Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

SENDWIX se svými akustickými parametry bourá požadavky technické normy

Po deseti letech byla vydána revize ČSN 73 0532:2020 o akustice. Zavedla změny týkající se zejména požadavků na vnitřní stěny. Jak se tomu přizpůsobil zdicí systém SENDWIX a jak na tyto změny reaguje výrobce stavebních materiálů KM Beta a.s.?

Největší změny zajisté doznala aktualizace požadavků na dělící konstrukce a jejich rozdělení podle typu budov, zejména nový požadavek na dělící stěny mezi jednotlivými místnostmi bytu. Původní znění technické normy ČSN 73 0532 z roku 2010 nám dávalo jistou variabilitu ve výběru posuzované konstrukce. Byl stanoven požadavek pouze na jednu obytnou místnost a výběr prostoru byl individuální.

Nové znění české technické normy stanovuje požadavek mezi všemi obytnými místnostmi téhož bytu R´w ≥ 40 dB. Částečné snížení požadavku reflektuje vliv bočních cest, zejména přes dveře mezi místnostmi. Tuto změnu uvítají především rodiny s malými dětmi, protože už jsou jasně definovány požadavky na všechny obytné místnosti téhož bytu.

Abychom novinky této technické normy ve stavebnictví dodrželi, je vhodné využívat subtilní dělící konstrukce splňující všechny požadavky. A takými je zdicí systém SENDWIX. Všechny vápenopískové bloky systému SENDWIX od výrobce KM Beta a.s. splňují nová kritéria a navíc s použitím těchto bloků získáte cennou obytnou plochu díky vysoké pevnosti vpc cihly. Jeho bloky disponují průběžnými svislými elektrokanálky, kterými výrazně omezíte vliv oslabení stěny drážkami pro elektroinstalace.


Nově je nahlíženo i na administrativní budovy. Stěny kanceláří vedoucích pracovníků a pracoven se zvýšenými nároky musí nově splnit požadavek o 3 dB vyšší. Novou metou je R´w ≥ 45 dB. Tuto hodnotu vysoce převyšují vápenopískové tvárnice KMB SENDWIX 8DF-LP AKU s váženou laboratorní neprůzvučností Rw = 57 dB.


Další důležitou změnou je úprava použití korekcí při posouzení vlivu vedlejších cest na hodnocení zvukové izolace dělících a obvodových konstrukcí. Původní znění normy bylo velice zjednodušené a dávalo velkou míru volnosti při určování vážené stavební neprůzvučnosti R´w. Nově aktualizovaná norma stanovuje hodnotu korekce k1 v závislosti na plošné hmotnosti posuzované u bočních konstrukcí, kdy u nich nově sleduje poměr mezi lehkými a těžkými konstrukcemi. V tomto ohledu je výhodné volit svislé i vodorovné konstrukce o plošné hmotnosti ≥ 100 kg/m2. Společnost KM Beta v tomto ohledu řešení v podobě zdicího systému SENDWIX spolu se stropními systémy Miako a Hurdis. Díky této kombinaci získáte nejen lepší neprůzvučnost, ale současně vám akumulace těžkých konstrukcí zaručí vyšší tepelný komfort.

Vápenopískové zdivo v sobě skloubí hned několik výhod. Díky vysoké pevnosti vápenopískové cihly můžete bez obav realizovat čistě zděné objekty až o osmi podlažích. Vysoká objemová hmotnost zaručuje výbornou tepelnou akumulaci, kterou nejvíce oceníte od jara do podzimu. Během přechodných období udržuje stálou teplotu a během letních dnů chrání před horkem. Výborné akustické vlastnosti splňují technické předpisy a normy pro pohodu uživatelů v obytných, administrativních a jiných typech budov.

Vápenopískový zdicí systém výrazně převyšuje technickou normu se svou laboratorní neprůzvučností, proto je správným řešením pro každou stavbu.


KM Beta, a.s.
logo KM Beta, a.s.

Společnost KM Beta a.s., největší český výrobce stavebních materiálů. KM Beta vyrábí v pěti závodech na jihu Moravy betonové střešní tašky, vápenopískové zdicí prvky KMB SENDWIX, cihelný pálený systém KMB PROFIBLOK a suché maltové směsi KMB PROFIMIX.