Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Plechové střechy, oplechování budov a ostatní kovové podklady ochrání SOKRATES TITAN

Včasná a důkladná povrchová ochrana kovových střech a oplechování budov vhodnou nátěrovou hmotou je zárukou k dosažení očekávané životnosti celé krytiny. Firma BUILDING PLAST spol. s r.o., která na trh dodává nátěrové hmoty pod obchodní značkou SOKRATES®, vám nabízí nátěrovou hmotu TITAN, vysoce kvalitní produkt, který se vyznačuje aktivní adhezí k podkladu.

TITAN je určen nátěrům pozinkovaných, hliníkových, titanzinkových, měděných a mosazných podkladů, které se vyskytují v různých kombinacích na plechových střechách a na oplechování budov. Používá se na nové nebo starší podklady. TITAN je jednovrstvá barva. To znamená, že dva nátěry jsou již konečným nátěrem. TITAN, i když není typickou antikorozní barvou, má antikorozní vlastnosti. Přesto čistě u železných podkladů je nutné jako základ použít základní antikorozní barvu SOKRATES® Anticor.

SOKRATES® TITAN je vyroben na bázi zcela nových generací pryskyřic, které splňují náročný požadavek na maximální adhezi k podkladu, rychlý nárůst zesíťování a maximální odolnost na povětrnostní vlivy. Zesíťování barvy a účinky promotorů adheze jsou dokonalé.

Povrch barvy je tvrdý, odolný na oděr, na střeše pochozí, a přitom zcela extrémně odolný na ohyb. Viz příklad nátěru olověných podkladů k temování střešních výstupů. Barva je rychle schnoucí a poskytuje dokonalé povrchy. Obsahuje inhibitory bleskové koroze a antikorozní pigmenty. Je určena pro venkovní a vnitřní prostředí.

Aplikace nátěrové hmoty – některé zásady:

Příklad nátěrového postupu – pozinkovaný podklad:

1. Odmaštění a očištění nečistot
2. 1x Sokrates TITAN 8 – 10 m2/1 kg
3. Zasychání 4 až 6 hodin
4. 1x Sokrates TITAN 8 – 10 m2/1 kg

Při dodržení všech zásad aplikace bude životnost nátěru minimálně 10 let.

Barvu neřeďte více jak 5 % vody. Pozor na nátěry horských chat s plechovými střechami. Nesmíme zapomenout na velké teplotní rozdíly na jižní, sluneční straně střechy a části přivrácené ke svahu, nebo k lesu. Po západu slunce v horském prostředí dochází k vysokému poklesu teplot a rosný bod se může vyskytovat již při + 8 °C až + 9 °C. Pokud neukončíme natírání střechy včas, do 16 hodin a barva nemá dostatek času na řádné zaschnutí, pak hrozí, že s nástupem večerního ochlazení, právě na odlehlé straně, může dojít k orosení povrchu a k jeho trvalému poškození. To má potom za následek popraskání a loupání barvy již po první zimě.

Dále platí obecná zásada, že podklad musí být odmaštěn a očištěn od mechanických nečistot. Aplikace se provádí štětcem, stříkáním nebo válečkem, za minimální teploty podkladu a ovzduší po celou dobu schnutí + 10 °C. Doporučená teplota pro aplikaci je v rozmezí od + 18 °C do + 20 °C. Nesmíte nikdy natírat při plném letním slunci, kdy povrchová teplota střechy je vyšší jak 30 °C až 50 °C. Při této teplotě nelze nátěr prakticky ani roztírat a příliš rychlé zaschnutí povrchu nezajistí vytvoření kvalitního filmu s požadovanou adhezí. Zaschnutí pro manipulaci – pochozí – je dle teploty a vlhkosti ovzduší po 2 až 4 hodinách. Příchod deště bez poškození nátěru je až po odpaření veškeré vody. Podle teploty za 4 až 8 hodin.

Bližší informace získáte na www.barvy-sokrates.cz.

SOKRATES® TITAN – vodou ředitelná barva na kovové střechy a oplechování budov dlouhodobě odolává povětrnostním vlivům.
SOKRATES® TITAN – vodou ředitelná barva na kovové střechy a oplechování budov dlouhodobě odolává povětrnostním vlivům.
SOKRATES® TITAN – vodou ředitelná barva na kovové střechy a oplechování budov dlouhodobě odolává povětrnostním vlivům.

SOKRATES® TITAN – vodou ředitelná barva na kovové střechy a oplechování budov dlouhodobě odolává povětrnostním vlivům.
BUILDING PLAST spol. s r.o.
logo BUILDING PLAST spol. s r.o.

Český výrobce vodou ředitelných barev, laků a lazur na dřevo, kov a minerální podklady na tuzemský i zahraniční trh dodává nátěrové hmoty pod komerčním názvem SOKRATES. Více než dvacetileté zkušenosti se dřevem systematicky zhodnocuje ve svých produktech ...