Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Redakční návštěva: Nízkoenergetický lázeňský dům v Poděbradech

Poděbrady mají od letošního roku nový lázeňský dům, nabízející lázeňské procedury, rehabilitační, společenský a restaurační provoz. Pro obvodový plášť železobetonového skeletu a příčky byly využity cihly systému HELUZ.

Fotogalerie

Nový lázeňský dům v Poděbradech zaplnil proluku a dotvořil uliční síť v centru města v blízkosti Lázeňského parku. Objekt má jedno podzemní a 4 nadzemní podlaží. Podzemní podlaží poskytuje krytá parkovací stání pro hotelové hosty a technické zázemí s plynovou kotelnou, bazénovou technologií, zásobníky tepla a strojovnou vzduchotechniky dodávající čerstvý vzduch do prostor s lázeňskými provozy. Ty se nacházejí v prvním nadzemním podlaží společně s recepcí celého domu, restaurací a kuchyní. Třetí až páté podlaží patří apartmánům a pokojům pro hosty.

Nosné konstrukce

Dům stojí na písečném propustném podloží s vysokou hladinou podzemní vody. Její ustálená hladina dosahuje přibližně úrovně základové spáry. Dům je založen na železobetonových pilotech a bílé vaně z vodostavebného betonu. Nosná konstrukce domu je železobetonová, přičemž celý suterén je provedený ze železobetonu. Přízemí vynáší železobetonový sloupový skelet, horní patra s pokoji a apartmány jsou ze železobetonového stěnového systému doplněné ve vyšších patrech nosnými stěnami z cihel HELUZ AKU 25 MK.

Obvodový plášť

Členitá fasáda lázeňského domu bez kontaktního zateplovacího systému
Členitá fasáda lázeňského domu bez kontaktního zateplovacího systému

Požadavkem investora lázeňského domu byl vysoký tepelněizolační účinek obvodového pláště, přičemž se chtěl z technologických a časových důvodů vyhnout vnějšímu kontaktnímu zateplovacímu systému (ETICS). Pro obvodový plášť projektant zvolil zdivo z cihel plněných pěnovým polystyrenem HELUZ Family 2in1 38 cm. Součinitel prostupu tepla zdiva Udesing,mas včetně omítek dosahuje hodnoty 0,17 W/m2.K a splňuje tak doporučenou hodnotu dle ČSN 73 0540:2011.

Cihly byly předsazeny přes železobetonové stropy o 10  cm, v rovině stropů se vytvořený prostor doplnil tepelnou izolací z šedého polystyrenu, která eliminovala tepelné mosty konstrukce. Cihly byly zděny na maltu pro celoplošnou tenkou spáru. Malta může být na ložné spáry nanášena pomocí zubového hladítka, a to díky výplni dutin z pěnového polystyrenu a není tedy nutnost použít nanášecí válec, jako u cihel s nevyplněnými dutinami.

Realizační firma prokázala svou dovednost při zdění obvodového pláště složitého tvaru spočívajícího na železobetonovém skeletu s trojúhelníkovými konzolami a sloupy, které jsou součástí obvodového pláště. Plněné cihly HELUZ Family 2in1 bylo nutné v detailech dořezávat a pečlivě zdít ve složitých detailech konstrukce. Styčné spáry v místech dořezů cihel byly vyplněny tepelněizolační maltou HELUZ TREND pro eliminaci tepelných mostů.

Příčky a nosné zděné stěny

Detail zdiva z cihel HELUZ FAMILY 2in1 na fasádě lázeňského domu v Poděbradech
Detail zdiva z cihel HELUZ FAMILY 2in1 na fasádě lázeňského domu v Poděbradech

Na příčky mezi jednotlivými lázeňskými apartmány a hotelovými pokoji se vztahuje požadavek na minimální vzduchovou neprůzvučnost R´w ≥ 47 dB dle ČSN 73 0532. Tomuto požadavku vyhovuje zdivo z cihel HELUZ AKU 20. Cihly byly zděny na klasické maltové lože.

Příčky mezi místnostmi v rámci jednoho apartmánu byly provedeny ze zdiva z příčkovek HELUZ 8. Jednotlivé typy cihel se v napojení příček vzájemně provazovaly. I zde realizační firma prokázala svou pečlivost.

Nosné zděné stěny ve vyšších podlažích byly provedeny z cihel HELUZ AKU 25 MK zděných na klasické maltové lože. Zdivo z těchto cihel vyniká vysokou únosností, neprůzvučností a vyšším tepelným odporem oproti železobetonovým konstrukcím, které jsou realizačně méně výhodné než zděné konstrukce.

Další informace a zajímavosti ze zdění na Lázeňském domě v Poděbradech naleznete ve fotogalerii.

Zajištění vnitřního prostředí a TZB

Jedná se o nízkoenergetický dům v energetické třídě A dle průkazu energetické náročnosti. Vytápění lázeňského domu, teplo pro vzduchotechniku a dohřívání teplé užitkové vody je realizováno s využitím čtyř nízkoteplotních stacionárních plynových kotlů VIADRUS Garde G42 ECO s atmosférickým hořákem na zemní plyn. Kotle jsou vybaveny osvědčeným litinovým výměníkem s extrémně dlouhou životností. Na střeše objektu jsou umístěny trubicové termické solární kolektory Viessmann zajišťující předehřátí bazénové vody a minerální vody pro procedury. Kolektory také předehřívají teplou vodu, která je dohřívána z plynové kotelny.

Centrální větrací jednotka zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a zpětné získávání tepla ze vzduchu z lázeňských provozů. Všechny pokoje a apartmány ve druhém až čtvrtém podlaží mají lokální větrací jednotky Elektrodesign s rekuperací tepla.

Lázeňský apartmánový dům Poděbrady
Projektant/Architekt:Ing. Radek Petr
Spolupráce:Ing. arch. Orlin Ilinčev
Realizační firma:František Petr – TZB

Fotogalerie

Nosnou konstrukci domu tvoří kombinace stěnového a sloupového železobetonového skeletu, obvodový plášť tvoří jednovrstvé zdivo z cihel s integrovanou tepelnou izolací HELUZ FAMILY 2in1
Nosnou konstrukci domu tvoří kombinace stěnového a sloupového železobetonového skeletu, obvodový plášť tvoří jednovrstvé zdivo z cihel s integrovanou tepelnou izolací HELUZ FAMILY 2in1
Obvodový plášť z cihel HELUZ FAMILY 2in1 je předsazen přes železobetonovou konstrukci, která je opatřena tepelnou izolací z šedého polystyrenu pro eliminaci tepelných mostů
Obvodový plášť z cihel HELUZ FAMILY 2in1 je předsazen přes železobetonovou konstrukci, která je opatřena tepelnou izolací z šedého polystyrenu pro eliminaci tepelných mostů
Železobetonový skelet a obvodový plášť z cihel HELUZ FAMILY 2in1 lázeňského domu v Poděbradech
Železobetonový skelet a obvodový plášť z cihel HELUZ FAMILY 2in1 lázeňského domu v Poděbradech
Dobrý projekční návrh umožňuje realizovat z jednovrstvého zdiva (stabilní konstrukce) velmi zajímavé detaily i v napojení na železobetonové konstrukce
Dobrý projekční návrh umožňuje realizovat z jednovrstvého zdiva (stabilní konstrukce) velmi zajímavé detaily i v napojení na železobetonové konstrukce

Detail předsazení obvodového zdiva z cihel HELUZ FAMILY 2in1 na fasádě lázeňského domu přes železobetonovou nosnou konstrukci
Detail předsazení obvodového zdiva z cihel HELUZ FAMILY 2in1 na fasádě lázeňského domu přes železobetonovou nosnou konstrukci
Díky výplni dutin cihel HELUZ FAMILY 2in1 pěnovým polystyrenem lze lepidlo nanášet zubovým hladítkem bez nutnosti používat nanášecí válec, který pro členitou fasádu domu není moc vhodný
Díky výplni dutin cihel HELUZ FAMILY 2in1 pěnovým polystyrenem lze lepidlo nanášet zubovým hladítkem bez nutnosti používat nanášecí válec, který pro členitou fasádu domu není moc vhodný
Nosné stěny centrální chodby v podlažích s pokoji a apartmány jsou vyzděny z cihel HELUZ AKU 25 MK kvůli dobré únosnosti a vzduchové neprůzvučnosti.
Nosné stěny centrální chodby v podlažích s pokoji a apartmány jsou vyzděny z cihel HELUZ AKU 25 MK kvůli dobré únosnosti a vzduchové neprůzvučnosti.
Sortiment HELUZ lze snadno řezat, a tím vytvářet složité detaily a napojení příček
Sortiment HELUZ lze snadno řezat, a tím vytvářet složité detaily a napojení příček

Cihly HELUZ Family 38 2in1 se nechají dobře opracovat pilou typu aligátor. Izolace uvnitř cihel dobře drží.
Cihly HELUZ Family 38 2in1 se nechají dobře opracovat pilou typu aligátor. Izolace uvnitř cihel dobře drží.
Kvůli dobrým vlastnostem a příznivější realizaci oproti železobetononým konstrukcím byly vnitřní nosné konstrukce vyšších podlaží zhotoveny zděnou technologií – zde pohled na centrální chodbu
Kvůli dobrým vlastnostem a příznivější realizaci oproti železobetononým konstrukcím byly vnitřní nosné konstrukce vyšších podlaží zhotoveny zděnou technologií – zde pohled na centrální chodbu
Bazén v přízemí lázeňského provozu, v parapetech oken vyústky vzduchotechniky
Bazén v přízemí lázeňského provozu, v parapetech oken vyústky vzduchotechniky
Bazénová technologie v suterénu
Bazénová technologie v suterénu

Bazénová technologie v suterénu
Bazénová technologie v suterénu
Vzduchotechnické potrubí v suterénu pod bazénem, přívod vzduchu v k vyústkám v parapetech oken
Vzduchotechnické potrubí v suterénu pod bazénem, přívod vzduchu v k vyústkám v parapetech oken
Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací vzduchu pro přízemí s lázeňskými provozy
Centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací vzduchu pro přízemí s lázeňskými provozy
Vytápění a dohřev teplé vody mají na starost nízkoteplotní litinové plynové kotle VIADRUS Garde G42 ECO.
Vytápění a dohřev teplé vody mají na starost nízkoteplotní litinové plynové kotle VIADRUS Garde G42 ECO.

Rozdělovač a sběrač otopné soustavy v suterénu s čerpadly Grundfos
Rozdělovač a sběrač otopné soustavy v suterénu s čerpadly Grundfos
Předehřev teplé vody a vody do lázeňských procedur zajišťují solární trubicové termické kolektory Viessmann umístěné na střeše lázeňského domu
Předehřev teplé vody a vody do lázeňských procedur zajišťují solární trubicové termické kolektory Viessmann umístěné na střeše lázeňského domu
Detail solárních termických trubkových kolektorů Viessmann
Detail solárních termických trubkových kolektorů Viessmann
Na střeše se dále nachází přiváděcí a odváděcí vzduchotechnické potrubí pro lokální větrací jednotky pokojů a apartmánů
Na střeše se dále nachází přiváděcí a odváděcí vzduchotechnické potrubí pro lokální větrací jednotky pokojů a apartmánů

Lázeňský dům v Poděbradech zaplnil volnou parcelu v blízkosti Lázeňského parku
Lázeňský dům v Poděbradech zaplnil volnou parcelu v blízkosti Lázeňského parku
Fasáda lázeňského domu ve vnitrobloku, v přízemí domu se nachází prostory s lázeňskými procedurami a bazén
Fasáda lázeňského domu ve vnitrobloku, v přízemí domu se nachází prostory s lázeňskými procedurami a bazén
Fasáda domu je členěna konzolami ve stropní železobetonové konstrukci, její tvar zdivo obvodového pláště HELUZ FAMILY 2in1 kopíruje
Fasáda domu je členěna konzolami ve stropní železobetonové konstrukci, její tvar zdivo obvodového pláště HELUZ FAMILY 2in1 kopíruje
Odvážný, ale proveditelný návrh přesazených zděných konstrukcí včetně stavebních otvorů v technologii jednovrstvého zdiva
Odvážný, ale proveditelný návrh přesazených zděných konstrukcí včetně stavebních otvorů v technologii jednovrstvého zdiva
Pokoje v nejvyšším patře mají k dispozici terasu
Pokoje v nejvyšším patře mají k dispozici terasu

Veškeré vyzdívky na terasách jsou provedeny z cihel HELUZ 20
Veškeré vyzdívky na terasách jsou provedeny z cihel HELUZ 20
Pečlivá firma dokáže z cihel HELUZ FAMILY 2in1 vyzdít složité detaily
Pečlivá firma dokáže z cihel HELUZ FAMILY 2in1 vyzdít složité detaily
Vnitřní zdivo lázeňského domu v Poděbradech je provedeno rovněž ze sortimentu HELUZ, zde je mezipokojová příčka z cihel HELUZ 8 a nosná stěna z cihel HELUZ AKU 25 MK oddělující chodbu od apartmánů
Vnitřní zdivo lázeňského domu v Poděbradech je provedeno rovněž ze sortimentu HELUZ, zde je mezipokojová příčka z cihel HELUZ 8 a nosná stěna z cihel HELUZ AKU 25 MK oddělující chodbu od apartmánů
Příčka ze zdiva z cihel HELUZ AKU 20 výšky 3,6 m
Příčka ze zdiva z cihel HELUZ AKU 20 výšky 3,6 m
Vytápění a dohřev teplé vody mají na starost nízkoteplotní litinové plynové kotle VIADRUS Garde G42 ECO.
Vytápění a dohřev teplé vody mají na starost nízkoteplotní litinové plynové kotle VIADRUS Garde G42 ECO.

Přívod čerstvého vzduchu a rekuperaci tepla pro každý pokoj zajišťují lokální vzduchotechnické jednotky Elektrodesign v šachtách, přístupné z chodeb
Přívod čerstvého vzduchu a rekuperaci tepla pro každý pokoj zajišťují lokální vzduchotechnické jednotky Elektrodesign v šachtách, přístupné z chodeb
Lázeňský dům je nízkoenergetický, v energetické třídě A dle PENB. Vytápění pokojů a apartmánů zajišťují otopná tělesa minimálních rozměrů a výkonů
Lázeňský dům je nízkoenergetický, v energetické třídě A dle PENB. Vytápění pokojů a apartmánů zajišťují otopná tělesa minimálních rozměrů a výkonů

 
 
Reklama