Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Založení stavby na tepelně izolačním zásypu

Většina požadavků na provedení základové desky vyplyne z charakteru stavební parcely, hydrogeologického průzkumu, v neposlední řadě také z nároků stavebníka a potřeby snížit energetickou náročnost domu. Odpovědí na všechny tyto požadavky je základová deska realizovaná na tepelně izolačním zásypu z keramického kameniva Liapor Ground.

Výhody zakládání na Liaporu

Realizace základů se zásypem z Liaporu má hned několik zásadních výhod. Předně se jedná o způsob, který je vhodný pro založení všech druhů staveb a to včetně nízkoenergetických a pasivních domů. Polštář z kameniva Liapor Ground izoluje celou stavbu od země a zamezuje vzniku tepelných mostů. Zároveň se jedná o technologii, která je vhodná pro založení domů i na méně stabilním podloží. K velkým pozitivům patří také rychlost realizace. Zhotovení kompletní základové desky nezabere obvykle více než týden. Navíc na rozdíl od jiných technologií, které pomáhají snižovat tepelnou náročnost domu, nenavyšuje zakládání na Liaporu zásadním způsobem ani cenu stavby.

Další výhody:

 • Další podlahová izolace není potřebná.
 • Mnoho referencí u nás i v celé Evropě
 • Rychlá stabilizace základové spáry
 • Jednoduchá montáž

Liapor je členem Centra pasivního domu, které sdružuje odborníky s nabídkou materiálů a služeb vhodných pro výstavbu pasivních domů.

Jak probíhá realizace

Zakládání na tepelně izolačním zásypu z kameniva Liapor je vhodné navrhovat na rovinatém pozemku. V případě svažitého pozemku je nutné navrhnout terénní úpravy.

 • Nejprve se provádí potřebné výkopové práce.
 • Poté se připraví drenáže, zdravotechnika a prostupy pro ostatní inženýrské sítě.
 • Do připravené stavební jámy se pokládá geotextilie.
 • Následuje navezení potřebné vrstvy tepelně izolačního zásypu - pro zakládání staveb se používá kamenivo Liapor Ground frakce 4-8 mm. Standardní výška násypu je 500 mm. Lze ale použít i násyp vysoký 750 mm či 1000 mm.
 • Na zhutnělou vrstvu kameniva se pokládá další geotextilie.
 • Následně probíhá betonáž monolitické železobetonové desky.

U tohoto typu realizace odpadají práce jako výkopy a betonáž základových pasů, stavba ztraceného bednění, jeho izolace a zateplení. Díky tomu se celý proces stavby zrychluje.

Možnosti dodávek

 • Dodání materiálu + technická podpora a poradenství ZDARMA
 • Základová deska na klíč s garancí kvality materiálu, technologického postupu i odborných prací přímo od výrobce

Další informace o zakládání rodinných domů a dalších staveb na Liaporu najdete ZDE.

Výkopové práce
Výkopové práce
Drenáže
Drenáže
Zdravotechnika a prostupy pro ostatní inženýrské sítě
Zdravotechnika a prostupy pro ostatní inženýrské sítě
Pokládka geotextilie
Pokládka geotextilie

Navážení
Navážení
Urovnání
Urovnání
Zhutnění
Zhutnění
Pokládka geotextilie
Pokládka geotextilie

Bednění základové desky, výztuž, kari sítě
Bednění základové desky, výztuž, kari sítě
Betonáž
Betonáž
Zhotovená základová deska
Zhotovená základová deska

LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
logo LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.

Klíčovým materiálem výroby je lehké keramické kamenivo Liapor. Nahrazujeme jím běžné kamenivo v celém našem sortimentu. Kamenivo Liapor vyrábíme výpalem a expandací třetihorních jílů v rotačních pecích. Vznikají tak keramické perly Liapor, u nás také známé ...