Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Sanace železničního mostu Kyjice u Chomutova

Most u železniční stanice Kyjice opravila firma ALMI-tech, s.r.o., za využití produktů firmy Knauf na provádění rekonstrukcí betonových ploch Tiefbau Sanierung (TS). V požadavku investora bylo opravení a zpevnění plochy opěry mostu vložením kari sítí a vytvoření povrchové struktury kletu.

Byl navržen technologický postup založený na nejlepších vlastnostech využití produktů Knauf Tiefbau Sanierung (TS). Práce, které prováděla firma ALMI-tech, s.r.o., z Volanova u Trutnova, byly reprofilace a zvýšení krytí výztuže mostu u stanice Kyjice na železniční trati Most-Chomutov a sanace opěr, včetně ochranných nátěrů opěr a mostovky.

Tento jednopolový železniční most (So 20-05) postavený roku 1980 je součástí opravované trati č. 504A a převádí dvě koleje přes silnici III. třídy. Jedná se o „rozpěrák“, kde nosnou konstrukci zajišťují zabetonované ocelové profily s rozpětím 11,3 m.

Rekonstrukce začala mechanickým odstraněním porušených a nepřídržných částí betonové konstrukce mostního objektu, tj. očistěním sanované plochy tlakovou vodou. Dále byla mechanicky ukotvena ocelová kari síť do betonové plochy opěry mostu a na starou, viditelnou obnaženou výztuž byl nanesen štětkou adhezní můstek TS 110, aby došlo k ochraně a zamezení oxidace oceli díky opětovnému zvýšení pH. V tomto případě bylo použití tohoto materiálu zcela nezbytné.

 


Následně byla strojem PFT-G4 metodou strojně stříkané reprofilační malty nastříkána vrstva produktu TS 220 v tloušťce do 5 cm. Tato malta je součástí systému pro sanace železobetonových konstrukcí a může být v některých případech použita i bez spojení s adhezním můstkem TS 110. Díky komprimaci vznikající při strojní aplikaci tohoto produktu dochází k výrazně vyšším pevnostem tohoto materiálu než při ručním natahování.


Požadavkem investora bylo zachování pohledové struktury povrchu kletováním, takže se na konečnou úpravu povrchu použila finální minerální jednosložková stěrka TS 310 na tloušťky 2–5 mm a povrch se ručně kletoval. Dalším krokem (cca po 14 dnech) byla finální ochrana povrchu sjednocujícím nátěrem, kdy se na reprofilovaný kletovaný povrch nanesl válečkem nátěr TS 730 RAL 7046 ve dvou vrstvách. Stejný materiál se využil jak na beton, tak na spodní pásnice ocelových nosníků, což potvrzuje univerzálnost tohoto nátěru. Tento materiál na bázi silikon-akrylu ochraňuje povrch betonu proti pronikání agresivních látek a splňuje požadavky norem na nátěry OS B dle ČSN EN 1504-2 a TKP 23 SSD. Použitím těchto materiálů a dodržením správných technologických postupů se podařilo zlepšit původní stav a především zvýšit životnost sanovaných ploch mostu.

Použité materiály Knauf Tiefbau Sanierung (TS):

Adhezní můstek a ochrana výztuže TS 110
Minerální jednosložková reprofilační malta TS 220
Minerální jednosložková finální stěrka TS 310
Nátěr TS 730


Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...