Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Prodloužení metra A ve stanici Nemocnice Motol s produkty Knauf Tiefbau Sanierung

V roce 2015 by měl být zprovozněn nový prodloužený úsek pražského metra A o 4 stanice: Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol. Společnosti Knauf se podařilo na této významné stavbě uplatnit materiál pro sanace betonových konstrukcí ze skupiny Tiefbau Sanierung (TS) jako vyrovnání a doplnění podkladu pod velkoformátový obklad 3 × 1 m ve stanici Nemocnice Motol.

TS 425 25 kg. Knauf Tiefbau Sanierung
TS 425 25 kg

Vzhledem k opravdu velkým rozměrům keramického obkladu při tloušťce pouze 3 mm byl kladen velký důraz na rovinatost podkladu. Odbedněné betonové stěny tyto přísné požadavky nesplňovaly, a proto objednatel hledal příhodný materiál, který by byl vhodný pro tento typ aplikace. Požadavky bylo potřeba splnit jak ve zmíněné otázce rovinatosti, tak z pohledu větší odtrhové pevnosti (> 1 MPa). Z důvodu velkých ploch (cca 2000 m2) bylo potřeba použít strojní aplikaci volně ložené směsi s minimálním odpadem. Tyto požadavky beze zbytku splňuje mokrý torkret Knauf TS 425.

Betonový povrch byl před aplikací opískován, takže nebylo nutné použití adhezního můstku. Stačilo jej pouze dostatečně navlhčit. Stříkání torkretu probíhalo do připravených omítníků s rastrem 3 m. Tloušťky aplikace se pohybovaly ve velkém rozmezí od 8 do 60 mm. V případě větších tlouštěk bylo nutné aplikaci rozdělit na dvě vrstvy. Stříkání torkretu se uskutečnilo také přímo nad kolejištěm, přičemž ke spokojenosti hlavního dodavatele dokázala aplikační firma udržet minimální odpad. Dalším velmi zajímavým poznatkem této realizace bylo praktické prověření možnosti dopravovat suchou směs i na vzdálenost 150 metrů, a to při místy problematickém podélném sklonu hadic. Je na místě, abych zde poděkoval naší půjčovně strojů za rychlé dodání a flexibilitu při školení k plné spokojenosti zpracovatele i hlavního dodavatele.

Na závěr bych rád vyzdvihl skvělou spolupráci se zpracovatelem materiálu, tedy společností TH System, která dlouhodobě a úspěšně s naší společností spolupracuje.

Vzhledem k tomu, že požadovaná maximální vlhkost 3,5 % nastala již po 14 dnech po skončení nástřiku, bylo přistoupeno k lepení obkladu již po této krátké technologické pauze.

Protože se náš materiál při obkládání stanice (hotovo zhruba 40 % všech ploch) osvědčil, je zde vysoká pravděpodobnost, že se TS materiály uplatní i v dalších stanicích. Tedy všude tam, kde odbedněné betonové plochy vykazují před obkládáním vysoký stupeň nerovností.

Stanice metra V.A. – Nemocnice Motol – Celkový pohled do stanice – přípravné práce – lešení. Knauf Tiefbau Sanierung
Stanice metra V.A. – Nemocnice Motol – Celkový pohled do stanice – přípravné práce – lešení
Příprava podkladu a omítníků. Knauf Tiefbau Sanierung
Příprava podkladu a omítníků
Detail povrchu TS 425 a lepení obkladů tl. 3 mm. Knauf Tiefbau Sanierung
Detail povrchu TS 425 a lepení obkladů tl. 3 mm

Strojní aplikace mokrého torkretu pomocí PFT G4 bez penetrace. Knauf Tiefbau Sanierung
Strojní aplikace mokrého torkretu pomocí PFT G4 bez penetrace
Volně ložený materiál – silo s TS 425 – 150 m od aplikace. Knauf Tiefbau Sanierung
Volně ložený materiál – silo s TS 425 – 150 m od aplikace

Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost Knauf Praha, s.r.o. je významným dodavatelem sádrokartonových stavebních systémů a materiálů, suchých maltových směsí a stavební chemie. Na českém trhu působí od roku 1992.