Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

KMB SENDWIX: pasivní dům rychle a snadno

Vápenopískový systém KMB Sendwix vhodný k výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů lze díky široké nabídce pomůcek a doplňků postavit i svépomocí. Realizace je rychlá, přesná a použitím originálních produktů lze eliminovat i jinak obvyklé chyby stavební nekázně.


Přesné výrobky umožňují rychlou a efektivní výstavbu. KM Beta dodává systém SENDWIX - první ucelený a certifikovaný systém vícevrstvých konstrukcí na českém trhu - s celou řadou pomůcek a příslušenství, které vlastní proces výstavby urychlují a zjednodušují.

O Sendwixu

Vlastní tvárnice jsou vyrobeny tlakem ze směsi vápna, přírodního křemičitého písku a vody a jsou vytvrzeny účinkem páry za vysokého tlaku v autoklávu. Základem je již zmíněný křemičitý písek vysoké kvality z lokálních zdrojů.

Není tajemstvím, že tvárnice KMB SENDWIX jsou pevné. Díky vynikajícím tepelněizolačním, akustickým a statickým parametrům sendvičového zdiva KMB SENDWIX postačí pro docílení kýženého efektu výrazně menší tloušťka stěn (zdicí prvek SENDWIX 8DF pro nosné stěny je široký jen 240 mm, zdicí prvky KMB SENDWIX 12DF-LD a 6DF-LD mají tloušťku pouze 175 mm!). Jejich využitím dochází k významným úsporám zastavěné plochy – u stometrového bytu se zvětší obytná plocha až o osm metrů čtverečních.

Vysoká pevnost materiálu zajišťuje kvalitu nosné části stavby a umožňuje výstavbu i sedmipodlažních objektů z nosných stěn ve zmíněných tloušťkách 175, 200 240 a 290 mm. Z vnější strany se na zdivo přikládá tepelná izolace v různých variantách. Systém doplňují zdicí a spárovací malty a lepidla, které KM Beta vyrábí pod názvem Profimix.

Pomůcky pro snadnou výstavbu

Aby stavba probíhala správně a bez zbytečných prodlev, je důležité dodržovat správný technologický postup stanovený výrobcem. Manipulaci i vlastní zdění pak ulehčují originální doplňky: jsou to zejména: dávkovač lepidla (i ve variantě s posuvným hradítkem) a zaslepovací víčka různých rozměrů, nerezové kotvy apod. Manipulaci s cihlami ulehčují háky, několik typů kleští a minijeřáb.

Zaslepovací víčko
Zaslepovací víčko


Originální malty a lepidla Profimix

Postupem času většina našeho stavebnictví přešla na používání tzv. suchých maltových směsí (SMS).

Používání těchto malt má celou řadu výhod:

  • technologie výroby a stálá výstupní kontrola zajišťuje trvale vysokou kvalitu SMS
  • díky způsobu výroby lze připravit SMS pro různá použití
  • jednoduchá příprava na staveništi, nižší pracnost a menší nároky na plochu staveniště

Při zdění z vápenopískových cihel u systému KMB SENDWIX není nutné používat lehké malty, které prodražují zdění a snižují celkovou pevnost zdiva.

Eliminace tepelných mostů je zajištěna celoplošným zateplením a pro zdění se používají malty s vyšší pevností, což zajišťuje vyšší pevnost zdiva a možnost volby tenčích nosných stěn.

Pro vápenopískové cihly jsou vyvinuty SMS podle účelu použití – u výrobce KM Beta s označením Profimix. Při použití všech SMS musí být podklad suchý, nosný, zbavený prachu, mastnoty a jiných nečistot a nesmí být zmrzlý.

Stěnové spony

Stěnová spona je plochý děrovaný pásek z nerezového plechu o rozměrech 300 x 25 x 0,75 mm, který se používá při kotvení stěn nosných i nenosných tzv. tupým spojem, který nahrazuje provazování zdiva přesahem cihel a bloků, nebo vázáním do kapes. Nerezový plech nelze zaměňovat za jiné materiály, které mají pouze povrchové protikorozní úpravy (např. pozinkovaný plech). Důvodem je předpokládaný dilatační pohyb zdiva v místě stěnových spon a při porušení ochranné protikorozní úpravy by mohly spony časem prasknout a přestaly by ve spoji zdiva fungovat.

Zaslepovací víčka

K jednotlivým kvádrům SENDWIX 16DF, 14DF, 12DF, 8DF, 7DF a 4DF dodáváme zaslepovací víčka o průměru 40 mm a ke kvádrům SENDWIX 6DF víčka o průměru 98 mm. Víčka je možné použít pro uzavření průběžných otvorů pro elektroinstalace před betonáží např. věnce nebo překladů, aby betonová směs nezatekla do dutiny.

Manipulační prostředky

Pro manipulaci s bloky SENDWIX slouží při ručním zdění několik pomůcek a úprav. Blok 8DF-LD má již ve svém tvaru kapsy na uchopení bez potřeby dalších zařízení.

Manipulační hák - Je určen pro manipulaci lehčích bloků 8DF-LP, 7DF a 4DF jednou rukou, nebo lze použít dva háky pro manipulaci ve dvojici u těžších bloků 16DF, 14DF a12DF.

Malé kleště - Jsou určeny pro manipulaci bloků 8DF, 7DF a jednoho nebo dvou kusů bloku 4DF.

Velké kleště - Umožňují manipulaci ve dvou osobách i těžších bloků 16DF, 12DF nebo dva kusy 8DF.

Malé kleště
Malé kleště
Manipulační hák
Manipulační hák

Pomůcky pro nanášení lepidla

Základní výhody zdění „na lepidlo“:

  • nový progresivní způsob zdění, lepení pouze ložné spáry, přesné zdění
  • použití kvádrů 8DF-LD (LP), 4DF-LD, 2DF-LD, 5DF-LP, 16DF-LD, 14DF-LD (LP), 1/2 14DF-LD, 7DF-LD (LP), 12DF-LD, 1/2 12DF-LD, 6DF-LD
  • snížení pracnosti a spotřeby maltových směsí
  • snížení ceny zdiva
  • dávkování lepidla dávkovačem s posuvným hradítkem KM Beta
  • použití lepidla ZM 921 Lepidlo SX

Dávkovač lepidla s posuvným hradítkem

Dávkovač lepidla
Dávkovač lepidla

Pro dosažení přesného zdění zdiva SENDWIX doporučujeme použít speciální dávkovač na lepidlo s posuvným hradítkem. Dávkovač je dodáván pro všechny tloušťky zdiva a umožňuje rovnoměrné nanesení lepidla na celou plochu vápenopískových bloků SENDWIX. Tloušťku vrstvy lepidla je možné regulovat posuvnou zubovou stěrkou, která je po opotřebování vyměnitelná.

Dávkovač je uzpůsobený jak pro nanášení lepidla na celou plochu bloků (stěrka má zuby po celé šířce), tak i s možností vynechání pruhu přes otvory na elektroinstalace (stěrka má uprostřed široký zub a na spodku dávkovače je umístěna rozdělovací lišta).

Další velkou výhodou dávkovače s posuvným hradítkem je také možnost jeho přenášení i s lepidlem, díky možnosti uzavření násypky.

Malý dávkovač, přesná lžíce a hladítko

Pro nanášení lepidla na bloky SENDWIX je také možné použít malý dávkovač na lepidlo nebo zubové hladítko se zubem 8 mm.

Minijeřáb MK 300

Zdicí prvky SENDWIX jsou moderní zdicí materiály vyrobené s vysokou přesností, umožňující tenkovrstvé zdění, suchou převazbu svislých spár systémem pero - drážka, a jsou opatřeny kapsami pro uchopení. Kvádry je tak možno lépe uchopit a jednodušeji s nimi manipulovat.

Tím je zaručeno, že se pracovník nebude příliš fyzicky namáhat. Dalším krokem ve směru k humanizaci a racionalizaci staveništní práce a zvýšení produktivity práce je zdění pomocí minijeřábu MK 300, a to zvláště při zdění s velkým formátem SENDWIX 16DF-LD, 14DF-LD (LP), 12DF-LD.

Zdění s minijeřábem
Zdění s minijeřábem

Minijeřáb MK 300 je určen k mechanickému přenášení a usazování několika zdicích prvků SENDWIX 8DF, 16DF, 7DF, 12DF, 14DF současně, a překladů přímo na staveništi. Minijeřáb má elektrický pohon rychlého a jemného zdvihu, ruční pojezd s brzdou kol a vřetenový zdvihací mechanismus na vzpřímení a složení stožáru a výložníku. Ovládání je možné zasunout do držáku u háku břemene, a tak přímo zdicí prvky osazovat do zdiva. Protizávaží 870 kg se při převozu a nakládce může odejmout.

Pomocí břemenových kleští H21 lze formáty 16DF, 8DF, 4DF, 7DF, 12DF a 14DF manipulovat přímo z palety a osazovat ve zdivu. Abychom dosáhli optimálních časů zdění, je třeba při manipulaci dbát na to, aby palety kvádrů byly na místě zpracování na základové desce, příp. na stropě, uspořádány tak, aby mezi nimi nevznikly mezery. Pak je zajištěna vysoká produktivita práce. Pokud jsou palety kvádrů položeny na stropě, je nutné vzít v úvahu jejich hmotnost a zajistit podepření stropu. Při každém zdvihu mohou břemenové kleště uchopit až 1 m dlouhou řadu kvádrů a položit je, tzn. 0,25 m2 plochy zdi se vyzdí dvěma kroky. Při dosažení vysokého výkonu zdění se podstatně sníží tělesné zatížení pracovníka. Jedna pracovní skupina tvořená dvěma muži pracuje vždy s jedním minijeřábem. Jeden pracovník nanáší lepidlo pomocí přesné lžíce, pokládá kvádry a vyrovnává je. Díky systému pero - drážka na svislých plochách se dosáhne rovného povrchu zdi. Druhý muž obsluhuje minijeřáb a stará se o přísun materiálu. Důležitá je však dobře naplánovaná příprava práce. První vrstva se zdí zdicí maltou a důležité je její přesné položení. První vrstva je totiž současně i vyrovnávací vrstvou k vyrovnání výšek a je nezbytná pro vytvoření rovinné úrovně v podélném i příčném směru.


KM Beta, a.s.
logo KM Beta, a.s.

Společnost KM Beta a.s., největší český výrobce stavebních materiálů. KM Beta vyrábí v pěti závodech na jihu Moravy betonové střešní tašky, vápenopískové zdicí prvky KMB SENDWIX, cihelný pálený systém KMB PROFIBLOK a suché maltové směsi KMB PROFIMIX.