Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Křížem lepené dřevo pro vícepodlažní stavby (část 1)

Křížem lepené dřevo se stane pravděpodobně v blízké budoucnosti nejvýznamnějším výrobkem v masivních dřevěných konstrukcích, v bytové a vícepodlažní výstavbě. V závislosti na velikosti používaných částí a jejich vzájemné orientace lze vyrobit širokou škálu výrobků.

1 Úvod

Krížom lepené drevo (čes. křížem lepené dřevo, nem. BSP – BrettSPerrholz, angl. CLT – Cross Laminated Timber, obchodný názov v niektorých krajinách X-LAM) je materiál, ktorý sa pravdepodobne v blízkej budúcnosti stane najvýznamnejším výrobkom v masívnych drevených konštrukciách, v bytovej výstavbe a viacpodlažnej výstavbe.

2 Krížom lepené drevo – technický výrobok z dreva

2.1 Prehľad

Pri výrobe „technických výrobkov“ sa surovina – drevo – najskôr rozličnými spôsobmi delí na menšie kúsky určitých rozmerov a vzápätí spája pomocou lepidiel alebo – v špeciálnych prípadoch – mechanickými spojovacími prostriedkami.

Touto procedúrou sa môžu anizotropické efekty dreva odstrániť alebo prinajmenšom redukovať. Okrem prútových prvkov (laty, dosky) sa vyrábajú aj dvojrozmerné elementy s pomerne veľkými a premenlivými rozmermi vo forme dosiek (zaťažované kolmo na rovinu elementu) a stien (zaťažované v rovine elementu). Tieto výrobky majú naviac výhodu v tom, že sa na ich výrobu dá použiť drevo horšej kvality alebo tiež recyklované drevo. Zmenšený vplyv jednotlivých porúch materiálu akými sú suky, šikmý priebeh vlákien, zmeny hustoty, atď. na fyzikálne vlastnosti umožňuje vyrobiť produkt s homogénnymi vlastnosťami.

Čtěte také druhou a třetí část seriálu o křížem lepeném dřevě

Označenie výrobkov ako „technické“ súvisí so skutočnosťou, že takýmto spôsobom sú vyrábané produkty s „technickými“ a „vytvorenými“ vlastnosťami v porovnaní s prirodzenými vlasnosťami guľatiny alebo reziva.

V závislosti od veľkosti používaných častí a ich vzájomnej orientácie (smer vlákien použitých častí je paralelný alebo kolmý na hlavný smer elementu) sa dá vyrobiť široká škála výrobkov s určitými rozmermi.

Obr. 1 Prehľad technických výrobkov s výraznými rozmermi v dvoch smeroch
Obr. 1 Prehľad technických výrobkov s výraznými rozmermi v dvoch smeroch
 

2.2 Výrobky zložené z dosiek

Obr. 2
Obr. 2 Tribúna v jazdeckom areáli v Pezinku zhotovená v roku 2010 je súčasťou komplexu drevených konštrukcií – 2 tribúny, jazdiareň, stajňa, boxy

Základnými komponentami týchto výrobkov sú dosky hrúbky 6 až 40 mm, šírky viac ako 60 mm a dĺžky spravidla od 1,5 do 5,0 m (dĺžka 4,0 m je považovaná za štandardnú). Pre použitie dosiek je potrebné ich triedenie podľa príslušných predpisov a noriem. Za normálnych okolností sú dosky vysušené na vlhkosť 12 až 18 % a pred ďalším použitím sú ohobľované. Podľa spôsobu použitia môžu byť dosky spájané zubovitými spojmi. V takomto prípade sa doska označuje pojmom „lamela“.

Výrobky s výrazným dĺžkovým rozmerom (nosníky)

Ak sú zlepené viac ako štyri vrstvy rovnobežne s pozdĺžnou osou, vzniká zrejme najdôležitejší technický výrobok z dreva – lepené lamelové drevo.

 
Obr. 3aObr. 3bObr. 3cObr. 3a, 3b a 3c Nosná strešná konštrukcia bazénu, Aquapark Podhájska 2010, foto: František Lužica, Tectum Novum

Výrobky s dvoma hlavnými rozmermi

Dosky s jednou rovinou

Dosky s jednou rovinou vznikajú vzájomným lepením jednotlivých dosiek na úzkych stranách. Takéto výrobky sú na nosné účely používané veľmi zriedkavo. Používajú sa hlavne v nábytkárskom priemysle. Na ich výrobu sú vyžívané rôzne dreviny.

Dosky osadené „nastojato“ a mechanicky spájané (BRESTA) a priečne predpäté drevené prvky

Obr. 4aObr. 4bObr. 4 Nastojato uložené dosky spojené mechanickými spojovacími prostriedkami (BRESTA) ako stropná doska (vľavo), priečne predpätá drevená mostovka (vpravo)

Výrobok BRESTA vzniká z dosák uložených nastojato, ktoré sú vzájomne klincované alebo skrutkované. Používajú sa väčšinou pre stropné konštrukcie, ale aj pre stenové a strešné konštrukcie. Do tejto skupiny patria aj lepené lamelové prvky, ktoré sú zaťažené priečne. Elementy, ktoré vzniknú priečnym predpätím nastojato uložených dosák, sa využívajú ako mostovky drevených mostov.

Krížom lepené drevo (v ďalšom bude použité označenie z angličtiny – CLT)

Krížom lepené drevo je zložené z nepárneho počtu rovín tvorených doskami. Ich ortogonálne usporiadanie umožňuje výrobu elementov veľkých rozmerov. Tento produkt zohráva dôležitú úlohu z hľadiska použitia dreva pre viacpodlažné budovy.

Druhý díl článku 3.12. 2012
Třetí díl článku 10.12. 2012

English Synopsis
Cross laminated timber for multi-storey buildings (Part 1)

Cross laminated timber is likely to happen in the near future, the most important product in solid wood construction in residential and high-rise construction. Depending on the size of the used components and their mutual orientation can produce a wide range of products.

 
 
Reklama