k světu. Inspiraci nachází mezi zajímavými a smělými projekty především našich jižních a západních sousedů a dobývá oblasti, které se zdály pro tento druh stavby zpočátku složité a které si vyžadovaly individuální a nadšený přístup celých týmů, podílejících se na projektech a realizacích jednotlivých děl. Silnou podporou tohoto vývoje jsou legislativní změny z Bruselu stanovující procentuální podíl obnovitelných energetických zdrojů a požadující již od roku 2020 realizaci staveb přinejmenším energeticky blízkých nule, u nichž obnovitelná složka energie pokryje celkovou energetickou potřebu. V našem domácím prostředí je tento moderní a nutný trend ve výstavbě masivně podpořen prostřednictvím relativně velkorysých dotací v rámci programu Nová zelená úsporám. Podpůrně působí i skutečnost, že se výrobě a vývoji vhodných komponentů pro stavby PD věnují prakticky všichni významní výrobci stavebních materiálů a výrobků pro stavby.

Developer YIT s finskými kořeny v současné době realizuje v pražských Modřanech zajímavý soubor nízkoenergetických bytových domů KOTI Hyacint. Architektura komplexu byla svěřena ateliéru JPA architekta Zdenka Jirana. Tento tým se dlouhodobě snaží ve své tvorbě uplatňovat aktuální ekologické trendy zejména s ohledem na navrhování nízkoenergetických budov, spolu s vhodným využitím nízkopotenciálních energetických zdrojů. Zdeněk Jiran je také editorem poslední Ročenky české architektury. Tato publikace je specifická právě v tom, že reprezentativní přehled aktuální tuzemské produkce sestavuje vždy jeden praktikující architekt.

V současné době probíhá v Modřanech výstavba první a druhé etapy bytového projektu o kapacitě 133 bytů od 1+kk až po 5+kk, jejíž součástí je také první pasivní bytový dům certifikovaný Centrem pasivního domu. Konstrukčně se jedná o železobetonový skelet s aplikovaným kontaktním zateplením. Vyzdívky tohoto domu byly navrženy v systému Ytong.

Pokud chceme vytvořit moderní dům s ambicemi nosit tento přísudek po několik desetiletí, neměli bychom pro jeho realizaci volit materiály a výrobky, které mají vysokou výrobní energetickou náročnost, obsahují problematické látky, nebo materiály jejichž přidaná hodnota neodpovídá nákladům na logistiku. Dalším významným argumentem volby může být jednoduchost a „bezpečnost“ při realizaci. Tedy vlastní rezistence materiálu proti možným chybám prováděcích firem. Jedním z materiálů, který tyto požadavky splňuje, je bezesporu právě pórobeton Ytong. Z hlediska vzduchové propustnosti je Ytong na rozdíl od materiálů se svislými dutinami, či voštinami velmi těsný. Tato skutečnost jej předurčuje jako kandidáta pro bezchybnou aplikacipři provádění obvodových stěn budov. Hodnota jejich těsnosti je totiž jednou z povinně měřených veličinpro čerpání dotací a ve své podstatě indikátorem pro posouzení kvality hrubé stavby. Měří se zkouškou zvanou blowerdoor, při které se budova vystaví podtlaku a následně také přetlaku 50 Pa pomocí ventilátoru zabudovaného vzduchotěsně v některých z balkónových dveří. „Přítok“ zvenčí či únik vzduchu směrem ven nesmí být během hodiny větší než 60 % (odpovídá hodnotě 0,6). Hodnoty dosahované při použití materiálu Ytong pro vnější plášť budovy se pohybují v rozmezí 0,3–0,5. Pro zajímavost: Nevhodně postavená budova může dosáhnout „těsnosti“ 3–10, tedy být 5krát až 15krát horší než je požadavek pro pasivní budovy.

První certifikovaný bytový dům KOTI Hyacint dosáhl přizkouškách měření neprůvzdušnosti hodnot 0,33 při podtlaku a 0,38 při přetlaku, čímž splnil očekávání investora YIT a realizační firmy Průmstav a.s. a potvrdil předpoklady výrobce materiálu Ytong – společnosti Xella CZ.

Projekt prvního pasivního certifikovaného bytového domu společnosti YIT je zdařilou ukázkou moderního stavebního díla. Pasivní standard bytového domu představuje na trhu rezidenčních projektů v České Republice aktuální novinku – umožňuje obyvatelům s využitím ekologicky vstřícných technologií zdravě a komfortně bydlet s provozními náklady řádově nižšími než v konvenčním činžovním domě. Je to projekt, který ukazuje směr a trend výstavby budoucnosti. Výstavby, která nám umožní ukončit bezohledné rabování zdrojů a znečisťování životního prostředí. Je potěšující, že právě materiál Ytong tvoří díky uvedeným vlastnostem a cenové dostupnosti jeden z důležitých komponentů tohoto zajímavého projektu.


Xella CZ, s.r.o.
logo Xella CZ, s.r.o.

Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.