Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Rekonstrukce mostu ve Svoru s materiály Knauf TS pro sanaci železobetonových konstrukcí

Rekonstrukci mostu ve Svoru prováděla firma SaM silnice a mosty, Česká Lípa za využití produktů řady Knauf TS – materiály na sanaci železobetonových konstrukcí. V požadavku investora byla oprava železobetonové plochy opěrky mostu a vytvoření povrchové struktury špric. Byl navržen technologický postup založený na využití vlastností produktů Knauf TS (Tiefbau Sanierung).

Kompletní rekonstrukce mostu Svor I/9 9-058 obsahovala odstranění mostovky a sanaci opěr včetně ochranných nátěrů stěn. Tato rekonstrukce byla zajímavá zejména použitím materiálů.

Jednalo se o reprofilační maltu TS 220 zpracovanou strojně za použití stroje PFT G4 a následného nátěru TS 710 Penetrace a TS 710 RAL 7046, odstín televizní šedá. Rekonstrukce začala mechanickým odstraněním nepřídržných částí za použití pneumatického kladiva. Následovalo očistění sanované plochy tlakovou vodou. Na obnaženou výztuž byl štětkou nanesen adhezní můstek TS 110, aby došlo k ochraně a zamezení oxidace oceli díky změně pH. V tomto případě je použití tohoto materiálu zcela nezbytné. Metodou strojně stříkané reprofilační malty TS 220 strojem PFT G4 byla následně nastříkána vrstva produktu TS 220 v tloušťce min. 2–3 cm.

Tato malta je součástí systému pro sanace železobetonových konstrukcí a může být použita bez spojení s adhezním můstkem TS 110, jelikož díky komprimaci vznikající při strojní aplikaci tohoto produktu dochází k vysokým pevnostem tohoto materiálu. Na tento povrch se nepoužila finální minerální jednosložková stěrka TS 310 na tloušťky 2–5 mm, ale na povrch se strojně nanesl produkt TS 220 tak, aby vytvářel vzhled špricovaného povrchu. Výhodou strojního provádění nástřiku reprofilační malty je jeho rychlé zpracování a v tomto případě to bylo 11 t za jeden den, čímž se zvýšila produktivita práce.

Dalším krokem byla hydrofobizace povrchu produktem TS 710 Penetrace. Tento materiál na bázi silikonu má hydrofobní a zpevňující účinek. Do betonu proniká do vrstvy 11 mm a tím splňuje požadavky normy na nátěry OS A (OS 1), S 1 a TKP 31. Použitím výrobku TS 710 Penetrace byl splněn požadavek oborové normy ŘSD, která má vyšší hloubku průniku penetrační látky do betonu, tzn. vyšší než 10 mm. ČSN EN 1054.2 požaduje nižší než 10 mm.

Použitím těchto materiálů a dodržením správných technologických postupů se podařilo zlepšit původní stav a zvýšit životnost sanovaných ploch mostu. Využitím TS technologií a strojního vybavení firmy Knauf se zvýšila produktivita práce snížením časové náročnosti zadaného úkolu.

Základní údaje a použité materiály

Adhezní můstek a ochrana výztuže TS 110

Balení 25 kg
Zrnitost: 0–0,5 mm
Spotřeba: cca 2 kg na m2 při tloušťce 1 mm
Barva: šedá
Doba zpracování: cca 30 min.

Minerální jednosložková reprofilační malta TS 220

Balení 25 kg
Zrnitost: 0–2 mm
Spotřeba 2,1 kg na m2 při tloušťce 1 mm
Barva: šedohnědá
Doba zpracování: cca 30 min.

Nátěr TS 710 Penetrace

Balení 8 kg
Spotřeba: 0,2 kg na m² při hydrofobním a zpevňujícím nátěru
Barva: bezbarvá

Nátěr TS 710, odstín RAL 7046 (televizní šedá)

Balení 10 kg
Spotřeba: 0,2 kg na m² na vrstvu, počet vrstev 2
Barva: RAL 7046

Galerie
Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...