Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vytvoření společného podniku koncernu KNAUF s LB Minerals, členem koncernu Lasselsberger

Knauf rozšiřuje své aktivity

Dynamický rozvoj společnosti Knauf, který byl v posledních letech provázen na jedné straně pravidelným rozšiřováním portfolia vlastních výrobků, včetně převzetí některých dalších významných značek v oblasti stavebních hmot, a na druhé straně stabilní ekonomickou situací firmy, doznal dalšího významného kroku. Knauf nyní uzavřel smlouvu o vytvoření společného podniku s firmou LB Minerals, a.s., konkrétně se jedná o kapitálový vstup do společnosti LB Perlit, s.r.o., u které se tímto krokem navýšilo základní jmění na 6 600 750 EUR. V této souvislosti došlo rovněž ke změně názvu firmy na LBK Perlit, s.r.o. Společnost LBK Perlit, s.r.o. bude provozovat těžbu surového perlitu ve dvou lokalitách na Slovensku a jeho následné zpracování.

Současný jednatel firmy Knauf Praha a Knauf Bratislava – Ing. Radek Bedrna byl jmenován druhým jednatelem firmy LBK Perlit, společně s Ing. Jánem Mendelem.

V rámci nově uzavřené smlouvy o spolupráci se obě strany zavázaly během roku 2015 vybudovat novou technologii pro zpracování surového perlitu a výrobu expandovaného perlitu. Vznikne tak jeden z nejmodernějších technologických provozů tohoto druhu na světě. Důraz bude kladen zejména na výrobu většího množství přesnějších frakcí tohoto materiálu, tak abychom maximálně vyhověli požadavkům zákazníků.

Perlit nachází široké uplatnění v mnoha odvětvích stavebního průmyslu, zejména pak při výrobě izolací, speciálních betonů, samonivelačních potěrů, ale i v oblastech zemědělství, farmacie a potravinářství.

Knauf Praha, spol. s r. o., www.knauf.cz

Knauf Praha, spol. s r. o., se specializuje zejména na výrobu a prodej sádrokartonových stavebních systémů a materiálů včetně veškerého příslušenství. Značka Knauf se tak od roku 1992, kdy vstoupila na český stavební trh, stala synonymem pro celou oblast suché výstavby. Společnost Knauf je rovněž významným producentem materiálů v oblasti výstavby podlah, protipožárních příček a podhledů, sádrových omítek, fasádních systémů, revitalizace železobetonových konstrukcí apod. V portfoliu výrobků nechybí velmi široká oblast stavební chemie a suchých maltových směsí. Značka Knauf byla vždy spojována s vysokou kvalitou produktů a nadstandardním odborným servisem včetně poradenství a odborného zaškolování svých partnerů.


Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...