Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Suché plovoucí podlahy šetří čas

Vyrovnání podlahy suchou cestou vyžaduje ve srovnání s jinými podlahovými systémy minimum času pro realizaci. Oproti podlahám betonovým mají výrazně nižší hmotnost a jsou krátce po provedení pochozí. Hodí se tedy pro rekonstrukce bytů ve starších domech, ale i v novostavbách.

Suchá plovoucí podlaha se skládá z vyrovnávacího podsypu a sádrokartonových nebo sádrovláknitých desek. Volba typu desek záleží především na tom, jakým způsobem bude podlaha zatěžována. Sádrovláknité desky jsou pevnější a odolnější vůči vlhkosti, to znamená, že je možné je instalovat jak v koupelnách, tak na zatěžovaných chodbách nebo kancelářích. Oba typy desek se hodí pro uložení podlahového vytápění.

Perfektně rovný podklad

Než se ale může přistoupit k pokládce desek, je zapotřebí mít připravený perfektně vyrovnaný podsyp. Původní podklad ve staré podlaze bývá různý, nejčastěji je jím betonová mazanina, ale ve starých domech a v podkrovích se po odkrytí starších prken obvykle objeví škvára. Tento starý násyp je potřeba odstranit a pro vyrovnání podkladu použít podsyp z Liaporu frakce 1–4 mm. Liapor známe pod jménem keramzit, jedná se vlastně o keramické kamenivo, které se vyrábí expandováním jílu, což znamená, že se jedná o čistě přírodní materiál. Kuličky z Liaporu mají několik zajímavých vlastností. Předně jsou lehké (500 kg/m3), takže zbytečně nezatíží stávající konstrukci, což je velká výhoda zejména v podkroví a ve starých domech. Liapor mát také výborné tepelně-izolační vlastnosti a pomáhá zlepšit kročejový útlum. V případě vysokých požadavků na akustické vlastností konstrukce nové podlahy se může do skladby mezi Liapor a podlahové desky použít kročejová izolace v tloušťkách obvykle do cca 30 mm.

Liapor vyrovná vše

Při realizaci vyrovnávacího podsypu z Liaporu musíme počítat s tím, že tloušťka vyrovnávací vrstvy musí být minimálně 20 mm. Naopak směrem nahoru nejsme prakticky omezeni, takže lze Liaporem srovnat nejen velké nerovnosti, ale vyplnit například i mezery mezi trámy, klenbami apod. Před aplikací Liaporu na původní podklad se nejprve položí separační fólie z netkané geotextilie. Při aplikaci se Liapor hutní a vyrovnává ručně, klasickou latí s pomocí vodováhy. Podlahové desky pak klademe obvykle systémem pero drážka na vyrovnaný podklad z Liaporu. Podlahu klademe od konce místnosti směrem „ven ze dveří“ s přesazením podélných i příčných spár. Desky se samozřejmě lepí, a nakonec se ještě prošroubují. Tím zaručíme potřebnou pevnost a tuhost konstrukce. Spáry mezi deskami se přetmelí vhodným tmelem.


Stará očištěná podlaha

Aplikace podsypu z Liaporu

Zpracování podsypu z Liaporu


Detail zpracování podsypu z Liaporu

Zpracování podsypu z Liaporu

Hotová suchá podlaha s vytmelenými spárami čeká na finální nášlapnou vrstvu

Suchá a rychlá

Velkou výhodou této technologie je, že podlahu je prakticky ihned po zaschnutí tmelu možné používat. Což obvykle trvá 12 hodin. Protože se jedná o suchý proces, nezatěžujeme stávající konstrukci další vlhkostí. V podstatě lze říci, že za jeden den lze podlahu v běžné místnosti bez problémů realizovat a druhý den pokládat finální nášlapnou vrstvu. Tuto konstrukci lze úspěšně použít i do koupelen, jen se nesmí zapomenout na správně provedenou hydroizolaci. Před aplikací nášlapné vrstvy, například dlažby, je dobré pamatovat na penetraci sádrokartonových desek. Finální nášlapnou vrstvou může být samozřejmě dřevěná plovoucí podlaha, dlažba, vinyl, koberec a podobně.

Liapor pro suché plovoucí podlahy zakoupíte v e-shopu obchod.liapor.cz.


LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
logo LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.

Klíčovým materiálem výroby je lehké keramické kamenivo Liapor. Nahrazujeme jím běžné kamenivo v celém našem sortimentu. Kamenivo Liapor vyrábíme výpalem a expandací třetihorních jílů v rotačních pecích. Vznikají tak keramické perly Liapor, u nás také známé ...