Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Renovace oken a dveří barvami Sokrates

Okna a dveře jsou jedny z nejdůležitějších stavebních částí domu. Vysoká frekvence používání je příčinou jejich častého mechanického poškození, včetně povrchové úpravy. Okna a vchodové dveře musí odolávat značnému, neustále se měnícímu rozdílu teplot a vlhkosti prostředí mezi interiérem a exteriérem.

Tepelné a vlhkostní rozdíly způsobují rozměrové změny ve dřevě, které se projevují ve zvýšeném namáhání povrchové úpravy a urychlují stárnutí – degradaci nátěru, až do stavu, kdy bude nezbytné provést renovaci nátěru.

První zásada pro renovaci nátěru:

renovace nátěru musí být provedena včas, kdy ještě nedošlo k úplnému zničení nátěru, jeho loupání a poškozovaní dřeva, které se projeví zešednutím povrchu. Změna barvy dřeva svědčí o jeho rozsáhlém poškození. Důležité je vědět, že dřevo se skládá především z celulózy 40-50 % a ligninu 20-30 % a ostatních složek dřeva. Ve stavu zešedlého povrchu došlo vlivem působení slunce a vody ke zničení a vyplavení ligninu, organické hmoty, která tvoří výplň v celulóze a zajišťuje tak pevnost dřeva. Zešedlé dřevo má další nepříjemnou vlastnost, a to zvýšenou nasákavost na vodu. Proto je důležité tuto část dřeva odstranit obroušením.

Druhou zásadou

je zvolit správný postup renovace. Nejméně pracné a nákladné, je přistoupit k renovaci včas, kdy povrch nátěru není ještě do hloubky poškozený a nedochází k jeho loupání. Zde stačí brusnou houbičkou o velikosti zrna 100 až 120 povrch starého nátěru přebrousit a nátěr obnovit novým topcoatem. Postup opravy je stejný u krycích emailu i lazur. Značka SOKRATES®, která se specializuje již 25 let na povrchovou úpravu dřeva doporučuje, použít k vrchnímu nátěru SOKRATES® email Professional v jedné až dvou vrstvách. Podle a stavu spodního nátěru. Email professional je určen především pro profesionální povrchovou úpravu oken a vchodových dveří. Poskytuje dokonalý sametový povrch, příjemný na omak, se snadnou omyvatelností a s vysokou životností. Je elastický a současně dostatečně tvrdý. Při běžném používání oken a dveří velmi dobře odolává běžnému mechanickému namáhání.

Ze starých dveří nové? Podívejte se jak na to

Při opravě povrchu lazury doporučuje stejný postup s použitím SOKRATES® Lazuritu PLUS, silnovrstvé lazury, nebo Sedlácké barvy v odstínu lazury. U lazur musíte mít ale na paměti, že nový lazurovací nátěr částečně ztmaví spodní lazuru. Pokud k tomu nemá dojít, tak musíte k opravě použít méně probarvenou lazuru, zejména pokud bude vhodné aplikovat 2 vrstvy. Dokonalý rozliv uvedených produktů zajistí rovnoměrnost povrchu. Povrch bude opět příjemný na omak, odolný na běžný oděr a zajistí velmi dobrou životnost. Renovační nátěr je vhodné pravidelně 1x ročně ošetřit SOKRATES® Balzám.


Popraskaný a odlupující se starý nátěr musíte odstranit, nejlépe horkovzdušnou pistolí a zešedlé dřevo broušením. Oprava se potom bude u krycích barev skládat z SOKRATES® napouštědlo Speciál, základu SOKRATES® primer Alkyd a vrchního emailu. U silnovrstvých akrylátových lazur bude první nátěr představovat probarvené napouštědlo Speciál, na které se bude aplikovat vlastní silnovrstvá lazura. Pokud chcete hloubkovou penetraci, tak použijte místo napouštědla, slabovrstvou lazuru SOKRATES® Lazurit FORTE. Zasychá pomalu – uretanizovaná fermež. Vyvarujte se používání čirých lazur v exteriéru – snížená životnost. Pokud je dřevo u lazur již tmavé a bude problém s novým odstínem, tak na očištěné dřevo, nebo přímo lazuru, nanesete Sedláckou barvu odstín 0660 nebo 0605. Po jejím řádném zaschnutí nanesete dvě vrstvy nového odstínu. Tak libovolně změníte tmavý odstín lazury na světlý. Výsledek bude velmi pěkný. SOKRATES® Sedlácká barva zásadně nevyužívá napouštědla ani primery. Aplikuje se vždy přímo na podklad. Podkladem může být i kov. Samotné železo musí být opatřeno antikorozním barvou. Sedlácká barva má dokonalou adhezi k různým podkladům s pomalým zasycháním.

Více informací naleznete na www.barvy-sokrates.cz.


BUILDING PLAST spol. s r.o.
logo BUILDING PLAST spol. s r.o.

Český výrobce vodou ředitelných barev, laků a lazur na dřevo, kov a minerální podklady na tuzemský i zahraniční trh dodává nátěrové hmoty pod komerčním názvem SOKRATES. Více než dvacetileté zkušenosti se dřevem systematicky zhodnocuje ve svých produktech ...