Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Objevte výhody termoakustického zdícího systému Liapor

Termoakustické vlastnosti jsou u zdiva velmi důležité především při výstavbě bytových domů, administrativních budov a jiných komerčních objektů. U staveb tohoto druhu ale hraje velmi podstatnou roli také hmotnost používaného zdiva a poměr tloušťky zdiva k akustickým vlastnostem stěny. Zdící systém Liapor z lehkého keramického betonu se pyšní vynikajícím poměrem tloušťky a termoakustických parametrů.

Tvárnice Liapor, díky obsaženému lehkému keramickému kamenivu, vynikají nízkou objemovou hmotností, pevností a výbornými tepelně a zvukově-izolačními vlastnostmi. Na stavbě se s nimi snadno manipuluje a z hlediska bezpečnosti patří tvárnice Liapor mezi materiály s vysokým stupněm požární odolnosti (třída A - nehořlavé materiály).

Sortiment termoakustického zdiva

Zdicí systém Liapor patří mezi špičku na českém trhu stavebních hmot. Jde o ucelený a promyšlený systém pro výstavbu rodinných a bytových domů i administrativních budov, který zahrnuje tvárnice pro obvodové zdivo, nosné stěny, příčky, překlady a široký sortiment doplňků.

Nosné tvárnice řady Liapor M jsou konstruovány tak, aby dosáhly vysokého indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw při co nejmenší tloušťce zdiva. Komůrkový efekt, ke kterému dochází díky mezerovitosti tvarovek, způsobuje, že toto zdivo má vyšší akustický útlum než nosné i nenosné stěny z jiných klasických zdicích materiálů při stejné plošné hmotnosti. Materiál bezproblémově plní i zvýšené požadavky dle ČSN 73 0532 na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách. Naměřené hodnoty Rw dosahují až 59 dB, takže tento materiál může být využíván i pro mezibytové stěny.

Pro obvodové stěny se používají tvarovky řady Liatherm a Liapor SL. Pro vnitřní nosné zdivo jsou určeny tvarovky řady Liapor M, které byly navrženy tak, aby dosáhly vysokého indexu vzduchové neprůzvučnosti a vyšších hodnot statické únosnosti při co nejmenší tloušťce zdiva. Sortiment Liapor zahrnuje také kalibrované tvarovky s dokonale rovnoběžnými vodorovnými ložnými spárami, přesně zbroušenými na speciální brousicí lince. Vysoká tvarová a geometrická přesnost tvarovek (KSL, Liatherm K a Liapor KM, všechny s výškou 248 mm) dovoluje tenkovrstvé zdění na maltové lože o tloušťce pouze 2 mm. Celkově se snižuje pracnost zdění, nevznikají tepelné mosty a snížením tloušťky ložné spáry cca o 10 mm (až o 80 %) na výsledné 2 mm dochází k úspoře zdicí malty a tím i ke snížení vlhkosti ve zdivu, které i rychleji vysychá. Zmenšují se také rizika vzniku prasklin v místech spár a v omítkách. Akustické tvarovky AKU pro nosné stěny a příčky splňují nejvyšší nároky na vzduchovou neprůzvučnost.

Pohledové zdivo Liapor R je zase vynikající pro realizaci neomítaných veřejných prostor. Lze s ním vytvořit esteticky mimořádně zajímavé interiéry, samozřejmě při zachování všech výhod zdiva z lehkého keramického betonu. Byť u pohledového zdiva předurčuje jeho pórovitá struktura velmi dobrou tepelnou izolaci, nebylo při jeho vývoji cílem dosáhnout normových hodnot pouze samotnými tvarovkami. Zde se předpokládá využití osvědčených vícevrstvých systémů.Tyto tvarovky jsou ale vhodné i s ohledem na jejich malou tloušťku pro konstrukce akustické. Samotná tvarovka tloušťky 195 mm vykazuje hodnotu laboratorní neprůzvučnosti 50 dB. Při použití složených konstrukcí s využitím pohledového zdiva a nosného zdiva lze docílit stavební neprůzvučnosti až 69 dB.

Zdicí systém Liapor je ideálním stavebním materiálem pro projektanta i jeho zákazníka. Díky příměsi keramického kameniva má oproti konkurenčním zdícím materiálům celou řadu výhod v čele se skvělými termoakustickými vlastnostmi. Vyrábí se v tuzemském výrobním závodě ve Vintířově.

Více informací o zdícím systému Liapor najdete na www.liapor.cz.


LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
logo LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.

Klíčovým materiálem výroby je lehké keramické kamenivo Liapor. Nahrazujeme jím běžné kamenivo v celém našem sortimentu. Kamenivo Liapor vyrábíme výpalem a expandací třetihorních jílů v rotačních pecích. Vznikají tak keramické perly Liapor, u nás také známé ...