opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Jarní sleva na tradiční a osvědčený materiál – pálené cihly KMB PROFIBLOK

Pokud zrovna řešíte stavbu domu nebo náročnější rekonstrukci, tak je ta pravá chvíle poohlédnout se u výrobce stavebních materiálů – společnosti KM Beta. Tam máte možnost nakoupit do konce dubna v jarní akci nosné zdivo za skvělé ceny.

Nosné zdivo šíře 300 mm za cenu pod 540 Kč/m2 bez DPH, nosné zdivo šíře 240 mm za cenu pod 440 Kč/m2 včetně DPH nebo třeba nenosné příčkové zdivo šíře 115 mm za cenu 250 Kč/m2 bez DPH.

Ve všech případech je v ceně zahrnuté zdicí lepidlo pro tenkovrstvé zdění na žebra. U ucelených kamionů zboží je navíc přeprava zdarma až na stavbu. Dodávku lze kombinovat i s dalšími výrobky společnosti KM Beta – střešní krytinou, omítkami, sádrovými potěry a lepidly.


Od roku 2020 se musí stavět všechny budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Pasivní domy jsou charakterizovány minimalizovanou spotřebou energie na zajištění požadovaného stavu vnitřního prostředí a minimalizovanou spotřebou primární energie z neobnovitelných zdrojů.

Návrh a realizace pasivního domu neřeší jen hodnota součinitele prostupu tepla vnější stěny, ale souhrn opatření vedoucí k tomuto cíli jako:

  • tvarové řešení stavby s minimální plochou opláštění
  • orientace stavby ke světovým stranám
  • využití obnovitelných zdrojů energie
  • správné řešení konstrukčních detailů
  • co nejnižší součinitel prostupu tepla u výplní otvorů a v neposlední řadě i u vnějších stěn

Zajištění statiky a tepelné ochrany je jednou z funkcí vnější stěny budov. Konstrukční materiály jako vápenopískové materiály, beton a pálené materiály, mají výborné mechanické vlastnosti, ale horší tepelně izolační vlastnosti. Naopak vynikající tepelně izolační materiály jako minerální izolace, polystyrén, izolační pěna apod., mají výborné tepelně izolační vlastnosti a špatné mechanické vlastnosti.


Snížení tloušťky

Pro dosažení součinitele prostupu tepla doporučeného pro pasivní domy, tradiční materiály již vyčerpaly své limity (zvyšování počtu dutin, snižování tlouštěk stěn a jejich vylehčování). Jsou dva způsoby. První vyplňování materiálů různými izolanty nebo způsob, který propaguje společnost KM Beta u svých zdicích materiálů KMB PROFIBLOK. Ten způsob je snižování tloušťky nosných stěn při zvyšování jejich mechanických vlastností a dodatečné zateplování, kdy tloušťka izolantu umožní volitelnost výsledných hodnot součinitele prostupu tepla stěny.

Konkrétně PROFIBLOK 300 byl vytvořen přímo pro větší zatížení, výstavbu vícepodlažních staveb při subtilní tloušťce nosného zdiva a zároveň s vyšší objemovou hmotností materiálu 1 860 kg/m3, která zajišťuje vysokou tepelnou akumulaci na vnitřní straně vícevrstvé stěny.

Společnost KM Beta tak nabízí zdicí materiály KMB PROFIBLOK pro nosné stěny v tloušťkách 300, 240, příp. 175 mm, a to ve variantách broušené a nebroušené. Toto je pak nejlepší řešení pro výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie. Největší požadavky budou kladeny na projektanta, skloubit všechny nezbytnosti architektury, statiky, funkčnosti a energetiky.

Tak neváhejte a kontaktujte regionální manažery společnosti KM Beta, rádi vám zodpoví všechny vaše dotazy.


KM Beta, a.s.
logo KM Beta, a.s.

Společnost KM Beta a.s., největší český výrobce stavebních materiálů. KM Beta vyrábí v pěti závodech na jihu Moravy betonové střešní tašky, vápenopískové zdicí prvky KMB SENDWIX, cihelný pálený systém KMB PROFIBLOK a suché maltové směsi KMB PROFIMIX.