Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tmely Super Finish a Fill & Finish Light jsou primárně určeny pro tmelení sádrokartonu, omítek a betonů

Tmely Super Finish a Fill & Finish Light pod drobnohledem

Portfolio produktů Knauf Praha se v loňském roce rozrostlo o vysoce kvalitní tmely Sheetrock. Tyto špičkové tmely, jejichž původem jsou Spojené státy, jsou primárně určeny pro tmelení sádrokartonu, omítek a betonů. Vynikají zejména v jednoduchosti nanášení, a to v tenkých vrstvách, dále výbornou přilnavostí k podkladům, pomalu nabíhající závěrečnou pevností nutnou pro aplikaci malby či tapety, a navíc jsou velmi snadno brousitelné.

Super Finish 20 kg
Super Finish 20 kg
Fill & Finish Light 20 kg
Fill & Finish Light 20 kg

Postupně, jak jsme zařazovali jednotlivé produkty do nabídky, jejich popularita rostla.

Pro všechny, kdo objevili kouzlo těchto výjimečných tmelů, jsme připravili několik rad a tipů, které by mohly být k užitku.

 
 • Tmely jsou paropropustné (μ 15) a vysoce minerální. Mají vysoký obsah přírodních dolomitických vápenců, jemně mletých mastků a slídy. Obsah disperzních složek je výrazně redukován.
 • Tmely neobsahují těkavé organické sloučeniny, tzv. VOC.
 • Tmely mohou zmrznout při transportu. Je ověřeno a garantováno, že tmel může zmrznout max. 4× a až poté ztrácí své užitné vlastnosti.
 • Tmely je však nutno skladovat v temperovaném interiéru. Venkovní skladování není možné, protože tmel neodolá střídání teplot a mrazovým cyklům.
 • Před použitím je nutné tmel nechat prohřát v teplotě nad 10 °C.
 • Tmel je vždy nutno důkladně promíchat. Nejlépe patentovaným ocelovým nástavcem, při jehož použití se tmel promíchá všemi směry a nevytéká z kýble.
 • Ředění tmelu vodou není nutné. Při strojní aplikaci, případně pro lepení rohových profilů pomocí aplikátoru Hopper je možno přidat na 20kg kýbl max. 1 litr vody.
 • Podklad před aplikací tmelů musí být suchý, vyzrálý a odmaštěný. Všechny nesoudržné vrstvy musí být odstraněny, zejména staré hlinkové nátěry.
 • Podklad není nutno penetrovat. S výjimkou starých omítkových a štukových podkladů, případně pórobetonu, na tyto podklady je nutné použít zpevňující Hloubkovou penetraci.
 • Tmely jsou určeny pouze pro suchý interiér. Není vhodné je aplikovat na místa vystavená dlouhodobě vlhkosti převyšující 80 % (umývárny, sprchy, velkokapacitní kuchyně), v rodinných domech toto omezení není (kromě míst navazujících na sprchový kout a vanu).
 • Teplota podkladu a interiéru při aplikaci musí být vyšší než +10 °C.
 • Tmelení spár sádrokartonu je možné. Ideální je pro vyplnění AK hrany.
 • Základní tmelení HRAK hrany je možné, ale vyplněnou spáru s přetmelenou papírovou páskou je nutné nechat vytvrdnout do druhého dne.
 • Výztužnou pásku je nutno používat pouze papírovou. S papírovou páskou je spoj stejně pevný a odolný jako neporušený sádrokarton. S jiným typem pásky nedojde k pevnému a soudržnému spoji. Nepoužívejte skelné nebo samolepicí výztužné pásky.
 • Vždy dbejte na to, aby tmel byl celoplošně vtlačen do spáry a nanesen na podklad v min. tloušťce 1 mm. Na tento tmel položte papírovou pásku. Pokud má páska definovaný středový lom, musí hrana lomu směřovat do spáry. Povrch pásky tak vytvoří lehký průhyb (v), při opačné aplikaci pásky bude na povrchu boule (hrb).
 • Takto vlepenou pásku lehce přitlačte hladítkem, vytáhněte přebytečný tmel a přetmelte povrch. Nikdy nevybírejte tmel silou. Pod papírovou páskou musí zůstat min. 0,5 mm tmelu, aby došlo k soudržnému spoji. Povrch silou nevyhlazujte, pouze vyrovnejte, páska se během několika minut lehce zvlní (působením vlhkosti v tmelu) a s tmelem se propojí. Po vyschnutí tato zvlnění zmizí a páska se v tmelu dokonale vyrovná.
 • V případě snahy dokonale vyhladit tento spoj při základním tmelení spáry silou dojde k tomu, že páska bude položena na povrchu sádrokartonu téměř nasucho a nespojí se s povrchem desky. Vzniknou tak volná, dutá a vypouklá místa, která je nutno vyřezat, opět přetmelit a celoplošně přestěrkovat.
 • To samé platí pro lepení rohových profilů nebo ocelové pásky Metal Tape.
 • Pro snadnou aplikaci rohových profilů použijte aplikátor Hopper, který umožní snadné a rovnoměrné nanášení tmelu na rub jakéhokoli profilu s papírovým krytím.
 • Aplikátor Hopper vždy postavte na otevřený kýbl s tmelem, aby případné části tmelu odkapávaly přímo do kýble.
 • Zbytek namíchaného materiálu v aplikátoru Hopper lze ponechat pro další tmelení, ale celý aplikátor je nutné uzavřít do vzduchotěsného obalu. Nestačí pouze uzavřít víkem, protože by spodními otvory tmel zasychal.
 • Tmely je možné probarvit tekutým malířským pigmentem. Urychlit vysychání je možné pouze dobrým větráním a cirkulací vzduchu.
Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost Knauf Praha, s.r.o. je významným dodavatelem sádrokartonových stavebních systémů a materiálů, suchých maltových směsí a stavební chemie. Na českém trhu působí od roku 1992.