Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Jeden systém pro mnoho variant zateplení šikmé střechy

Knauf Insulation představil vzduchotěsný zateplovací systém LDS pro šikmé střechy. Obsahuje všechny komponenty pro různé skladby zateplení a konstrukce šikmých střech. Systém LDS obsahuje kontaktní difuzní fólii LDS 0,04, parobrzdu LDS 2 Silk, parozábranu LDS 100 a těsnící pásky LDS spolu s minerální skelnou izolací Knauf Insulation Unifit.

Vzduchotěsný zateplovací systém LDS pro šikmé střechy bezpečně plní i tepelně izolační parametry pro nízkoenergetické a pasivní domy.

LDS systém vytváří tři funkční vrstvy: hydroizolační difúzně propustnou na vnější straně, tepelně izolační uprostřed a vzduchotěsnou na vnitřní straně. Pomocí těchto tří vrstev lze vytvořit několik variant zateplení pro všechny energetické náročnosti konstrukce.

„Na trhu s izolacemi se neustále objevují nové typy izolací pro různé konstrukce. Přesto vzduchotěsná skladba s minerální skelnou izolací zůstává i nadále nejpopulárnějším řešením. Je mimořádně funkční, snadná na provedení a nakonec i levnější,“ říká o zateplování střech Jan Kurc, aplikační specialista Knauf Insulation.

Zateplení nad krokve

Pasivní a nízkoenergetické domy dnes nejsou jen ojedinělými projekty nadšenců, ale stávají se standardem. Maximálně úsporné konstrukce lze vytvořit i při rekonstrukcích starších domů. Celkově vyšší tloušťky tepelných izolací, které je nutno použít, stejně jako snaha po minimalizaci vlivu tepelných mostů, logicky vede ke konstrukčním variantám, kdy je významná část tloušťky nebo celá tloušťka tepelné izolace umístěna nad rovinou krokví.

Provést zateplení nad krokvemi pomocí LDS systému lze provést ve třech konstrukčních variantách:

  1. jednoduchá skladba s použitím zdvojeného roštu (obr. 1)
  2. řešení s použitím vrutů UD se zdvojeným závitem (obr. 2)
  3. vícevrstevná skladba s pomocí krokvových náměstků ze dřeva XPS (obr. 3)
obr. 1
obr. 1
obr. 2
obr. 2
obr. 3
obr. 3

Projektanti naleznou CAD detaily jednotlivých konstrukcí ke stažení na http://www.knaufinsulation.cz/cad-detaily.

Zateplení mezi a pod krokve

Šikmá střecha tradičně plní funkci ochrany budovy před klimatickými vlivy. Tím je myšlena zejména ochrana před srážkovou vodou a sněhem. Z ekonomických i architektonických důvodů se v současnosti realizuje většina nových střech jako zateplených, stejně tak se při rekonstrukci dodatečně zatepluje mnoho střech původních. Pro dosažení tepelně technických vlastností, které odpovídají stále rostoucím požadavkům stavební praxe, je zpravidla nutné kombinovat minimálně dvě vrstvy tepelné izolace, nejčastěji izolaci mezi krokvemi a izolaci pod krokvemi.

Skelná minerální vlna Knauf Insulation se vyrábí s různými hodnotami součinitele tepelné vodivosti. Společnou charakteristikou je vysoká difúzní otevřenost a pružnost vlny, která přispívá k dokonalému vyplnění dutin stavebních konstrukcí. V kombinaci s komponenty LDS umožňuje izolace Unifit vytvořit dokonalé souvrství.

Zateplení mezi krokve a pod krokve lze provést ve více variantách:

  1. základní zateplení se dvěma vrstvami izolace a vzduchotěsnou vrstvou s použitím vysoce parotěsné fólie LDS 100 pod izolací (obr. 4)
  2. doporučené zateplení se třemi vrstvami a vzduchotěsnou vrstvou vytvořenou s pomocí parobrzdy LDS 2 Silk vloženou mezi vrstvy izolace pod krokví (obr. 5)
obr. 4
obr. 4
obr. 5
obr. 5

obr. 6
obr. 6

Kombinované zateplení pro nízkoenergetický a pasivní standard

V některých případech je vhodné kombinovat zateplení nad krokvemi, mezi krokvemi a pod krokvemi. Toto řešení dosahuje špičkové výsledné hodnoty součinitele prostupu tepla a zároveň zajistí maximální vzduchotěsnost na úrovni vnitřní vzduchotěsné vrstvy (parozábrany nebo parobrzdy).

Skladbu kombinovaného zateplení ilustruje obr. 6.

Vysoká životnost a správná realizace

Systém LDS prošel náročnými testy v nezávislých akreditovaných zkušebnách. Ty prokázaly životnost vzduchotěsných spojů vyšší než 50 let. Životnost spojů je nejdůležitější vlastnost determinující funkčnost celého zateplení. Pro správnou funkci zateplené střechy a její životnost je třeba také kvalitní realizace. Pro projektanty, architekty a realizační firmy pořádá Knauf Insulation již třetí ročník Akademie zateplování, kterou letos doplňují i kurzy Zateplování v praxi pro řemeslníky a zaměstnance realizačních firem, kteří provádějí zateplení přímo na stavbách.

Komponenty LDS systému
Komponenty LDS systému

Kontaktní difúzní folie LDS 0,04, parobrzda LDS 2 Silk, parozábrana LDS 100 a těsnící pásky LDS


KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
logo KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

KNAUF INSULATION, spol. s r.o. dodává klientům izolace ze skelné a kamenné vlny. Nabízí široké spektrum produktů pro bytové a nebytové budovy a zaměřuje se na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti. Staví na 30 letech zkušeností a patří ...