Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Realizační video: Knauf F 146 – suchá podlaha pro novostavby i pro rekonstrukce

Použití suché podlahy F 146 je ideálním řešením pro rychlou konstrukci podlahy, zejména u rekonstrukcí bytů, starých domů, ale velmi dobře se hodí pro novostavby. Je vhodná i pro systémy podlahového vytápění. Kromě rychlosti, která je nejpodstatnější, vyniká podlaha Knauf F 146 jednoduchou montáží, faktem, že přispívá ke snížení kročejového hluku, nehoří a dobře akumuluje teplo.

Podívejte se na postup práce při rekonstrukci podlahy v podkroví rodinného domu

Suchou podlahu Knauf F 146 s úspěchem uplatníte prakticky ve všech prostorách včetně bytových koupelen a chodeb. Je vhodná i pro systémy podlahového vytápění. Jako finální nášlapnou vrstvu lze na podlahu Knauf F 146 použít všechny typy plovoucích podlah, dále koberce, PVC, marmolea a pochopitelně i dlažbu (do formátu 30 × 30 cm).

Co potřebujete?

Do nákupního košíku materiálu je potřeba zahrnout především desky Knauf F 146, dále tmel Knauf FUGENFÜLLER LEICHT, tmel UNIFLOT, systémový obvodový pásek z minerální vlny pokud je podklad dřevěný, po podsyp prodyšnou vrstvu - geotextilie, vlnitý papír v roli, podsyp pro potřebnou podkladovou vrstvu a hřebíčky nebo sponky.

K montáži budete potřebovat nářadí, to znamená vodováhu, odlamovací nůž, kbelík na rozdělávání tmelu, rozdělávací nerezovou lžičku, nerezové zubaté hladítko (zub 4 mm), metr, pilu ocasku, kladívko, gumovou palici a brusnou mřížku včetně brousku na sádrokarton.

Montáž suché podlahy Knauf F 146 je snadná!

Nejprve je důležité změřit rovinnost podkladu a podle ní pak zvolit skladbu podlahy s vyrovnávacími vrstvami – nebo bez nich.

Pokud je podklad nerovný, lze pod suchou podlahu Knauf F 146 aplikovat vyrovnávací podsyp. Pod něj je nutno položit separační fólii, nejlépe z netkané geotextilie.Snížení kročejového hluku se dosáhne položením kročejové izolace – dřevovláknité podlahové desky tl. 10 až 20 mm na podsyp pod podlahu. Pro zateplení stropní konstrukce lze položit podlahu Knauf F 146 na EPS 150 S v tloušťce do 10 cm uložený na vyrovnávacím podsypu nebo na rovném podkladu. Pokud je podklad rovný lze vyrovnávací podsyp i s podkladní vrstvou vynechat.

Vyrovnávání nerovností hrubé podlahy suchým podsypem
Vyrovnávání nerovností hrubé podlahy suchým podsypem
Stažení suchého podsypu pomocí latí
Stažení suchého podsypu pomocí latí

Změřte si rozměry místnosti a respektujte rozměry desky 600 × 2000 mm a pravidlo nejmenšího dořezu 300 mm – to znamená, aby vám do poslední řady ke zdi nezbýval dořez menší než 300 mm.

Pokládka první vrstvy desek
Pokládka první vrstvy desek

Podlaha Knauf F 146 se klade od konce místnosti směrem ven, napřed pokládáte desky označené v montážním schématu písmeny (1. vrstva) a poté čísly (2. vrstva).

Rozmícháte sádrový tmel Knauf FUGENFÜLLER LEICHT s vodou v kbelíku pomocí rozmíchávací lžičky (návod naleznete na obalu tmelu Knauf FUGENFÜLLER LEICHT).

Pomocí rozmíchávací lžičky nanesete rozmíchaný tmel Knauf FUGENFÜLLER LEICHT na první vrstvu podlahových desek Knauf F 146 a celoplošně roztáhnete zubatým hladítkem tak, aby byla vrstva lepicího tmelu pokud možno stejnoměrná. Aplikujte pouze tolik tmelu, aby při stahování byly zuby opřeny o povrch desky. Nepřipravujte k lepení větší plochu, než jsou dvě desky.

Nanesení sádrového lepidla na první vrstvu desek
Nanesení sádrového lepidla na první vrstvu desek
Detail nanesení sádrového  tmelu Knauf FUGENFÜLLER LEICHT
Detail nanesení sádrového tmelu Knauf FUGENFÜLLER LEICHT

Na první vrstvu podlahy opatřené tmelem pokládejte druhou vrstvu podlahových desek Knauf F 146 opět s přesazením příčných spár o 300 mm. Po usazení první desky do vrstvy tmelu zkontrolujte rovinnost usazené desky pomocí vodováhy a v případě potřeby dorovnejte poklepáním pomocí gumové paličky nebo přitlačením rukou vlastní vahou.

Pokládka druhé vrstvy desek
Pokládka druhé vrstvy desek
Zajištění druhé vrstvy desek hřebíčky nebo sponkami
Zajištění druhé vrstvy desek hřebíčky nebo sponkami

Usazenou a srovnanou desku druhé vrstvy zafixujte pomocí podlahových hřebíčků 1,5 × 25 mm zatlučených ve čtvercových odstupech po 300 mm (to znamená, že na krátké straně budou hřebíčky 3 a na dlouhé straně bude hřebíčků 7) – na jednu desku tak potřebujete 21 hřebíčků. Pro lepší a jednodušší aplikaci hřebíčků si pořiďte modelářské kladívko s kulatým úderníkem. Při zatloukání hřebíčků na desce stůjte tak, aby byla zatížená. Druhou vrstvu desek lze také upevnit sponkováním. Postup je stejný.

Po dokončení celé místnosti (nebo po 12 hodinách po nalepení) a zajištění poslední desky lze spáry zatmelit pomocí sádrového tmelu Knauf UNIFLOTT.

Zatmelení druhé vrstvy desek
Zatmelení druhé vrstvy desek
Dokončená suchá podlaha
Dokončená suchá podlaha

Poté je podlaha připravena pro pokládání finálních nášlapných vrstev.

TIPY pro finální povrchové úpravy

Dlažba – použijte lepidlo třídy minimálně C2T-S1, např. Knauf FLEXKLEBER a před lepením dlažby podklad napenetrujte hloubkovou penetrací Knauf TIEFENGRUND.

Plovoucí podlaha, koberec – před pokládkou napenetrujte celou plochu podlahy nátěrem Knauf GRUNDIERUNG. Pod lamelové podlahy se doporučuje použít kročejově pohltivá folie.

Koupelna, prostory namáhané odstřikující vodou – na zatmelenou podlahu aplikujte hydroizolaci, (např. Knauf Tekutá hydroizolaci) a v případě potřeby použijte do rohů a spojů těsnící pásku.

Dřevěná podlaha - lepená nášlapná vrstva na bázi dřeva má max. doporučenou tloušťku 14 mm.

PVC a ostatní pružné tenkovrstvé finální nášlapné vrstvy - před jejich pokládkou je doporučeno podlahu celoplošně přestěrkovat, aby se zamezilo prokreslení spár do tenké krytiny. Použít lze např. sádrovou nivelační stěrku Knauf BP 4, která je vhodná nejen pro povrchovou úpravu suchých sádrokartonových či sádrovláknitých podlah, ale také pro případné vyrovnání podkladu v tloušťkách od 2 do 25 mm v interieru.

Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost Knauf Praha, s.r.o. je významným dodavatelem sádrokartonových stavebních systémů a materiálů, suchých maltových směsí a stavební chemie. Na českém trhu působí od roku 1992.