Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odvětrávaná fasáda s cementovými deskami Knauf AQUAPANEL OUTDOOR

Vlastní konstrukce nové budovy Domova důchodců v Proseči u Pošné je postavena, vzhledem k půdorysnému tvaru a statickým požadavkům dvoupodlažního objektu, z vápenopískových bloků v kombinaci se železobetonovými monolitickými sloupy se založením na průběžných betonových základových pasech. Speciální požadavky byly kladeny na fasádu objektu.

Domov důchodců v Proseči u Pošné má svoji zajímavou historii. Poprvé byla na zdejším zámku zřízena ozdravovna pro důstojníky a jejich rodiny v roce 1938. Pak se zde ubytovala sovětská armáda, kterou vystřídali odboráři. No, a v roce 1953 došlo ke zřízení domova důchodců. Zámek má dodnes i přes mnohé stavební úpravy podobu z konce 19. století včetně veliké zahrady, kterou klienti do značné míry využívají. Celý areál nabízí služby třem skupinám klientů. Jedná se o Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Domov pro osoby se zdravotním postižením.

Kraj Vysočina začal v loňském roce s přístavbou nového pavilonu pro klienty se stařeckými demencemi (tzv. Alzheimer centrum), který by měl být dokončen na podzim tohoto roku. Celková investice se pohybuje okolo 66 milionů korun. Firma Knauf se na této stavbě podílí svými materiály, z nichž významnou roli sehrála deska AQUAPANEL OUTDOOR.

Konstrukce nové budovy domova důchodců

Vlastní konstrukce nové budovy je postavena, vzhledem k půdorysnému tvaru a statickým požadavkům dvoupodlažního objektu, z vápenopískových bloků v kombinaci se železobetonovými monolitickými sloupy se založením na průběžných betonových základových pasech. Stropní a zároveň střešní konstrukce objektu byla navržena jako železobetonová monolitická konstrukce. Vnitřní nenosné příčkové zdivo bylo vytvořeno přesnými pórobetonovými příčkovkami. Objekt je umístěn ve svahu a rovněž je částečně zapuštěn pod úrovní terénu. Je samozřejmě propojen se stávajícími budovami.

Speciální požadavky na odvětrání fasády

Speciální požadavky byly kladeny na fasádu objektu. Ta musela dle architektonického návrhu dodržet především vzhled fasády v kamenném obkladu. Důvodem pro realizaci odvětrávané fasády s cementovými deskami Knauf AQUAPANEL OUTDOOR bylo oddilatování obkladu fasády od nosné zděné konstrukce objektu, která byla opatřena kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Skladba fasády je řešena tím způsobem, že na obvodové zdivo tl. 250 mm byla ukotvena minerální izolace tloušťky 200 mm. Následovaly svisle kladené hliníkové L profily kotvené hliníkovými kotvami, tento rošt vytvořil provětrávanou vzduchovou mezeru šířky 50 mm, přičemž rozteč nosníků byla navržena na 600 mm. Na profily se instalovala jedna deska Knauf AQUAPANEL OUTDOOR 12,5 mm. Následoval tmel a výztužná páska do spár. Na takto připravenou desku byla aplikována celoplošná stěrka o tloušťce min. 5 mm s vloženou výztužnou tkaninou. Stěrka byla opatřena penetrací, z důvodu spolehlivé aplikace kamenných obkladových pásků tl. 10 až 30 mm (zatížení max. 40 kg/m2) s dilatačními úseky.

Aplikace cementových a sádrokartonových desek

Stojí za to připomenout, že cementové desky Knauf AQUAPANEL OUTDOOR jsou 12,5 mm silné, 900 mm široké a 2400 mm (2500 mm) dlouhé. Jsou vyrobeny z portlandského cementu s příměsemi kameniva a z obou stran armovány tkaninou ze skelných vláken. Konce desek jsou opatřeny řeznou hranou, přičemž hrany desky jsou zesíleny. Desky AQUAPANEL OUTDOOR jsou určeny především pro venkovní použití, protože velmi dobře odolávají náročným povětrnostním podmínkám.

Pro dokončení všech interiérových místností jsou v objektu nové přístavby rovněž používány sádrokartonové desky Knauf, a to především v konstrukcích podhledů na pokojích klientů a u sociálních zařízení. Pro výběr materiálů, typů desek a konstrukcí hrála roli nejen požární odolnost, ale samozřejmě také akustický komfort, který byl vzhledem k charakteru pokojů rovněž velmi důležitý.

Na historický zámek navazuje výstavba nového pavilonu s provětrávanou fasádou a kamenným obkladem.
Na historický zámek navazuje výstavba nového pavilonu s provětrávanou fasádou a kamenným obkladem.
Detail fasády.Citlivé napojení nového pavilonu na starý zámek – pro novou fasádu byly použity desky Knauf AQUAPANEL OUTDOOR.Detail fasády. Citlivé napojení nového pavilonu na starý zámek – pro novou fasádu byly použity desky Knauf AQUAPANEL OUTDOOR.
Uvnitř objektu najdeme další konstrukce z desek Knauf – například podhledy v jídelně.
Uvnitř objektu najdeme další konstrukce z desek Knauf – například podhledy v jídelně.
Adresa: Proseč u Pošné
Investor: Kraj Vysočina
Generální dodavatel: PKS Stavby, a. s., Žďár nad Sázavou
Architektonický návrh: Senior Holding, s. r. o.
Projektant: Projekt Centrum Nova, s. r. o., Pelhřimov
Použité materiály Knauf: AQUAPANEL OUTDOOR
Zpracovatel materiálů Knauf: DOPOS, s. r. o.
Realizace: 5/2014–10/2015

Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...