Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Heluz na konferenci představuje nový systém těžké střechy a akustický blok

Systém těžké šikmé střechy HELUZ a blok AKU KOMPAKT 21 budou v roce 2017 uvedeny na trh. Firma je představuje na právě probíhajícím turné konferencí HELUZ od A do Z. Další neméně zajímavé přednášky konference se věnují projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie, statice domů ze systému Heluz, projektování v BIM a dalším tématům.

Těžká šikmá střecha HELUZ

Systém těžké šikmé střechy HELUZ je alternativou k tradičnímu řešení střechy s nosnou konstrukcí z dřevěného krovu. Doplňuje tak široký sortiment společnosti, zahrnující zdivo, překlady, stropy, komíny a další prvky.

Použitím těžké šikmé střechy HELUZ dochází oproti dřevěnému krovu k mnoha zlepšením parametrů konstrukce a stavby. Zlepšuje se teplotní stabilita v letním i zimním období, vzduchová neprůzvučnost (R’w > 50 dB), snáze se dosahuje vzduchotěsnoti obálky domu (prokazování blower-door testem), neprovádí se žádné klíčové izolační vrstvy zdola (parotěsné fólie apod.), v neposlední řadě je eliminována nutnost konstrukční ochrany dřeva a riziko jeho biologického napadení. Měření prokázala efektivní akumulaci tepla panelu.

Těžká šikmá střecha HELUZ
Těžká šikmá střecha HELUZ
Těžká šikmá střecha HELUZ

Těžká šikmá střecha HELUZ

Keramobetonové panely se pokládají na štítové stěny, případně na vnitřní příčné stěny. Nutností je horizontální ztužující věnec daných parametrů. Podélné styky panelů se zalévají betonem. Na dokončenou nosnou konstrukci se montuje izolační souvrství se spojitou tepelnou izolací. Může to být systém s minerální vatou TOPROCK, systém s tuhými PIR deskami DEKROOF, systém BramacTherm KOMPAKT a další.

Systém těžké šikmé střechy HELUZ je optimální pro sklony do 25°, připravuje se i pro sklony do 40°. Určen je na jednodušší dispozice. Vyniká přitom rychlostí provádění a jednoduchostí.

Ucelené projekční podklady budou k dispozici v květnu 2017, navrhovat lze střechu s tímto systémem již dnes.

Blok AKU KOMPAKT 21

Blok AKU KOMPAKT 21 byl poprvé představen na veletrhu For Arch 2016 (viz video). Je tvořen dvěma cihelnými tvarovkami a minerální vlnou s vybranými vlastnostmi, pevně spojenou s cihelnými tvarovkami. Použitím zdiva z bloků AKU KOMPAKT 21 se dosáhne principu dvojité stěny při realizaci jednovrstvé konstrukce.

Na nově vyvinutý blok AKU KOMPAKT 21 neexistuje výrobková norma. Proto se certifikuje podle STO (TZÚS), vydáno na něj bude prohlášení o shodě. Na prototypech bloku se provedlo již více než 30 akustických zkoušek. Výsledný produkt bude s jistotou splňovat stavební vzduchovou neprůzvučnost R’w > 53 dB.

Blok AKU KOMPAKT 21
Blok AKU KOMPAKT 21

Blok AKU KOMPAKT 21

Kromě akustických vlastností se zkouší i ostatní nezbytné charakteristiky: např. únosnost, požární odolnost a další. Požární odolnost stěny a požární odolnost spár je předběžně stanovena na EI 120.

Blok je broušený, a to včetně desky z minerální vlny. Zdí se na PU pěnu. Stěnu z bloků AKU KOMPAKT 21 je třeba řešit systémově. Stěna svých parametrů dosáhne při předepsaném řešení napojení na navazující konstrukce – stěny, podlahu a strop –, a to z důvodu zamezení bočních přenosů zvuku. Stěnu je např. třeba založit na asfaltový pás s přerušeným maltovým ložem, ostění se opatřuje deskou z MW, kotvy z ložných spár k ostění se podlepují páskou, spára mezi stěnou a stropem se vyplňuje PU pěnou, v koutech se přerušují omítky, spára se vyplňuje akrylovým tmelem atd.


Použitím stěny z bloků AKU KOMPAKT 21 se dosáhne výrazného zlepšení vlastností při tenčí konstrukci, čímž dojde ke zvětšení podlahové plochy, zlepší se akustické vlastnosti i tepelný odpor konstrukce, a to při menším statickém zatížení.

Charakteristiky jej předurčují pro nenosné mezibytové stěny, chodby, stěny bytových jader v bytových domech, použití v hotelích, nemocnicích, školních budovách a v administrativních budovách mezi kancelářemi a společnými prostory.

Blok AKU KOMPAKT 21 bude uveden na trh v druhé polovině roku 2017. Jeho konečné parametry budou definovány po garančních zkouškách výrobní technologie.

Konference HELUZ od A do Z, které produkčně pro firmu Heluz zajišťuje společnost AZ Promo, proběhly tento týden v Praze a v Českých Budějovicích, v dubnu může konferenci odborná veřejnost navštívit ještě v Olomouci (12. 4.) a v Brně (13. 4.).

Konference HELUZ od A do Z, Praha, foto: AZ Promo
Konference HELUZ od A do Z, Praha, foto: AZ Promo

Konference HELUZ od A do Z, Praha, foto: AZ Promo
Konference HELUZ od A do Z, Praha, foto: AZ Promo
Konference HELUZ od A do Z, Praha, foto: AZ Promo

Konference HELUZ od A do Z, Praha, foto: AZ Promo
 
 
Reklama