Zajímavé stavební detaily a technická řešení suché výstavby v budově AVIATICA

Datum: 22.3.2016  |  Organizace: Knauf Praha s.r.o.  |  Firemní článek

Nové administrativní centrum Aviatica se pyšní nejen dokončenou fasádou a okolím, ale i mnoha zajímavými detaily, které vypadají nenápadně, a přesto dobře fungují. Pojďme se společně podívat, jak zdánlivě jednoduché a na pohled samozřejmé části stavby v sobě skrývají technický a rukodělný um.

Knauf Praha s.r.o.
Mladoboleslavská 949
197 00 Praha 9 - Kbely

tel.:844 600 600, 272 110 111
e-mail:
web:www.knauf.cz
Aviatica
 

Přestože při pohledu zvenčí objekt vypadá hotově, ve skutečnosti tomu tak není. Hotové jsou veřejné prostory, recepce, přístupové a únikové chodby, toalety. Vnitřní dispozici svých pronajatých prostor si určuje každý klient sám, a proto bude každá nájemní jednotka originálním řešením prostoru i designu.

Jaké možnosti v současné moderní výstavbě nabízí suchá výstavba? V centru Aviatica najdeme velmi zajímavé detaily a prostorová řešení.


Vstupní recepce vyvolává dojem, jako by po sádrokartonovém podhledu a stěnách stékaly kapky roztaveného kovu. Světla se střídají s výústky vzduchotechniky a na první pohled vypadá prostor velice zajímavě. Když si ale uvědomíme, že stěny i podhled se díky těmto efektům defacto skládají z jednotlivých pruhů na nezávislých nosných konstrukcích, oceníme, že všechno lícuje a dělá dojem celistvosti.

 
Zakončení příčky u skleněné fasády
Zakončení příčky u skleněné fasády
Schodiště

Některé detaily běžný člověk vůbec nevnímá, bere je jako nedílnou součást stavby, jako samozřejmost. Takové zakončení příčky u skleněné fasády. Není to moc vidět, přesto to musí být provedeno kluzně, protože vlivem teplotních změn se fasáda pohybuje, a kdyby k ní byla příčka uchycena na pevno, trhal by se spoj mezi konstrukcemi. Navíc napojení musí být pokud možno i zvukotěsné, aby se hluk nepřenášel mezi kancelářemi. Paždíky fasády vypadají sice robustně, ale jsou to komorové profily konstruované tak, aby jimi zvuk nepronikal zvenku dovnitř, případně naopak. Ale co se týče zvukové ochrany v příčném směru, není skoro žádná. A proto se paždík fasády zapouští relativně hluboko do příčky, aby propouštěl co nejméně zvuku na druhou stranu kanceláře.

Tady tvoří jednu stranu schodiště prosklená stěna, která je nasvícená po celé délce světlem shora. Osvětlení je osazeno v sádrokartonovém podhledu sledujícím tvar schodišťových ramen. Opět standardní situace, kdy vše vypadá samozřejmě a jednoduše, ale opak je pravdou. Podhled na schodišti je rozdělen světlem na dvě části, které musí být v rovině, jinak je to okamžitě vidět.

Žaluzie u kulaté fasády
Žaluzie u kulaté fasády

Zůstaňme ještě u zajímavých detailů, které vypadají nenápadně, a přesto dobře fungují. Například „kastlík“ na žaluzie u kulaté fasády vypadá čistě a elegantně. Je to ale i spojnice dvou úrovní podhledů, takže musí být všude stejně vysoký a rovný, aby to oku lahodilo. To vše samozřejmě v zakřiveném provedení, které sleduje tvar kulaté fasády.

Podhledy
Podhledy

Podhledy jsou ze sádrokartonu kombinovaného s minerálními podhledy. Vypadá to jednoduše, ale minerální podhledy tvoří jednotlivá pole celých kazet, která jsou kolmá na fasádu. No, a protože je fasáda kulatá na všechny strany, jsou i obrazce z minerálových kazet zdánlivě neuspořádané s orientací kolmic na fasádu se striktním dodržením pravoúhlosti polí, aby bylo možno kazety vložit v celém formátu. Aby to nebylo tak jednoduché, rastr pro minerál není standardní šíře 25 mm, ale je to ten zúžený typ 15 mm. Vyměření těch obrazců není vůbec jednoduché a měřit se musí opravdu přesně.

Při pohledu na chodby z recepce zaujme opět zaoblený tvar korespondující se zaoblením celé budovy. Stěny po stranách jsou zdobeny osvětlovacími rampami s led osvětlením.
Při pohledu na chodby z recepce zaujme opět zaoblený tvar korespondující se zaoblením celé budovy. Stěny po stranách jsou zdobeny osvětlovacími rampami s led osvětlením.
I chodby mezi vestavěnými kancelářemi sledují tvar budovy. Vše se sbíhá do neviditelného úběžníku, který je dán tvarem fasády. Proto se tady pravé úhly hledají velice obtížně. Stěny na chodbách, byť vypadají, že jsou z obyčejného sádrokartonu, jsou pevnější, než se na první pohled zdá. Skládají se totiž z masivních desek Knauf Massivbauplatte tl. 25 mm, které jsou kladeny na ležato, a sádrokartonových desek Knauf standardního formátu kladených klasickým způsobem – tedy nastojato. Výsledkem je velice houževnatá konstrukce předsazené stěny.
I chodby mezi vestavěnými kancelářemi sledují tvar budovy. Vše se sbíhá do neviditelného úběžníku, který je dán tvarem fasády. Proto se tady pravé úhly hledají velice obtížně. Stěny na chodbách, byť vypadají, že jsou z obyčejného sádrokartonu, jsou pevnější, než se na první pohled zdá. Skládají se totiž z masivních desek Knauf Massivbauplatte tl. 25 mm, které jsou kladeny na ležato, a sádrokartonových desek Knauf standardního formátu kladených klasickým způsobem – tedy nastojato. Výsledkem je velice houževnatá konstrukce předsazené stěny.

Mezi jednotlivými nájemními prostory byl použit nový typ bezpečnostních příček Knauf RC3, a to typ W 353. Sádrokartonovou konstrukci tvoří standardní profily se zvýšenou hustotou a speciální desky Knauf Massivbauplatte tl. 25 mm. A protože jsou desky široké pouze 625 mm, kladou se na rastr v podélném směru. Celé to má výdrž, jakoby byl v příčce ocelový plech. Průlomová doba odpovídá klasifikaci RC3.

Mezi jednotlivými nájemními prostory byl použit nový typ bezpečnostních příček Knauf RC3, a to typ W 353. Sádrokartonovou konstrukci tvoří standardní profily se zvýšenou hustotou a speciální desky Knauf Massivbauplatte tl. 25 mm. A protože jsou desky široké pouze 625 mm, kladou se na rastr v podélném směru. Celé to má výdrž, jakoby byl v příčce ocelový plech. Průlomová doba odpovídá klasifikaci RC3.

 
Kromě bezpečnostních konstrukcí jsou zde k vidění i konstrukce akustické. Ty tvoří zpravidla příčky s použitím Diamantových desek, které na profilu CW 100 mají o cca 8 dB vyšší vzduchovou neprůzvučnost, než příčky s obyčejnými deskami. Ve hlukové hladině 45–50 dB se může pocitově zdát, že mají ale útlum více než dvojnásobný ve srovnání s obyčejnými příčkami. A protože desky Diamant jsou tak houževnaté, že nejdou ani ohýbat, musí se konstrukce, která sleduje tvar budovy, změnit z křivky na polygon. Působí to jako ohnutá příčka, ale ve skutečnosti je to složeno z jednotlivých plošek rovných částí příčky. Desky jsou kladeny na ležato, protože to vyžadoval tvar konstrukce.
Kromě bezpečnostních konstrukcí jsou zde k vidění i konstrukce akustické. Ty tvoří zpravidla příčky s použitím Diamantových desek, které na profilu CW 100 mají o cca 8 dB vyšší vzduchovou neprůzvučnost, než příčky s obyčejnými deskami. Ve hlukové hladině 45–50 dB se může pocitově zdát, že mají ale útlum více než dvojnásobný ve srovnání s obyčejnými příčkami. A protože desky Diamant jsou tak houževnaté, že nejdou ani ohýbat, musí se konstrukce, která sleduje tvar budovy, změnit z křivky na polygon. Působí to jako ohnutá příčka, ale ve skutečnosti je to složeno z jednotlivých plošek rovných částí příčky. Desky jsou kladeny na ležato, protože to vyžadoval tvar konstrukce.

Kromě bezpečnostních konstrukcí jsou zde k vidění i konstrukce akustické. Ty tvoří zpravidla příčky s použitím Diamantových desek, které na profilu CW 100 mají o cca 8 dB vyšší vzduchovou neprůzvučnost, než příčky s obyčejnými deskami. Ve hlukové hladině 45–50 dB se může pocitově zdát, že mají ale útlum více než dvojnásobný ve srovnání s obyčejnými příčkami. A protože desky Diamant jsou tak houževnaté, že nejdou ani ohýbat, musí se konstrukce, která sleduje tvar budovy, změnit z křivky na polygon. Působí to jako ohnutá příčka, ale ve skutečnosti je to složeno z jednotlivých plošek rovných částí příčky. Desky jsou kladeny na ležato, protože to vyžadoval tvar konstrukce.

Celá stavba je protkána požárními úseky, protože důraz na požární ochranu a bezpečnost je u budovy tohoto typu nezbytný. Většina požárních konstrukcí vůbec není vidět. Některé ale vidět jsou, a to například obklady nosné ocelové konstrukce. Na obrázku jsou pro jednu požární odolnost vidět dvě zcela odlišná řešení. Jedno je pohledové, vytvořeno pomocí technologie suché výstavby Knauf. Druhé zůstane skryto nad podhledem a je provedeno pomocí použití minerálních izolací. Tady je vidět, že při výběru požárních řešení existuje zpravidla vždy několik způsobů provedení a jde o to si správně vybrat. Proto existuje požární katalog Knauf, kde si vybere řešení i ten nejnáročnější klient.
Celá stavba je protkána požárními úseky, protože důraz na požární ochranu a bezpečnost je u budovy tohoto typu nezbytný. Většina požárních konstrukcí vůbec není vidět. Některé ale vidět jsou, a to například obklady nosné ocelové konstrukce. Na obrázku jsou pro jednu požární odolnost vidět dvě zcela odlišná řešení. Jedno je pohledové, vytvořeno pomocí technologie suché výstavby Knauf. Druhé zůstane skryto nad podhledem a je provedeno pomocí použití minerálních izolací. Tady je vidět, že při výběru požárních řešení existuje zpravidla vždy několik způsobů provedení a jde o to si správně vybrat. Proto existuje požární katalog Knauf, kde si vybere řešení i ten nejnáročnější klient.

Celá stavba je protkána požárními úseky, protože důraz na požární ochranu a bezpečnost je u budovy tohoto typu nezbytný. Většina požárních konstrukcí vůbec není vidět. Některé ale vidět jsou, a to například obklady nosné ocelové konstrukce. Na obrázku jsou pro jednu požární odolnost vidět dvě zcela odlišná řešení. Jedno je pohledové, vytvořeno pomocí technologie suché výstavby Knauf. Druhé zůstane skryto nad podhledem a je provedeno pomocí použití minerálních izolací. Tady je vidět, že při výběru požárních řešení existuje zpravidla vždy několik způsobů provedení a jde o to si správně vybrat. Proto existuje požární katalog Knauf, kde si vybere řešení i ten nejnáročnější klient.

Najdou se i místa na stavbě, kde se setkává několik druhů desek Knauf, protože je to styčník konstrukcí s různými vlastnostmi. Obyčejné bílé desky – dělící konstrukce bez zvláštních požadavků, červené desky – na první pohled viditelná protipožární konstrukce a modré desky Diamant – tak to je na první pohled vidět, že tady chtějí mít ticho, a proto se budují akustické konstrukce. Z běžných barev desek tu chybí už jenom zelená, kterou najdete nejčastěji v koupelnách a sociálních zařízeních.
Najdou se i místa na stavbě, kde se setkává několik druhů desek Knauf, protože je to styčník konstrukcí s různými vlastnostmi. Obyčejné bílé desky – dělící konstrukce bez zvláštních požadavků, červené desky – na první pohled viditelná protipožární konstrukce a modré desky Diamant – tak to je na první pohled vidět, že tady chtějí mít ticho, a proto se budují akustické konstrukce. Z běžných barev desek tu chybí už jenom zelená, kterou najdete nejčastěji v koupelnách a sociálních zařízeních.
Zalomení příčky podle dokumentace výrobce Knauf W11 – detail D 112 – D2. Při pohledu na tento rozdělaný detail je jasně vidět, že ten, kdo ho prováděl, to nedělal poprvé. Doufejme, že to nedělal ani naposled, protože řemeslníků tohoto typu na stavbách stále ubývá.
Zalomení příčky podle dokumentace výrobce Knauf W11 – detail D 112 – D2. Při pohledu na tento rozdělaný detail je jasně vidět, že ten kdo, ho prováděl, to nedělal poprvé. Doufejme, že to nedělal ani naposled, protože řemeslníků tohoto typu na stavbách stále ubývá.

Název stavby:AVIATICA
Stavebník:UNIQUE DEVELOPMENT s.r.o.
Generální projektant:Cigler Marani Architects, a.s.
Stavební manažer:PM Group CZ
Použité materiály Knauf:Systémy suché výstavby Knauf, sádrokartonové desky Knauf White, Red Piano, Knauf Green, Knauf Massivbauplatte, Diamant, Knauf Topas
Realizace:3/2014–6/2015 

Datum: 22.3.2016
Organizace: Knauf Praha s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


 
 

Aktuální články na ESTAV.czStát chce půjčit mladým rodinám na bydlení až dva miliony korunDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu Coneco