Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Přes 1100 projektantů a stavebníků absolvovalo druhý ročník Akademie zateplování

Největší vzdělávací akce v oblasti zateplování a izolací byla letos zaměřena na novou a připravovanou legislativu, zateplovací systémy fasád, správné zateplení plochých střech, podlah a podhledů. Nad druhým ročníkem Akademie zateplování převzal odbornou garanci doc. Ing. František Kulhánek, CSc. z katedry konstrukcí pozemních staveb Stavební fakulty ČVUT v Praze.

Program Akademie zateplování byl koncipován tak, aby vyhovoval absolventům prvního ročníku i novým účastníkům. Akademie se postupně uskutečnila v Ostravě, Brně, Hradci Králové a Praze.

Rostoucí počet účastníků Akademie zateplování i jejich zájem, projevující se v diskusích s přednášejícími i se specialisty Knauf Insulation jednoznačně prokazuje, že o problematiku navrhování a realizace izolací je mezi odbornou veřejností zájem a že trend, který byl pořádáním Akademie nastoupen, je trendem správným. Do budoucna bude třeba uvažovat o uspořádání Akademie v některém z dalších velkých měst, aby byla umožněna účast na přednáškách i dalším zájemcům,” říká doc. Ing. František Kulhánek, CSc., odborný garant Akademie zateplování.

Od záměru stavby, projektování, samotnou stavbu až po její kolaudaci vede dlouhá cesta, během které může dojít k řadě omylů jen kvůli tomu, že zúčastnění pracují s chybnými, starými nebo nepostačujícími informacemi. Izolace jsou dnes víc než v minulosti jednou z nejdůležitějších součástí stavby. Výměna informací je tak mezi všemi účastníky stavebního procesu nesmírně přínosná. Dovolím si tvrdit, že Akademie tuto roli plní, “ říká Romana Janošová, marketingová manažerka Knauf Insulation.

Letošní ročník Akademie zahajovala přednáška o novinkách v oblasti zateplování z pohledu legislativy, která zajímala především projektanty. Rozebírala především Nařízení Evropského parlamentu č. 305/2011, které řeší prohlášení o shodě materiálů a rozšiřuje parametry, které musí novostavby splňovat. Další tři přednášky se týkaly zateplovacích systémů ETICS, nejčastějším chybám v jejich provádění, požárním předpisům a chystaným změnám v této oblasti a kotvícím systémům.

Soudní znalec Ing. Marek Novotný, PhD., zahájil druhý blok přednáškou o izolacích plochých střech. Ukázal na nejčastější prohřešky, jejich řešení a metody měření kvality jejich provedení. Specialista Knauf Insulation Petr Přech ukázal, jak má vypadat funkční a bezchybný návrh zateplení a izolace ploché střechy včetně ukázky správného kotvení izolací do konstrukce.

Poslední blok na téma podlahy a podhledy otevřel svou přednáškou o jejich správné realizaci Ing. Jan Juhás z Knauf Praha. RNDr. Josef Vrána, CSc. z Centra stavebního inženýrství hovořil o podlahách a podhledech z pohledu akustiky. Na konkrétních příkladech pak ukázal, jaké typy konstrukcí a materiálů dosahují jakých akustických hodnot. Závěr patřil izolačním materiálům pro podlahy, podhledy a správným postupům při jejich návrhu i realizaci.

O přestávce i po skončení Akademie měli účastníci prostor pro diskusi a výměnu zkušeností s přednášejícími i mezi sebou navzájem. Všechny odborné přednášky a studijní materiály jsou účastníkům k dispozici na stánkách Akademie www.akademiezateplovani.cz


Akademie zateplování 20. března 2012 v Ostravě

přednáška doc. Kulhánka

Akademie zateplování v Ostravě: praktická ukázka


KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
logo KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

KNAUF INSULATION, spol. s r.o. dodává klientům izolace ze skelné a kamenné vlny. Nabízí široké spektrum produktů pro bytové a nebytové budovy a zaměřuje se na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti. Staví na 30 letech zkušeností a patří ...