Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dřevěné stropy

1 Úvod

Co je to vlastně strop? Je to co vidíme ze spodní strany místnosti, nebo je to celý konstrukční systém, který shora odděluje horní a dolní prostor a který z horní stany nazýváme podlahou? Stropem rozumíme celý konstrukční systém. Přitom rozlišujeme tři funkční vrstvy: skladbu podlahy, nosnou strukturu a stropní podhled. Protože zvolená nosná struktura je dominantní vrstva, označují se stropní systémy podle této nosné vrstvy. Je to trámový strop, panelový strop s dřevěnými žebry, masivní dřevěný strop a spřažený strop ze dřeva a betonu.

Volbu stropního systému a skladbu vrstev ovlivňují požadavky na zvukovou izolaci, požární ochranu, odolnost proti kmitání, rozpětí a estetické požadavky, pozornost si také vyžaduje připojení stropu ke stěnám. Tepelná izolace je významná pouze u stropů nad nebo pod nevytápěnými prostory.

Strop je stěžejní pro stanovení charakteru vnitřních prostorů. Strop je volnější než jiné plochy, protože není obstaven nábytkem a je v celém jeho rozměru viditelný.

2 Stropní systémy

2.1 Obecně

Možné vrstvy stropu

  • Podlaha, horní vrstva: podlahová krytina tvrdá – podklad podlahy měkký – suchý potěr – vlhký potěr − násyp
  • Nosná střední vrstva: nosník – panel s dřevěnými žebry – masivní systém – dřevo spřažené s betonem
  • Podhled, spodní vrstva: bez obkladu, pohledový dřevěný strop – s nezavěšeným obkladem − se zavěšeným obkladem

Hospodárné rozpětí

Směrné hodnoty hospodárného volného rozpětí pro jednotlivé typy dřevěného stropu:

Trámový strop− vhodný pro všechna rozpětí
Panelový strop− od 5 m
Masivní dřevěný strop− do 6 m
Spřažený strop dřevo-beton− od 5 m

Zvuková izolace

Pro zamezení přenosu zvuku uvnitř budovy jsou potřebná různá opatření pro zvuk šířící se vzduchem a pro zvuk šířící se pevným materiálem. Zvuk šířící se vzduchem se redukuje zvýšením hmotnosti a dvouplášťovým provedením, u zvuku v pevném materiálu se musí dbát na to, aby do konstrukce nebyl zaveden kročejový hluk, nebyl předán dále a vyzařován. Ochrana proti zvuku šířícímu se vzduchem je tím lepší, čím vyšší je hodnota dB. U kročejového hluku, zvuku šířícího se vzduchem vyvozeného zvukem v pevném materiálu, je to právě naopak.

Směrné hodnoty zvukové izolace pro strop mezi byty podle rakouských požadavků jsou pro

− kročejový hluknT,w ≤ 48 dB
− zvuk šířící se vzduchemDnT,w ≥ 55 dB

Typy stropních systémů

Rozlišují se čtyři hlavní systémy dřevěného stropu:

2.2 Trámový strop (nosník – trám – průvlak)

Obrázek 1 – Trámový dřevěný strop (vlevo: klasická skladba; vpravo: primární a sekundární nosníky)
Obrázek 1 – Trámový dřevěný strop (vlevo: klasická skladba; vpravo: primární a sekundární nosníky)

Trámové stropy jsou vytvořeny z prutových konstrukčních prvků. Nosníky jsou zpravidla z rostlého dřeva nebo lepeného lamelového dřeva.

Výhody: flexibilita při omezených prostorových poměrech (přestavby) nebo při nepravidelných půdorysech s otvory; rozmanité použití materiálu (nosníky obdélníkového nebo I průřezu); zpravidla představují nejhospodárnější řešení.

Nevýhody: velká konstrukční výška; náročné přípoje; vícevrstvá skladba; náročné řešení zvukové izolace a požární ochrany u stropů mezi byty.

Obrázek 2 – Příklad trámového dřevěného stropu. Legenda: Parkety 10 mm. Potěr s vytápěním 70 mm. PE fólie stykovaná. Izolace proti kročejovému hluku 30 mm. Násyp 55 mm. Izolace proti vlhkosti. Dřevotřísková deska 25 mm. Nosník z lepeného lamelového dřeva výšky 360 mm a mezilehlé nosníky z rostlého dřeva 140 mm. Sádrokartonová deska 12,5 mm. Tloušťka stropu 55 cm. Rozpětí ~ 5,0 m.
Obrázek 2 – Příklad trámového dřevěného stropu
Legenda:
Parkety 10 mm
Potěr s vytápěním 70 mm
PE fólie stykovaná
Izolace proti kročejovému hluku 30 mm
Násyp 55 mm
Izolace proti vlhkosti
Dřevotřísková deska 25 mm
Nosník z lepeného lamelového dřeva výšky 360 mm a mezilehlé nosníky z rostlého dřeva 140 mm
Sádrokartonová deska 12,5 mm
Tloušťka stropu 55 cm
Rozpětí ~ 5,0 m
Obrázek 3 – Montáž dřevěného trámového stropu
Obrázek 3 – Montáž dřevěného trámového stropu

2.3 Panelový strop s dřevěnými žebry

U panelových stropů se rozlišuje mezi skříňovým panelem a žebrovým panelem (obrázek 4). U obou systému náleží ke statickému systému velkoplošný plášť z desek OSB, vrstveného dřeva nebo třívrstvých desek z rostlého dřeva apod. U žebrového panelu jsou tyto desky připojeny pouze na jedné straně (nahoře nebo dole), u skříňového panelu na obou stranách.

Výhody (zejména pro lepené skříňové panely): dobrá únosnost a tuhost, protože při výpočtu lze uvážit spolupůsobení pláště; nízká hmotnost; malá spotřeba dřeva; strop je ihned porůzný a zatížitelný; velkoformátové konstrukční prvky a proto snadné vytvoření výztužných tabulí; dutiny lze využít pro zátěž (například kamenná drť) pro zlepšení zvukové izolace.

Nevýhody: je potřebná izolace dutin; vyžadují příslušné know-how a zařízení pro výrobu.

Obrázek 4a – Panelový skříňový strop s dřevěnými žebry
Obrázek 4a – Panelový skříňový strop s dřevěnými žebry
horní plášť
žebro
okrajový nosník
dolní plášť
 
Obrázek 4b – Panelový žebrový strop
Obrázek 4b – Panelový žebrový strop
horní plášť
žebro
Obrázek 5 – Příklad stropu se žebrovým panelem. Legenda: Podlahová krytina. Anhydritový poptěr. PE fólie. Izolace proti kročejovému hluku 2 × 20 mm. Pískový násyp ve voštinách (rozvod elektrickáých trubek) 30 mm. Třívrstvá deska z rostlého dřeva (spáry vzduchotěně slepeny 27 mm). Žebro 100 × 280 mm. Minerální vlna 100 mm mezi žebry. Perový závěr 63 mm. Sádrokarton 2 × 15 mm. Tloušťka stropu 53 cm. Rozpětí 5 m. Zvuková izolace (strop mezi byty). Kročejový hluk (L´nT,w) ≤ 33 dB. Zvuk šířící se vzduchem (DnT,w) ≥ 70 dB. Požární ochrana REI 60.
Obrázek 5 – Příklad stropu se žebrovým panelem
Legenda:
Podlahová krytina
Anhydritový poptěr
PE fólie
Izolace proti kročejovému hluku 2 × 20 mm
Pískový násyp ve voštinách (rozvod elektrickáých trubek) 30 mm
Třívrstvá deska z rostlého dřeva (spáry vzduchotěně slepeny 27 mm)
Žebro 100 × 280 mm
Minerální vlna 100 mm mezi žebry
Perový závěr 63 mm
Sádrokarton 2 × 15 mm
Tloušťka stropu 53 cm
Rozpětí 5 m
Zvuková izolace (strop mezi byty)
Kročejový hluk (nT,w) ≤ 33 dB
Zvuk šířící se vzduchem (DnT,w) ≥ 70 dB
Požární ochrana REI 60
 

2.4 Masivní dřevěný strop

Lepené lamelové dřevo. Vrstvené řezivo na stojato. Nosníky z rostlého dřeva.
Lepené lamelové dřevo
Vrstvené řezivo na stojato
Nosníky z rostlého dřeva
Křížově lamelové dřevo. Vrstvené dřevo.
Křížově lamelové dřevo
Vrstvené dřevo


Obrázek 6 – Typy masivního dřevěného stropu

U masivních dřevěných stropů se rozlišují systémy s lineárním nosným chováním a systémy s plošným nosným chováním. K lineárním systémům patří strop z rostlého dřeva (nosníky nebo řezivo na stojato uložené vedle sebe a spojené mechanickými spojovacími prostředky) a strop z lepeného lamelového dřeva. Plošně slepené stropy z křížově lamelovaného dřeva, vrstveného dřeva nebo vícevrstvých desek na bázi dřeva vykazují naproti tomu plošné nosné chování a umožňují proto snadné vytvoření výztužných tabulí.

Výhody: malá tloušťka stropu (optimalizovaná výška poschodí popř. budovy); dobré požárně technické vlastnosti; jednoduché detaily připojení; ihned pochůzná a zatížitelná stropní konstrukce; velkoformátové konstrukční prvky a proto snadné vytvoření výztužných tabulí (křížově lamelované dřevo).

Obrázek 7 – Příklad stropu z křížově lamelovaného dřeva bez potěru. Legenda: Linoleum. Překližovaná deska 25 mm. Laťování 25 mm. Křížově lamelované dřevo 120 mm. Tloušťka stropu 17 cm. Rozpětí ≤ 6,5 m. Zvuková izolace (mezipatrový strop) není předepsána.
Obrázek 7 – Příklad stropu z křížově lamelovaného dřeva bez potěru
Legenda:
Linoleum
Překližovaná deska 25 mm
Laťování 25 mm
Křížově lamelované dřevo 120 mm
Tloušťka stropu 17 cm
Rozpětí ≤ 6,5 m
Zvuková izolace (mezipatrový strop) není předepsána
Obrázek 8 – Příklad stropu z křížově lamelovaného dřeva s potěrem. Legenda: Podlahová krytina 15 mm. Cementový potěr 60 mm. PE fólie, stykovaná. Izolace proti kročejovému hluku 30 mm. Násyp volný 80 mm. Izolace priti vlhkosti. Křížově lamelované dřevo 162 mm. Tloušťka stropu 35 cm. Rozpětí 3,1 až 5,2 m. Zvuková izolace (strop mezi byty). Kročejový hluk (L´nT,w) ≤ 58 dB. Zvuk šířící se vzduchem (DnT,w) ≥ 480 dB. Požární ochrana REI 60
Obrázek 8 – Příklad stropu z křížově lamelovaného dřeva s potěrem
Legenda:
Podlahová krytina 15 mm
Cementový potěr 60 mm
PE fólie, stykovaná
Izolace proti kročejovému hluku 30 mm
Násyp volný 80 mm
Izolace priti vlhkosti
Křížově lamelované dřevo 162 mm
Tloušťka stropu 35 cm
Rozpětí 3,1 až 5,2 m
Zvuková izolace (strop mezi byty)
Kročejový hluk (nT,w) ≤ 58 dB
Zvuk šířící se vzduchem (DnT,w) ≥ 480 dB
Požární ochrana REI 60

2.5 Spřažený strop ze dřeva a betonu

Rozlišuje se spřažení mezi betonem a prutovými systémy (beton s dřevěným nosníkem) a betonem a masivními dřevěnými systémy (beton s lepeným lamelovým dřevem nebo vrstveným řezivem a beton s křížově lamelovaným dřevem (obrázek 6).

Spřažené stropy ze dřeva a betonu nepatří k cenově nejvýhodnějším variantám stropu a vyžadují pečlivou výrobu, vykazují však řadu předností, které opravňují jejich použití především u větších rozpětí a u vícepodlažních staveb.

Výhody: malá tloušťka stropu; jednoduché přípoje; dobré zvukově izolační vlastnosti; dobré požárně technické vlastnosti, příznivé vlastnosti z hlediska kmitání a proti masivnímu stropu kromě toho nehořlavý povrch na horní straně; lze je použít i jako prefabrikované prvky.

Nevýhody: kombinace dřevěné a masivní konstrukce přesahuje řemeslnou působnost; vlhkost a stavební lhůta u staveništního betonu; nehospodárný pro malá rozpětí.

Beton s dřevěným nosníkem
Beton s dřevěným nosníkem
Beton s masivním dřevěným systémem
lepené lamelové dřevo, vrstvené řezivo na stojato
lepené lamelové dřevo
vrstvené řezivo na stojato
křížově lamelované dřevo
křížově lamelované dřevo

 
Obrázek 9 – Typy spřaženého stropu dřevo-beton
Obrázek 10 – Příklad prefabrikovaného spřaženého stropu dřevo-beton
Obrázek 10 – Příklad prefabrikovaného spřaženého stropu dřevo-beton
Legenda:
Koberec 10 mm
Dutinová podlaha 38 mm
Instalační prostor 122 mm
Minerální vlákna 30 mm
Beton 80 mm
Dřevěný nosník 240 × 280 mm
Tloušťka stropu 56 cm
Rozpětí 8,1 m, 5,4 m
Šířka prefabrikovaného prvku 3 m
Zvuková izolace (strop mezi byty)
Kročejový hluk (nT,w) ≤ 30 dB
Zvuk šířící se vzduchem (DnT,w) = 60 dB
Požární ochrana REI 90
 

Závěr

Dřevěné stropy vzájemně oddělují jednotlivá poschodí nebo slouží jako horní uzávěr místností/prostorů. Podle druhu konstrukce se rozlišují dřevěné trámové stropy, panelové stropy s dřevěnými žebry (žebrové stropy), masivní dřevěné stropy lineární nebo plošné a spřažené stropy ze dřeva a betonu.

Výhodou dřevěných stropních systémů je rychlá a suchá montáž, úspora tíhy, bezprostřední plná statická účinnost a v neposlední řadě ekologické přednosti (příjemná obytná atmosféra). K nevýhodám patří vyšší náklady proti betonovým stropům (které však při komplexním porovnání nejsou tak výrazné), citlivost vůči vlhkosti a vodě a u některých systémů náročná skladba s ohledem na zvukovou izolaci.

Osvědčily se všechny systémy dřevěného stropu, pro vícepodlažní obytné stavby se jeví jako perspektivní prefabrikované spřažené stropy ze dřeva a betonu.

Literatura

  • [1] Zuschnitt, Juni 2014, Nr. 54, proHolz Austria
Zuschnitt
Panelový dvouplášťový skříňový strop
Masivní strop z řeziva na stojato typu Brettstapel
Trámový strop s primárními a sekundárními nosníky
Strop z křížem lamelovaného řeziva
English Synopsis
Timber ceilinigs

Introduction – General − Timber joist ceiling – Timber ribbed floor (stressed skin panel) – Massive timber ceiling (glued laminated timber flat, Brettstapel ceiling, cross laminated timber, structural laminated veneer lumber) – Coupled timber-concrete ceiling.

 
 
Reklama