Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Databáze Envimat obsahuje první environmentální profily stavebních výrobků z českého trhu

Stavební fakulta ČVUT vyvinula databázi Envimat, první český katalog, který na jednom místě přehledně shromažďuje environmentální profily stavebních materiálů a konstrukcí. Architekti a projektanti ji mohou využít k navrhování budov šetrných k životnímu prostředí s ohledem na celý životní cyklus. Prvním výrobcem stavebních materiálů, který do databáze umístil EPD svých výrobků, je společnost Knauf Insulation.

Logo Envimat

Spolu s trendem úsporných budov roste i poptávka po materiálech, které výstavbu takových budov umožňují a které jsou zároveň samy šetrné k životnímu prostředí. Stavební fakulta ČVUT proto vyvinula databázi Envimat, první český katalog, který na jednom místě přehledně shromažďuje environmentální profily stavebních materiálů a konstrukcí. Architekti a projektanti ji mohou využít k navrhování budov šetrných k životnímu prostředí s ohledem na celý životní cyklus.

„V dnešní době se zabýváme především snižováním energetické náročnosti provozu budov, kterou umíme určitým způsobem zhodnotit a také efektivně snižovat. Abychom ale mohli posoudit dopady budovy na životní prostředí během celé její existence, musíme umět spočítat i environmentální dopady v ostatních fázích jejího životního cyklu. Jedná se především o fázi výroby stavebních materiálů a související spotřebu energetických a materiálových zdrojů, produkci emisí a odpadů, které mají na celkové dopady budovy významný vliv,“ říká vedoucí Katedry konstrukcí pozemních staveb z Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

Databáze Envimat má za cíl shromažďovat standardizovaná a ověřená data o environmentálních dopadech stavebních materiálů a konstrukcí v mezinárodně uznávaném formátu EPD (Environmental Product Declaration – Environmentální prohlášení o produktu). Interaktivní webové prostředí Envimatu navíc umožňuje analyzovat rozdíly mezi jednotlivými stavebními prvky a optimalizovat tak konstrukci budovy z nového pohledu, jímž je právě svázaná energie a související dopady na životní prostředí, vyplývající z fáze výroby stavebních materiálů. Envimat slouží také jako zdroj dat pro český národní nástroj pro certifikaci komplexní kvality budov SBToolCZ.

Prvním výrobcem stavebních materiálů, který do databáze Envimat umístil EPD svých výrobků je společnost Knauf Insulation. „Envimat nám umožňuje transparentně sdílet ověřená environmentální data našich výrobků s našimi zákazníky – ať už projektanty, architekty, stavebníky, či developery. Tento trend začíná podle našich zkušeností poslední dobou rychle sílit,“ říká Ondřej Šrámek, manažer pro udržitelnost Knauf Insulation.

Současně nároky na vykazování environmentálních vlastností stoupají i na úrovni EU, např. v Nařízení o stavebních výrobcích č. 305/2011, či v normalizační komisi CEN 350. „Výrobci, kteří nechtějí zaspat, by se měli začít zajímat o dopady svých výrobků na životní prostředí. Nejvhodnějším postupem je zpracování EPD jejich výrobků, které jim pak Envimat pomůže zviditelnit,“ doplňuje profesor Hájek.

Logo Envimat

O Fakultě stavební ČVUT v Praze

Fakulta stavební je největší z osmi fakult Českého vysokého učení technického v Praze. Na její Katedře konstrukcí pozemních staveb se v rámci vědy a výzkumu již dlouhodobě věnují udržitelné výstavbě budov, která v sobě zahrnuje posuzování jak environmentální, tak sociální a ekonomické kvality.

Více na: www.fsv.cvut.cz; www.envimat.cz

O Knauf Insulation

Společnost Knauf Insulation je evropským nejrychleji rostoucím dodavatelem izolací a technologickým lídrem. Knauf Insulation je součástí skupiny Knauf a působí ve více než 50 zemích světa, kde zaměstnává přes 5 000 lidí. Knauf Insulation je společensky odpovědnou firmou, která aktivně prosazuje ideu trvale udržitelného rozvoje. Neustále snižuje ekologický dopad své výroby, zaměřuje se na zpracování recyklovaných a rychle obnovitelných surovin. V ČR postavila jeden z nejmodernějších závodů na skelnou minerální vlnu v Evropě v Krupce u Teplic.

Více na: www.knaufinsulation.cz