Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Schodišťové stupně YTONG

Schodištové stupně Ytong SCH jsou prvky z pórobetonu P3,3-600 vyztužené svařovanou betonářskou výztuží BSt. 500. Schodišťové stupně slouží pro zhotovení schodišť v interiéru rodinných, případně bytových domů.

Schodišťové stupně

Norma/předpis

STO 030-032490 Prefabrikované výrobky z pórobetonu

Výrobek a použití

Schodištové stupně Ytong SCH jsou prvky z pórobetonu P3,3-600 vyztužené svařovanou betonářskou výztuží BSt. 500. Schodišťové stupně slouží pro zhotovení schodišť v interiéru rodinných příp. bytových domů. Použití v exteriéru se nepředpokládá. Stupně se osazují po obou stranách na zdivo (podezdění) do maltového lože, standardní uložení je 150 mm na každé straně. Stupně lze podezdívat nebo zazdít do zdiva. Výška a šířka schodišťových stupňů na stavbě se řeší odpovídající tloušťkou maltového lože, podezděním a přesahem stupňů přes sebe, viz. konstrukční detaily. Stupně nejsou určeny pro schodiště s jednou středovou schodnicí, působí jako prosté nosníky, uložení je nutné vždy na obou stranách. Po vyzdění se stupně opatří shora obkladem, zespoda lze provést omítku, obklad SDK deskami apod.

Profilování

Hladké

Rozměrové tolerance

Délka ±3 mm, šířka ±1,5 mm, výška ±1 mm

Malta

Tenkovrstvá zdicí malta Ytong, Normální zdicí malta MVC

Reakce na oheň

Třída A1 – nehořlavé
ČSN EN 13501-1
požární odolnost 90 minut

Povrchové úpravy

Shora:
Všechny běžné obklady jako keramický obklad, přírodní kámen,dřevo atd.
Zdola:
Omítka sádrová, vápenosádrová,sádrokarton, dřevo atd.

Xella CZ, s.r.o.
logo Xella CZ, s.r.o.

Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.