Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zvuková izolace konstrukcí se sádrokartonovou deskou RED Piano

RED Piano je vaše vstupenka na koncert ticha

Jsme přesvědčeni, že si nová sádrokartonová deska s názvem RED Piano díky svým výborným zvukovým vlastnostem rychle najde uplatnění všude tam, kde je a bude třeba vylepšit zvukovou izolaci místností nebo akustického prostoru. Navíc i cenově je velmi zajímavá a hospodárná. Jako bonus navíc nabízí ještě vylepšené protipožární vlastnosti.

Čím je náš život hektičtější a rychlejší, tím více toužíme najít doma či na pracovišti alespoň malou oázu klidu umožňující srovnání myšlenek či soustředění na práci. Nadměrnému hluku je totiž vystaveno stále více lidí.

Od dob počátků průmyslové revoluce resp. od ovládnutí energie člověkem se množství zdrojů hluku neustále zvyšuje. Není tedy divu, že akustický komfort vnitřního prostředí budov je v posledních letech neustále skloňovaným tématem, které se nevyhnulo ani suché výstavbě. Vyspělost suché výstavby ukazuje mimo jiné i to, že její konstrukce dnes dokáží volbou různých typů desek odstupňovat schopnost zvukové izolace tak, že si vybere opravdu každý podle svých představ i peněženky.

Ač se to na první pohled nezdá, jedním z nejúčinnějších, ale také nejlevnějších prostředků, jak hluk redukovat, je zdánlivě primitivní kombinace sádry a kartonu v podobě sádrokartonových desek. Ty dokáží v podstatě vyloučit hluk pronikající z místnosti do místnosti (zvuková izolace), ale také výrazně omezit hluk vznikající v samotné místnosti (prostorová akustika). Význam pohltivosti resp. prostorové akustiky každý z nás denně prožívá při práci v kanceláři či restauraci, kdy slyší nebo také neslyší, co si povídá kolega o dva stoly vedle. Přestože je sádrokarton zdánlivě jednoduchý druh konstrukce, můžeme ho rozdělit z hlediska zvukové izolace do několika výkonnostních tříd, mezi nimiž je rozdíl jako mezi koloběžkou a závodním motocyklem. Přičemž ani jedna výkonnostní třída není vyloženě špatná. Jen záleží, čeho chceme s danou výkonnostní třídou dosáhnout.


Přehled akustických systémů Knauf

Konstrukce s deskami Knauf RED Piano

Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s konstrukcemi, které jsou opláštěné deskami Knauf RED Piano a dokáží při dodržení nízké cenové hladiny jednotlivých stavebních materiálů dostatečně izolovat proti hluku. Jedná se zejména o sádrokartonové příčky a předsazené stěny opláštěné deskami Knauf RED Piano. Díky takovým konstrukcím můžeme úspěšně eliminovat nežádoucí hluk, který proniká do našeho bytu nebo rodinného domu.

Sádrokartonové desky Knauf RED Piano jsou protipožární desky s vylepšenými akustickými vlastnostmi. Deska samotná sice dokáže nějaké decibely pohltit, jejím zabudováním do konkrétní skladby a s použitím příslušných profilů ovšem získáme mnohem větší výkon a útlum zvuku. Důležitá je také správná montáž konstrukce a použití systémových komponentů a stavebních materiálů Knauf.

Rozdělení desek Knauf podle tříd ochrany proti hluku

V rámci konceptu Knauf RED Piano zavádí společnost Knauf pro akustické konstrukce rozdělení do tříd ochrany proti hluku. Zavádíme pro tuto chvíli 6 tříd ochrany proti hluku a to od nejhorší třídy označené F po nejlepší tedy nejlépe zvukově izolační třídu označenou písmenem A. Tato stupnice má také svou barevnou škálu viz obrázek a je tedy velmi přehledná i pro člověka, který není ve stavebnictví příliš zběhlý. Jednotlivé třídy jsou navázány na českou státní normu ČSN 73 0532, takže lze každou třída ochrany proti hluku použít pro jednotlivé normové požadavky. Ke každé třídě ochrany proti hluku je přiřazena (doporučena) konkrétní skladba příčky opláštěná deskami Knauf RED Piano, což usnadňuje výběr správných skladeb pro dodržení hodnot uvedených v normě.

Při správném použití letáku “Koncert ticha Knauf RED Piano“ si můžeme snadno vybrat konstrukci s požadovaným akustickým výkonem, aniž bychom museli podrobně znát normy, složité vyhlášky a předpisy.

Rozdělení desek Knauf podle tříd ochrany proti hluku red piano
Rozdělení desek Knauf podle tříd ochrany proti hluku

Knauf RED Piano je prvním stupněm ze základní do vyšší třídy ochrany proti hluku. Mezi základní třídou ochrany proti hluku a nejvyšší třídou je rozdíl přes 20 dB, což už by se dalo říct, že je rozdíl slyšitelný. Nutné je tedy vždy správně vybrat skladbu a to s ohledem na očekávaný akustický útlum a hospodárnost takové skladby. Je totiž zcela nutné bez okolků říct, že pro vyšší třídu ochrany proti hluku jsou skladby finančně náročnější než nejzákladnější konstrukce opláštěná standardními deskami ze sádrokartonu.

Při porovnání konkurenčních skladeb ať se již jedná o tradiční materiály pro stěny (beton, cihelné bloky, pórobeton apod.) nebo o konkurenční skladby s jinými typy desek dojdeme k závěru, že stěny opláštěné deskami RED Piano jsou velmi hospodárné tudíž finančně velice úsporné při zachování vysokých akustických parametrů. Není tedy již žádné překážky, aby desky Knauf RED Piano zlepšovali komfort žití v dnešní uspěchané a velmi náročné době, kde jak bylo již napsáno v úvodu, není příliš možností na to jak být v klidu a tichu. Veškeré konstrukce uvedené v katalogu “Koncert ticha Knauf RED Piano“, byly odzkoušeny v akustických laboratořích a jsou certifikovány dle platných norem a předpisů v České Republice.


Třídy jsou zjednodušeně dány typem konstrukce a použitými deskami, případně jejich kombinacemi. Zatímco na začátku výkonnostní řady stojí základní desky Knauf WHITE, na zcela opačném konci jsou desky Knauf Silentboard. Nová sádrokartonová deska Knauf RED Piano zlepšuje akustické vlastnosti základní konstrukce, tedy nad rámec dosažitelný běžnými deskami Knauf WHITE. V základní skladbě příček W111, W112 respektive W115 lze například dosáhnout použitím desky Knauf RED Piano zlepšení vzduchové neprůzvučnosti o 3 dB. Podobně jako v jiných případech lze v konstrukcích kombinovat jednotlivé desky tak, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot. Například u konstrukce příčky W115 je možné kombinací desky Knauf RED Piano a Knauf Diamant dosáhnout zlepšení vzduchové neprůzvučnosti o 6 dB.

Sádrokartonová deska Knauf RED Piano je vstupenka vedoucí do neuvěřitelně výkonného a tichého světa speciálních sádrokartonových desek.


Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...