Sanační systém na beton

Datum: 29.11.2016  |  Organizace: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER  |  Firemní článek

Průmyslově vyráběný systém vzájemně sladěných komponentů, ověřený a vyzkoušený, sloužící na sanaci betonových konstrukcí a také jako preventivní ochrana nových betonových konstrukcí použitím sanačního nátěru redisan.

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER
Radiová 3
102 00 Praha 10

tel.:272 701 137
e-mail:
web:www.weber-terranova.cz
CHCETE PORADIT VE VAŠEM REGIONU?

Najdeme řešení i pro Váš projekt, v každém regionu jsou specialisté firmy Weber, kteří Vám rádi poradí. Kontaktujte nás emailem info@weber-terranova.cz nebo telefonicky dle příslušného kraje na mapce.


 

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být připraven dle jednotlivých stupňů poškození betonu.

Typy poškození betonových konstrukcí

Doporučená opatření:

Stupeň 1 – těžko postřehnutelné poškození
Póry, štěrková hnízda, nedostatečná tloušťka krytí výztuže, resp. její těsnost, vlasové trhliny menší než 0,2 mm. Přes tyto jevy musí být na 5leté konstrukci hloubka karbonatizace menší než 75 % krytí, tedy méně než 15 mm, obsah chloridů v betonu musí být menší než 0,6 %, pevnost odtrhu musí být větší než 1,5 N/mm2.
Opatření: Nejsou nutná žádná speciální opatření, doporučuje se očistit povrchovou plochu a opatřit ji nátěrem weber.tec purolast – nátěr na beton.


Stupeň 2 – lehce viditelné poškození
Malé vypoukliny, otěru málovzdorný povrch, vápenaté výkvěty, trhlinky menší než 0,4 mm, nerovnoměrně pevný povrch, karbonatizace betonu je do hloubky větší než 75 % krytí výztuže, obsah chloridů je v rozpětí 0,6 % – 1,0 %, pevnost odtrhu je 1,0 – 1,5 N/mm2.
Opatření: Odstranění zkarbonizované části opískováním, případně tlakovou vodou až po nosný jádrový beton, podklad nechat dobře proschnout. Nanést vrstvu vysprávkové malty (druh malty dle tloušťky vrstvy), poškozená opravovaná místa přetřít nátěrem weber.tec purolast.

Stupeň 3 – pokročilé viditelné poškození
Ojedinělá vydutá místa s vypadanou výplní, viditelná koroze výztuže, trhliny podél výztuže, zpískovatělý povrch, trhliny menší než 0,8 mm, karbonatizace betonu až po výztuž, obsah chloridů větší než 1,0 % hmoty.
Opatření: V oblasti koroze výztuže odstranění betonu, dokonalé odstranění rzi výztuže opískováním, odstranění uvolněných částí. Očištěnou výztuž opatřit adhezním nátěrem weber.rep ochrana a nechat vyschnout. Nanést weber.rep vysprávka SV (druh malty dle tloušťky vrstvy), k dosažení hladkého povrchu aplikovat weber.rep povrch SV, poškozená opravená místa přetřít nátěrem weber.tec purolast.

Stupeň 4 – silné poškození v ohraničeném rozsahu
Souvisle vypadaná místa v ploše více armovacích prvků, povrch betonu je drsný a částečně spadaný, trhliny betonu podél výztuže, trhlinky ve velikosti 0,8 – 2,0 mm, značné dutiny v betonu, hloubka karbonatizace sahající až za výztuž, obsah chloridů větší než 1,0 %.
Opatření: Vypouklá a korozí poškozená místa v celé ploše otlouci, pak opískovat, opískováním očistit výztuž od koroze, odstranit všechny nepevné části, ocelovou výztuž ošetřit adhezním nátěrem weber.rep ochrana, nanést vysprávkovou maltu weber.rep vysprávka SV (druh malty dle tloušťky vrstvy), k dosažení hladkého povrchu aplikovat weber.rep povrch SV. Po vyschnutí přetřít sanovanou plochu nátěrem weber.tec purolast.

Stupeň 5 – značně viditelné poškození
Velkoplošné vypoukliny a výpadky betonu až za rovinu armatury, hrubé trhliny větší než 2 mm, hloubka karbonatizace je až za rovinu výztuže, obsah chloridů je vyšší než 1,0 %, hlavní armatura je silně zkorodovaná.
Opatření: Poškozené plochy zkarbonatizovaného betonu otlouci až po vrstvu nosného betonu, odstranit všechny nenosné části, očistit opískováním, případně doplnit silně zkorodované části ocele, stav konstrukce konzultovat se statikem. Očištěnou výztuž a opískovaný beton opatřit adhezním nátěrem weber.rep ochrana, nanést vysprávkovou maltu weber.rep vysprávka (druh malty dle tloušťky vrstvy), minimální překrytí malty 3,5 cm, k dosažení hladkého povrchu aplikovat weber.rep povrch, po vyschnutí přetřít opravovanou plochu nátěrem na beton weber.tec purolast.

Použití

Celý systém slouží k opravě a renovaci starých a poškozených betonových konstrukcí jako i k ochraně nových betonových konstrukcí proti škodlivinám.

Aplikace


Základním krokem sanace železobetonu je ochrana ocelové výztuže. Adhezní a ochranný nátěr weber.rep ochrana chrání ocelovou výztuž výrazným zvýšením alkality prostředí.

 

Vysprávkové malty jsou určeny pro místní vysprávky většího rozsahu a pro celoplošné vyrovnání sanované konstrukce. Vysokou přilnavostí, min. smrštěním a rychlým nárůstem pevností výrazně převyšují běžné hmoty na cementové bázi. Nanáší se natažením ocelovým hladítkem.

 

Vysprávková malta weber.rep vysprávka SV je rovněž vhodná pro celoplošné vysprávky betonových konstrukcí prováděných strojní aplikací. Strojní nanášení je výhodné používat při opravách velkých ploch.

 

Weber.rep povrch SV je určený pro místní vysprávky vrstev do 4 mm a pro úpravu povrchů po hrubých vysprávkách a ke sjednocení se stávající konstrukcí. Nanáší se natažením ocelovým hladítkem.

 

Silikonový hydrofobní impregnační nátěr redisan SHC chrání betonové konstrukce všude tam, kde je extrémní zatížení posypovými solemi, chloridy nebo kyselými dešti. Po jeho aplikaci je výrazně snížena možnost pronikání agresivní vody do betonové konstrukce.

 

Nátěr na beton weber.tec purolast je čistý akrylátový nátěr, určený speciálně k ochraně pohledových ploch betonových konstrukcí. Utěsní beton proti vodě, oxidu uhličitému, oxidu siřičitému a dalším agresivním složkám tzv. kyselého deště tak, že škodlivý karbonizační proces je značně omezen. Nátěr je zároveň dostatečně paropropustný, vlhkost se může z betonu odpařovat.

 
Nejdůležitější vlastnosti:
  • chrání beton proti škodlivinám
  • zabraňuje škodám vzniklým korozí výztuže
  • včasná ochrana šetří peníze za drahé opravy
  • nový barevný vzhled betonovým konstrukcím
 

 
 

Aktuální články na ESTAV.czČeský ostrovní dům zve na Pohled do budoucnosti, seminář o domě v roce 2030Při stavbě v Hradci Králové objevili archeologové opevnění, projekt investor upravíRoudnice nabídne pozemky na stavbu domů v centru městaBudování nejvyšší stavby světa jde zatím podle plánu