Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Se stěrkou Hydroizolace Exteriér 2K spolehlivě zaizolujete dlažbu nebo obklady na balkonech a terasách

Nová Knauf hydroizolace exteriér 2K

V oblasti stavební chemie pro pokládku obkladů a dlažeb uvádí firma Knauf na trh novou hydroizolační stěrku určenou zejména pro použití v exteriéru. Hydroizolace Exteriér 2K je kompozitní polymer-cementová stěrka, která slouží k vytvoření izolace pod keramickou dlažbou nebo obkladem na balkonech a terasách. Novou stěrku lze použít rovněž k odizolování vnějšího povrchu sklepních stěn, vlhkých prostor a opěrných zdí, dále k vnitřní izolaci bazénů a nádrží do hloubky 5 metrů. Nutno poznamenat, že hydroizolační vrstva neztrácí pružnost ani za mrazu a odolává teplotám do -40 °C. Hydroizolace Exteriér 2K je schopna překlenout dodatečně vzniklé praskliny v podkladu až do šíře 0,75 mm a chrání podklad před karbonatací.

Nová hydroizolační stěrka je určena nejen profesionálním obkladačům, ale vzhledem k snadné přípravě i koncovým spotřebitelům. Distribuována je v plastovém kbelíku 15,6 kg (12 kg suché složky a 3,6 kg kapalné složky). Toto balení vystačí na izolaci plochy cca 8 m², což odpovídá ploše menšího balkonu.


Balení - Knauf hydroizolace exteriér 2K

Pracovní postup a příprava podkladu pro aplikaci

Betonové mazaniny, omítky, zdivo s plnou spárou, stěny z betonu, pálených cihel a pórobetonů. Podklad musí být suchý, čistý, bez mastnot, solných výkvětů, nečistot, nesoudržných částí, bez biologického napadení, soudržný, pevný a nezmrzlý. Poškozený podklad (trhliny nad 0,8 mm a výtluky) je nutné předem vyspravit.

Nové omítky a betony musí být vyschlé. Odstraňte staré křehké a odlupující se vrstvy se slabou přilnavostí. Pórovité a savé podklady je nutno opatřit nátěrem Knauf Hloubková penetrace. Dilatační spáry, pracovní mezery, podlahové a stěnové spoje je nutné překrýt těsnicími páskami vloženými do první izolační vrstvy. Odtokové šachty a průchody trubek v podlaze opatřete těsnicími manžetami vloženými do izolačního nátěru.

Stěrka se připraví vsypáním 12 kg suché směsi (složka A) do 3,6 kg kapalné (složky B). Míchejte pomocí pomaluběžného míchadla (cca. 600 ot/min) po dobu min. 2 minuty, čímž se vytvoří homogenní malta.

Vrtuli míchadla držte neustále ponořenou pod hladinou malty, aby nedocházelo ke vnášení vzduchu do směsi. Poté nechte hmotu 2 minuty odstát a opět krátce zamíchejte. Doba zpracovatelnosti je min. 1 hodina. Přilévání dodatečné vody je možné v max. množství 0,2 litru na balení.

První vrstvu stěrky důkladně zapravte do podkladu, nejlépe hladítkem, případně kartáčem nebo štětcem s tvrdými chlupy. Druhá a další vrstvy se nanáší na předchozí vrstvu, po cca. 12 hod. (při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 50%) ocelovým či plastovým hladítkem v tloušťce max. 2 mm. Nižší teplota prodlužuje dobu zrání stěrky. Rohy, spáry a mezery je v průběhu nanášení první vrstvy třeba přetěsnit pružnou těsnící páskou.


Aplikace stěrky JKnauf Hydroizolace Exteriér 2K

Na zcela suchou izolaci je možné přímo lepit keramický obklad nebo dlažbu. K lepení keramických obkladů používejte pouze Knauf Flexkleber, nebo Flexkleber Weiss. Použité nářadí omyjte po práci neprodleně vodou.

U stěrky použité pro izolaci spodní části stavby je stavební výkop možno zasypat až po dokonalém vytvrzení (min. 7 dní), přičemž je nutno chránit vrstvu proti poškození např. cementovou omítkou, ochranným potěrem, tepelně izolačními deskami, nopovými fóliemi s geotextilií, nebo jinými mechanicky odolnými vrstvami. Vrstva musí mít v každém místě stejnou tloušťku doporučenou pro předpokládané namáhání vlhkostí, viz Technický list Knauf hydroizolace exteriér 2K - tabulka.

Technické údaje
Charakter namáhání izolace Počet vrstev Minimální tloušťka
vrstvy
Spotřeba kg/1m²
(orientační)
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové povrchové vodě 2 min. 2 mm 3,4
Izolace nadrží a bazénů 3 min. 3 mm 5,1
Základní charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické
specifikace
Počáteční tahová přídržnost ≥ 0,5 MPa EN 14891
Tahová přídržnost po kontaktu s vodou ≥ 0,5 MPa EN 14891
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí ≥ 0,5 MPa EN 14891
Tahová přídržnost po cyklickém zmrazování/rozmrazování ≥ 0,5 MPa EN 14891
Vodotěsnost Žádný průnik EN 14891
Schopnost přemostění trhliny v běžných podmínkách ≥ 0,75 mm EN 14891
Schopnost přemostění trhliny za nízké teploty ≥ 0,75 mm EN 14891
Schopnost přemostění trhliny za velmi nízké teploty ≥ 0,75 mm EN 14891
Tahová přídržnost po kontaktu s chlorovanou vodou ≥ 0,5 MPa EN 14891
Tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou ≥ 0,5 MPa EN 14891
Uvolňování nebezpečných látek splňuje 4.2 EN 14891
Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost Knauf Praha, s.r.o. je významným dodavatelem sádrokartonových stavebních systémů a materiálů, suchých maltových směsí a stavební chemie. Na českém trhu působí od roku 1992.