Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vzduchotěsnost staveb ze Sendwix

Vzduchotěsnost staveb je dána mírou možnosti vzduchu prostupovat obálkou budov. Unikající vzduch zvyšuje tepelnou ztrátu budovy a riziko vzniku nežádoucích kondenzací a poruch. Úplné vzduchotěsnosti se lze velmi přiblížit.


ČSN 73 0540-2 (2011) kategorizuje jednotlivé stavby z hlediska energetické náročnosti mj. i podle míry průvzdušnosti jejich obálky. Tabulka níže udává, kolikrát se netěsnostmi obálky stavby za 1 hodinu vymění celkový objem vnitřního vzduchu (který je třeba buď ohřívat a nebo naopak chladit, podle ročního období) při tlakovém rozdílu +/- 50 Pa proti aktuálnímu atmosférickému tlaku. Pokud dosáhne stavba hodnoty výměny vnitřního vzduchu maximálně 0,6 h−1 (tj. 60% objemu vnitřního vzduchu za 1 hodinu), splňuje podmínku citované normy a právem se může označit za energeticky pasivní.

Co ovlivňuje nežádoucí proudění vzduchu?

  • snižuje účinnost větrání a rekuperace tepla
  • zvyšuje se tepelnou ztrátu budovy a vznik tepelných vazeb, kondenzací ...
  • dlouhodobě snižuje životnost samotného zdiva
  • zhoršuje akustické vlastnosti obálky budovy
  • zhoršuje tepelnou pohodu vlivem nežádoucího proudění

Při návrhu obvodového zdiva ze systému Sendwix, a při využití těsného spoje pero-drážka, snížíte možnost vzniku nežádoucí spáry, kterou by jinak proudil vzduch. Přesné rozměry jednotlivých vápenopískových bloků, umožňují precizní zdění na tenkovrstvé lepidlo, a zároveň vytvářejí rovný povrch stěn, který je tak připravený třeba pro aplikaci vnitřních tenkovrstvých omítek a vnějšího kontaktního zateplení. Nežádoucí průvzdušnost stěn eliminují na přesně vyzděných stěnách, pečlivě provedené vnitřní omítky = vzduchotěsnící rovina. Kritickými místy při aplikaci omítek jsou z hlediska nežádoucí průvzdušnosti zejména kouty, přechody stěn a stropů, napojení vnitřních stěn na obvodové, připojovací spáry oken atd. Zde všude mohou vznikat problémové spáry a proto je těmto detailům při omítání třeba věnovat zvýšenou pozornost.

Vápenopískový systém zdiva Sendwix bude stejně dobře kontrolovatelný odborníkem i laikem, jelikož se jedná o dvouplášťovou konstrukci. Nejdříve tedy zdím zdivo, díky jeho přesnosti a konstrukční jednoduchosti minimálně náchylné k chybám. Následně potom aplikuji vnější kontaktní zateplení ETICS, u kterého i laik pozná, že např. mezi deskami izolantu jsou případné mezery, vytékající lepidlo… (tepelné mosty) a další nedbalosti, vzniklé nepečlivou montáží.

Obvyklé a požadované hodnoty potřeby tepla na vytápění ve vztahu k průvzdušnosti

Druh stavby Stávající stavby Současná novostavba NED s nuceným větráním NED s rekuperací tepla PD samozřejmě s rekuperací tepla
Potřeba tepla na vytápění > 300 kWh/(m2a) < 140 kWh/(m2a) < 50 kWh/(m2a) < 50 kWh/(m2a) < 15 kWh/(m2a)
Požadavek na výměnu vzduchu > 7 h−1 < 4,5 h−1 < 1,5 h−1 < 1,0 h−1 < 0,6 h−1

Z uvedeného je zřejmé, že míra vzduchotěsnosti zásadně ovlivní spotřebu energie na vytápění.

Pro více informací kontaktujte KM Beta.

 
 
Reklama