Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Novinka: spolehlivý systém Knauf Drystar High-Tech do vlhkých a mokrých místností

V dnešní době jsou konstrukce suché výstavby rozšířeny v mnoha oblastech stavebnictví. Proto jsou na jejich vlastnosti kladeny stále vyšší nároky a požadavky. Zejména na odolnost proti vlhkosti nebo vodě, akustické vlastnosti, odolnost proti požáru, mechanické vlastnosti apod. Nová deska Knauf Drystar zaručuje dlouhodobou odolnost proti vlhkosti.


 

Tyto vlastnosti jsou samozřejmě vyžadovány při zachování snadné a rychlé montáže konstrukcí. Společnost Knauf nyní přichází s novým systémovým řešením Knauf Drystar do vlhkých a mokrých místností. Je vhodné téměř pro všechny interiéry staveb, optimální je například pro wellness, prostory v okolí bazénů, sociální zařízení v soukromých, veřejných, obchodních a gastronomických objektech.

V prostředí, kde se předpokládá vyšší zatížení vlhkostí případně zatížení odstřikující vodou, je nutné použít výrobky na bázi sádry s upravenými vlastnostmi nebo desky s cementovým jádrem.


Nový konstrukční systém Knauf Drystar je ideální do vlhkého a mokrého prostředí. Skládá se z komponentů, které tvoří ucelený konstrukční systém a zaručují vysokou a dlouhodobou odolnost.

  • Speciální sádrová deska Knauf Drystar-Board (GM-FH1IR)
  • Speciální tmel Knauf Drystar-Filler typ 3A (ČSN EN 13963)
  • Spodní kovová podkonstrukce do vlhkých místností s ochranou proti korozi C3 a C5M
  • Šrouby Drystar s ochranou proti korozi C3 a C5M
  • Hřeb do stropu chráněný proti korozi A4
  • Opravný lak pro řezné hrany profilů, závlačky a sponky

Deska Knauf Drystar-Board

Díky inovativní kombinaci High-Tech tkaniny a speciálního sádrového jádra, vyztuženého skelnými vlákny je vodoodpudivá a odolná proti plísním. Desky Knauf Drystar-Board se vyznačují, stejně jako standardní sádrokartonové desky, jednoduchým a rychlým zpracováním. Lze je ohýbat, vytvářet skládané (frézované) segmenty a umožňují tedy realizovat téměř jakýkoli záměr při výstavbě. Dají se použít pro různé typy příček a stěn s kovovou podkonstrukcí, předsazených stěn i jako zavěšené podhledy.


Tmelící hmota Knauf Drystar-Filler

Voděodolný výplňový a stěrkový tmel typu 3A (ČSN EN 13963) na bázi vápence s plastifikačními přísadami. Dodává v práškovém skupenství a po smíchání s vodou vytvoří pastovitou hmotu. Používá se pro vyplnění a vyhlazení spár a dále pro celoplošné tmelení opláštění z desek Knauf Drystar-Board pod nátěry a malby. Touto tmelící hmotou je možné tmelit povrchy v kvalitě Q1–Q4. Pod obklad, nátěr i malbu tmelíme originální i řezanou hranu tmelem Knauf Drystar-Filler s vloženou papírovou výztužnou páskou Knauf Kurt.

Knauf TIP: Doporučujeme klást desky opláštění na sraz těsně vedle sebe, s co nejmenší spárou bez sražení řezané hrany hoblíkem, tak jak je obvyklé u montáže běžných sádrokartonových desek. Rozevřené spáry a poškozené desky (např. ulomené rohy, oštípané hrany) před finálním tmelením doporučujeme vyspravit např. tmelem Knauf Uniflott Impregniert, protože tmel Knauf Drystar-Filler je vhodný pouze k tmelení do tl. vrstvy 3 mm a vysychá déle než klasické tmely. Na druhou stranu nezanedbatelnou výhodou tmelu Drystar-Filler je i to, že po smíchání s vodou a uzavření do nádoby ho lze ještě cca 1 týden po namíchání použít.

Ošetření řezné hrany opravným lakem
Ošetření řezné hrany opravným lakem
S Knauf Drystar Board se pracuje stejně snadno jako s běžnými sádrokartonovými deskami
S Knauf Drystar Board se pracuje stejně snadno jako s běžnými sádrokartonovými deskami
Desky opláštění doporučujeme při montáži klást těsně vedle sebe na sraz
Desky opláštění doporučujeme při montáži klást těsně vedle sebe na sraz

Prášek Drystar-Filler smícháme s vodou na pastózní tmel
Prášek Drystar-Filler smícháme s vodou na pastózní tmel
Po vyplnění spáry překryjeme výstužnou páskou Knauf Kurt a přetmelíme systémovým tmelem Drystar-Filler
Po vyplnění spáry překryjeme výstužnou páskou Knauf Kurt a přetmelíme systémovým tmelem Drystar-Filler
Celoplošné tmelení pod finální úpravu nátěrem nebo malbou
Celoplošné tmelení pod finální úpravu nátěrem nebo malbou

Spodní kovová podkonstrukce do vlhkých místností s ochranou proti korozi

Vlhkostí není samozřejmě zatíženo pouze opláštění, ale také spodní kovové konstrukce, které mohou vlivem vlhkosti a kondenzace vody podléhat korozi. V prostorách, kde vlhkost přesáhne během dne vlhkost 65 %, kondenzuje tam voda a tvoří se korozivní nečistoty, je nutné použít kovové profily a další konstrukční části z kovu s ochranou proti korozi. Protikorozní ochranu respektive stupeň korozní agresivity určuje pro každý projekt zvlášť projektant na základě normy ČSN EN 12944. Pro systém Knauf Drystar se používají profily a příslušenství s ochranou proti korozi třídy C3 (černé) a C5-M (modré).


KNAUF TIP: Při montáži spodní konstrukce je třeba dbát na to, aby veškeré řezné hrany profilů byly natřeny opravným lakem. Tím je třeba opatřit i veškeré otvory vytvořené do profilů dodatečně při montáži.

Knauf Drystar představuje ideální podklad pod izolace a obklady


Povrchové úpravy, které lze použít na opláštění deskami Knauf Drystar-Board jsou různé. Ve většině případů se v prostorách, kde se vyskytuje vlhkost nebo odstřikující voda, stěny obkládají keramickým obkladem. Knauf Drystar představuje ideální podklad pod obklady nebo jiné povrchové úpravy.

Opláštění deskami Knauf Drystar-Board je schopné nést obklad o hmotnosti do 25 kg/m2. Konstrukce s povrchovou úpravou, kterou tvoří keramický obklad, a které budou zatíženy odstřikující vodou, je nutné po vytmelení opatřit hydroizolačním nátěrem (např. Knauf Tekutá Hydroizolace). Ve stycích mezi podlahou a stěnou a v dalších kritických místech je doporučeno provést utěsnění bandáží Knauf Hydroband.

Konstrukce opláštěné deskami Knauf Drystar-Board lze také opatřit pouze nátěrem. Pod nátěry nebo malby je nutné provést celoplošně vytmelení tmelem Knauf Drystar-Filler, v případě potřeby přebrousit a poté opatřit penetrací (např. Knauf Hloubková penetrace).

Knauf TIP: Podle způsobu použití je třeba zvolit vhodné izolační systémy. Izolace, penetrace, lepidlo a další vrstvy musí být vzájemně uzpůsobeny. To platí i pro napojení hran, kdy je třeba dbát, aby stěrka Knauf Drystar-Filler byla úplně suchá před další aplikací plošné izolace.

Bazén s kontrolovaným větráním. Desky Knauf Drystar-Board umožňují vytvoření moderního prostoru včetně zajímavých designových konstrukcí zavěšených podhledů a předsazených stěn.
Bazén s kontrolovaným větráním. Desky Knauf Drystar-Board umožňují vytvoření moderního prostoru včetně zajímavých designových konstrukcí zavěšených podhledů a předsazených stěn.
Odpočinková zóna bazénu wellness s kontrolovaným větráním. Příčky z desek Knauf Drystar-Board lze velmi dobře tvarovat do oblouku.
Odpočinková zóna bazénu wellness s kontrolovaným větráním. Příčky z desek Knauf Drystar-Board lze velmi dobře tvarovat do oblouku.

Knauf Drystar je systémem suché výstavby, který nastavuje nový standard pro prostory, které jsou trvale zatížené vzdušnou vlhkostí a částečně i odstřikující vodou a přináší velice kvalitní a dlouhodobě funkční řešení do našich moderních a stále dokonalejších staveb.


Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...