Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Tři nejčastější chyby při zateplování fasád

Blížící se vyhlášení podmínek dotačního programu Nová zelená úsporám rozproudil mnoho debat ohledně zateplování. Odborníci často diskutují o kvalitě zateplovacího systému. Ať už jsou argumenty jakékoli, jejich poznatky lze shrnout do tří základních bodů neboli oblastí, ve kterých majitelé nebo investoři nejčastěji chybují.

Ať už se jedná o výběr materiálu, nedodržení technologických postupů nebo nepřítomnost technického dozoru na stavbě, vždy se znovu potvrdí jejich důležitost pro vybudování zateplovacího systému s dlouhou životností.

1. Správný výběr materiálů

Celková životnost zateplovacích systémů je závislá na všech kompozitech. Tj. materiály se doplňují při současném spojení, čímž vytvářejí jednolitý celek. Snížením účinnosti jednotlivé složky se automaticky sníží životnost i kvalita celého systému. Proto je důležité vybrat správné materiály, které jsou ve vzájemné souhře, nejlépe certifikovaný zateplovací systém.

U zateplovacích systémů je základní vlastnost pro dlouhou životnost a bezporuchovost přilnavost lepící vrstvy na vnitřní i vnější straně izolantu. U nalepeného polystyrenu se musí povrch desek při delším vystavení povětrnostním podmínkám obrousit, aby se odstranily nečistoty a mastnoty usazené na povrchu desek a vrstva degradovaná vlivem UV záření. Minerální vata má vláknitý a strukturovaný povrch, proto ji není nutné ani po dlouhodobém působení povětrnosti brousit. Lepidlo se však musí v prvním kroku vtlačovat tj. spojit tenkou vrstvu vláknité struktury desek s lepidlem a až poté vytvořit hrubší vrstvu lepidla pro samotné lepení na stěnu. Tento krok je v praxi často opomíjen. Nedodržením uvedeného postupu může dojít k degradaci systému, prasklinám, odlepování armovací vrstvy nebo jiným defektům.

Obr. 1 Nevhodný výběr materiálu – hladký XPS bez úpravy použitý na sokl. Knauf Insulation Smartwall
Obr. 1 Nevhodný výběr materiálu – hladký XPS bez úpravy použitý na sokl
Obr. 2 Odlepování a praskliny na zateplovacím systému. Knauf Insulation Smartwall
Obr. 2 Odlepování a praskliny na zateplovacím systému
Obr. 3 Opadaná omítka a tzv. „Polštářový efekt izolantu“. Knauf Insulation Smartwall
Obr. 3 Opadaná omítka a tzv. „Polštářový efekt izolantu“

Možností předejití takovýmto defektům je použití fasádních desek s nástřikem. Jsou to desky, které mají už z výroby aplikován silikátový nástřik sloužící jako adhezní můstek mezi lepidlem a minerální vatou. Použitím této minerální vlny s nástřikem eliminuje potenciální vznik chyb z hlediska přilnavosti a zaručí dlouhodobě funkční a pevné spojení jednotlivých vrstev zateplovacího systému.

Obr. 4 Desky Smartwall. Knauf Insulation Smartwall
Obr. 4 Desky Smartwall

Technická specifikace materiálu:

FKD S C2 – Fasádní deska s oboustranným silikátovým nástřikem
FKD S C1 – Fasádní deska s jednostranným silikátovým nástřikem

  • Tloušťky 60–220 mm
  • Rozměr desek FKD S je 500 × 1000 mm
  • Součinitel tep. vodivosti λ je 0,036 W/mK
  • Faktor difúzního odporu µ = 1
  • Pevnost v tahu kolmo k rovině desky je 10 kPa
  • Nástřik usnadňuje a urychluje provádění zateplení
  • Doporučené použití pro rovné stěny novostaveb i rekonstrukcí
  • Třída reakce na oheň A1
  • Třída zvukové pohltivosti A

Dalším důvodem proč použít fasádní desky s nástřikem je rychlejší montáž. Desky se strojově naneseným silikátovým nástřikem už ve výrobě zrychlí lepení desek až o 25 %, respektive o 13 % v případě, že je nutné provést vyrovnávací vrstvu.

Zároveň je zde jistota dostatečné přídržnosti a bezporuchovosti spojení jednotlivých vrstev s minerální vatou. V neposlední radě jsou to úspory pro realizační firmy i investory. Nemůžeme opomíjet i technické dozory a projektanty, kterým použití fasádních desek s nástřikem ulehčí život. Nemůže se zde vyskytnout chyba při „stěrkování“ desek (vtlačování lepidla do struktury vláken) a následné opadávání jednotlivých vrstev.

Obr.5 Aplikace běžná deska × Smartwall. Knauf Insulation Smartwall
Obr.5 Aplikace běžná deska × Smartwall

Doporučení: Projektanti, architekti, použití fasádních desek s nástřikem zaručí eliminaci chyb při lepení izolantu na stěnu, zvýší přilnavost jednotlivých vrstev lepidla a předejde mnoha starostem s případnou reklamací.

2. Nedodržení technologických postupů

Obr. 6 Důsledek takzvaného lepení na buchty bez rámečku. Knauf Insulation Smartwall
Obr. 6 Důsledek takzvaného lepení na buchty bez rámečku

Obr. 7 Bílý silikátový nástřik výrazně snižuje teplotu povrchu desek. Knauf Insulation Smartwall
Obr. 7 Bílý silikátový nástřik výrazně snižuje teplotu povrchu desek

Zateplování vnějších stěn u obytných budov je velmi oblíbené a v České republice se můžeme řadit mezi rekordmany co do spotřeby na 1 obyvatele. Na druhou stranu co do kvality a správnosti provádění pořád máme co dohánět. Typickým příkladem je lepení na buchty či jiným způsobem. Toto se dnes děje spíš na menších stavbách, kde je absence technického dozoru investora.

Dalším příkladem může být nezakrytá fasáda, respektive lešení, kde sluneční záření dopadá přímo na povrch izolantů. U šedého polystyrenu je toto zásadní problém. Vysoké teploty působící na povrch desek způsobují sublimaci tj. úbytek hmoty materiálu. Vysoká povrchová teplota izolantů má podstatný vliv i na hydratační proces lepící stěrky, tzv. zrání omítky. Při rychlém vyschnutí stěrky dojde ke sprahnutí, tedy nedojde k chemické reakci nutné k dosažení pevnostních charakteristik stěrky. Stěrka tak nemá dostatečnou pevnost a při dotyku se drolí a předčasně opadává. Pro eliminaci tohoto nežádoucího efektu slouží fasádní deska s nástřikem. Tato deska s bílým silikátovým nástřikem snižuje povrchovou teplotu desek vystavených přímému slunečnímu záření až o 20 °C.

Doporučení: Projektanti, architekti, předejděte sprahnutí a mnoha starostem s nespokojeným zákazníkem. Navrhujte fasádní desku s nástřikem, která zaručí nižší povrchové teploty při provádění stěrek.

3. Absence kontroly

První a zcela zásadní problém vzniká v okamžiku, kdy investor pro úsporu několik desítek tisíc korun nechce nebo nepotřebuje technický dozor. Obvykle se domnívá, že má nastudováno z webu nebo z různých informačních materiálů dostatečné množství informací, aby mohl prováděcí firmu kontrolovat. Anebo je mu prováděcí firmou doporučen jejich blízký technický dozor. Ten je většinou víc na straně realizační společnosti než na straně investora.

Doporučení: Projektanti, architekti, doporučte a snažte se přesvědčit své zákazníky, že technický dozor a vhodné vámi doporučené materiály nejsou jen vyhozené peníze, ale efektivně vynaložené prostředky, které se jim vrátí v podobě dlouhodobě fungujícího zateplení s vysokou kvalitou provedení i v detailech. Příkladem můžou být i výše uvedené ukázky ze staveb, kde vize ušetřených peněz zvítězila nad zdravým rozumem.


KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
logo KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

KNAUF INSULATION, spol. s r.o. dodává klientům izolace ze skelné a kamenné vlny. Nabízí široké spektrum produktů pro bytové a nebytové budovy a zaměřuje se na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti. Staví na 30 letech zkušeností a patří ...