Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Sanace železničních mostů materiály TS (Tiefbau Sanierung)

Materiály Knauf TS (Tiefbau Sanierung) se uplatňují také na železničních stavbách. Sanace mostu v Praze-Běchovicích i v Berouně byly velice podobné, co se týče použití sanačních materiálů na beton. U obou byl použit sanační systém opravných malt Knauf TS.

Sanace mostu v Praze-Běchovicích: SO 2402,
Most v km 395,696

Sanace mostu je součást, již téměř dokončené, velké stavby „Modernizace traťového úseku Běchovice–Úvaly“ v celkové hodnotě 1,36 mld. Kč, kde hlavním přínosem bude především zvýšení rychlosti vlakových souprav ze 120 km/hod. na 160 km/hod. a větší komfort pro cestující.

Popisovaná stavba je malý monolitický deskový jednopolový železobetonový most přes silnici „Mladých Běchovic“ s rozpětím cca 10 m, který převádí 3 koleje, kde proběhla nejen výměna kolejového svršku a izolace, ale především sanace mostovky i spodní stavby (opěry a křídla). Úzký a nebezpečný chodníček byl nahrazen zcela novým rámovým mostem pouze pro pěší. Sanace betonu probíhala běžným způsobem:

  1. Očištění stávajícího betonu vysokotlakým paprskem
  2. Aplikace adhezního můstku TS 110 – tl. cca 1 mm
  3. Lokální aplikace hrubé reprofilační malty TS 220 – tl. cca 15 mm
  4. Celoplošná aplikace jemné reprofilační malty TS 310 – tl. cca 2 mm
  5. Celoplošný uzavírající nátěr TS 730 v odstínu šedi (Ral 7030 – příplatkový) – 2 vrstvy

Stavba se vyznačuje zvláštností, a to tím, že v těsném sousedství mostu je druhý, téměř totožný most, nicméně již pod jinou kolejí, který se dle sdělení stavby sanovat nebude. Nicméně alespoň bude patrný rozdíl sanovaného a nesanovaného mostu.

Most Běchovice. Aplikace nátěru.
Most Běchovice. Aplikace nátěru.
Most Běchovice. Celkový pohled po rekonstrukci.
Most Běchovice. Celkový pohled po rekonstrukci.

Sanace mostu v Berouně: SO 16-14-01, Most v km 0,328

Tento most je již výrazně větší. Jedná se opět o železniční most z roku 1965, tentokrát s devíti poli s max. rozpětím 42 m. Celková délka mostu je cca 214 m. Most překračuje jak řeku Berounku (ocelový most délky cca 84 m), tak údolí se silnicí II/116 (betonový most délky cca 130 m).

Kontrola deklarovaných vlastností před celoplošnou aplikací. Odtrhové zkoušky malty TS 220.
Kontrola deklarovaných vlastností před celoplošnou aplikací. Odtrhové zkoušky malty TS 220.

Drobnou zvláštností u tohoto mostu jsou pilíře z různého materiálu. V podstatě se střídají pilíře z železobetonu a z kamene. Produktová skupina TS materiálů má k dispozici jak materiály pro opravy spárování (TS 540), tak pro opravu betonu. Všechny pilíře jsou tedy sanovány materiály Knauf TS. Před odsouhlasením technologického postupu proběhly úspěšně ověřovací zkoušky našich materiálů přímo na stavbě s aktivní účastí naší laboratoře. Kontrolovaly se především odtrhové pevnosti, které jsou velice vypovídající, i když odtrhy probíhaly již po 7 dnech po aplikaci.

Nosná konstrukce je z prefabrikovaných komorových předpjatých nosníků KT 21 z betonu B 400 podle ČSN 73 6202, platné v době výstavby mostu tj. C 35/45 dle aktuální ČSN EN 206. Tyto nosníky byly opatřeny kvalitním nátěrem, který odolával i vysokotlakému paprsku o tlaku 1200 Bar = 120 MPa. Sanace opět probíhala standardní materiálovou skladbou Knauf TS: TS 110, TS 220, TS 310. Po sanaci byly opět betonové povrchy chráněny sjednocujícím nátěrem Knauf TS 730 – Ral 7038 – achátová šedá, který splňuje tvrdé požadavky SŽDC, především vysokou odolnost proti CO2 a zároveň velkou paropropustnost pro vodní páry.

Most v Berouně. Finální povrch.
Most v Berouně. Finální povrch.
Most v Berouně. Celkový pohled po rekonstrukci.
Most v Berouně. Celkový pohled po rekonstrukci.

Sanace mostů

Investor:SŽDC (Správa železniční dopravní cesty)
Generální dodavatel:Strabag Rail a.s. (dříve Viamont DSP a.s.)
Zpracovatel:Rekop s.r.o.
Projektant:Sudop a.s., Moravia Consult a.s., Metroprojekt a.s.
Použité materiály Knauf:TS 110, TS 220, TS 310, TS 720, TS 730 a TS 540
Termíny výstavby:06/2015-08/2015
Sanované plochy:Běchovice + Beroun cca: 550 + 1840 = 2390 m2
Celkem spotřebováno:cca 40 t reprofilačních malt a 1 t nátěrů na beton

Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...