Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Třetí ročník Akademie zateplování se uskuteční v pěti městech ČR

Akademie zateplování se letos bude věnovat novinkám v legislativě, programu Nová zelená úsporám, efektivitě zateplení a jako každoročně novinkám v navrhování a provádění zateplení. 3. ročník Akademie zateplování se uskuteční: 26. března v Hradci Králové, 4. dubna v Českých Budějovicích, 9. dubna v Ostravě, 11. dubna v Brně a 16. dubna v Praze.

Na přípravě a průběhu Akademie se jako v předchozích ročnících podílí odborníci z akademické obce, specialisté na zateplení a technici s bohatými zkušenostmi z praxe. Dvěma předchozími ročníky prošlo přes 1 200 zástupců stavařské profese, pro které Akademie představuje platformu pro výměnu informací, názorů a zkušeností napříč oborem.

Třetí ročník Akademie se uskuteční v roce 2013, který lze nazvat „rokem zateplování“.

„Vstoupí v platnost nová legislativa, Státní fond životního prostředí spustí program Nová zelená úsporám a stále více majitelů domů se rozhodne vzhledem k rostoucím cenám energií přistoupit k jejich zateplení,“ říká o Akademii, Romana Janošová, marketingová manažerka Knauf Insulation.

Účast na Akademii zateplování je bezplatná a je hodnocena 1 bodem ČKAIT a dvěma body ČKA. Odborným garantem je Doc. Ing. František Kulhánek, CSc. z ČVUT Praha.

„Půldenní program jsme sestavili tak, aby obsáhl všechny novinky v oblasti zateplování. Více se ve třetím ročníku budeme věnovat akustice staveb a nově také obvodovým plášťům hal. O přestávce a po skončení oficiálního programu budou mít účastníci Akademie možnost vše prodiskutovat s přednášejícími a s přítomnými specialisty,“ dodává k programu Akademie Milan Pokrivčák, aplikační manažer Knauf Insulation.

Kompletní program, registrační formulář a další informace zájemci o účast naleznou na www.akademiezateplovani.cz.

Společnost Knauf Insulation je evropským nejrychleji rostoucím dodavatelem izolací a technologickým lídrem. Široká škála výrobků poskytuje tepelnou, zvukovou i požární ochranu novým i rekonstruovaným domům. Spolu s partnery ve stavebnictví, akademickou obcí a zodpovědnými státními orgány se společnost Knauf Insulation snaží překlenout rozdíl mezi projektovanou energetickou náročností budov a skutečností.

Program třetího ročníku Akademie zateplování

8:30–9:00Prezence účastníků
Úvod
9:00–9:05Vítejte na třetím ročníku „Akademie zateplování“ Knauf Insulation
(Ing. Karel Klátil, Ing. Romana Janošová, Knauf Insulation)
Rok 2013 a Nová zelená úsporám. Požadavky a podmínky dotačních programů.
9:05–9:15Aktuality v oblasti zateplování
(Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., přední odborník v oblasti tepelné techniky, ČVUT Praha)
Informace o novele zákona o hospodaření s energií 406 a směrnici EPBD II a jejich dopadu do stavební praxe.
9:15–9:30Různé druhy izolací a kam patří
(Ing. arch. Marcela Jonášová, Asociace Výrobců minerální izolace)
Jaké jsou vlastnosti izolačních materiálů, jaké jsou jejich výhody a nevýhody a pro jaké aplikace jsou vhodné a čeho se vyvarovat.
Blok 1. Systémy obvodových plášťů
9:30–10:00Vady a poruchy při provádění zateplovacích systémů – jak jim předcházet a sanovat
(Ladislav Linhart)
Poruchy zateplovacích systémů, jak jim předcházet a jak je sanovat.
10:00–10:20Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb
(Ing. Marek Pokorný, specialista v oboru bezpečnosti staveb, ČVUT Praha)
Nové požární normy pro fasádní systémy a obvodové konstrukce staveb.
10:20–10:40Materiály v oblasti zateplování obvodových konstrukcí
(Ing. Milan Pokrivčák, MBA – specialista na aplikace, Knauf Insulation)
Novinky v oblasti materiálů a jejich vývoj na trhu zateplování obvodových konstrukcí.
10:40–11:05PŘESTÁVKA, OBČERSTVENÍ, DISKUZE + Praktická ukázka
Blok 2. Podkroví a vnitřní konstrukce suché výstavby
11:05–11:30Podkroví – praxe vs. prevence
(Ing. Eva Hellerová, soudní znalec v oblasti střešních plášťů)
Ukázky nesprávných provedení střešních plášťů. Jak je lze sanovat a předcházet chybám.
11:30–11:55Jak správně navrhovat šikmé střešní pláště
(Jan Kurc, specialista na zateplování stavebních konstrukcí, Knauf Insulation)
Varianty řešení pro moderní střechy, nízkoenergetické a pasivní domy.
11:55–12:05Praktická ukázka
12:05–12:25Akustika vnitřních konstrukcí – možnosti provedení standardních detailů
(Ing. Miroslav Nyč, Knauf Praha)
Vliv provedení detailů a použitého materiálu na akustiku staveb. Nejčastější chyby a jak jim předejít.
Blok 3. Aktuální trendy v oblasti navrhování moderní obálky budov
12:25–12:45Dřevostavby s optimalizovanými difuzními vrstvami
(Ing. Eva Krňanská – odborník v oblasti dřevostaveb, Insowool)
Difúzně otevřené a uzavřené konstrukce dřevěných nízkoenergetických a pasivních domů.
12:45–13:00Trendy v systémech obvodových plášťů hal
(Ing. Miloš Lebr, CSc. – odborník na kovové obvodové pláště budov, Kovové profily)
Jak navrhovat a realizovat obvodové pláště hal s optimalizací tepelných mostů a s ohledem na statiku, požární odolnost a akustiku.
13:00Otevřená diskuze, závěr

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
logo KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

KNAUF INSULATION, spol. s r.o. dodává klientům izolace ze skelné a kamenné vlny. Nabízí široké spektrum produktů pro bytové a nebytové budovy a zaměřuje se na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti. Staví na 30 letech zkušeností a patří ...